אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון כללי ייחודי), התשס"ה-2005

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון כללי ייחודי), התשס"ה-2005

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון כללי ייחודי), התשס"ה-2005 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4ג ו-59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן - החוק), בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 59א לחוק, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אגרת רישיון" - תשלום חד פעמי שמשלם בעל רישיון בעד מתן רישיון כללי ייחודי;
"בעל רישיון" - מי שקיבל רישיון כללי ייחודי לפי תקנות מפ"א ייחודי;
"בקשה" ו"מבקש" - כהגדרתם בתקנות מפ"א ייחודי;
"השר" - שר התקשורת או מי שהוא מינה לענין תקנות אלה;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מזמן לזמן;
"תקנות מפ"א ייחודי" - תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי ייחודי), התשס"ד-2004.
2. אגרה בעד מתן רישיון כללי ייחודי
(א) בעל רישיון ישלם אגרת רישיון בסך מיליון (1,000,000) שקלים חדשים, לאחר שקיבל הודעה בדבר החלטת השר ליתן לו רישיון, ולא יאוחר מיום מתן הרישיון; ואולם, רשאי בעל הרישיון, בלי לגרוע מהוראת תקנת משנה (ב), לשלם את מחצית סכום אגרת הרישיון לא יאוחר מיום מתן הרישיון ואת יתרת הסכום האגרה המעודכן לפי תקנה 3, לא יאוחר משנה מיום מתן הרישיון.
(ב) בעת הגשת הבקשה, יפקיד המבקש בידי חשב משרד התקשורת סכום של שלוש מאות אלף (300,000) שקלים חדשים, כמקדמה על חשבון אגרת הרישיון; הסכום האמור יוחזר למבקש שלא קיבל רישיון, כשהוא צמוד למדד לפי הוראות תקנה 3, בשינויים המחויבים.
3. הצמדה
הסכומים הנקובים בתקנה 2, יהיו צמודים למדד ויתעדכנו בשיעור שינויו מן המדד שפורסם לאחרונה לפני פרסומן של תקנות אלה, אם שונה, לעומת המדד האחרון שפורסם לפני תשלומים בפועל בידי בעל רישיון או המבקש, לפי הענין.
4. דרך התשלום
אגרת רישיון תשולם לחשבון בנק שאת פרטיו יודיע חשב משרד התקשורת לבעל הרישיון, ושאליו יעביר גם החשב את המקדמה שקיבל.
5. החזרים
בעל רישיון לא יהיה זכאי, בכל מקרה, להחזר של אגרת רישיון או כל חלק ממנה, לרבות בשל ביטול הרישיון, הגבלתו או התלייתו, בין ביזמת בעל הרישיון ובין ביזמת השר, או בשל שינוי תנאי הרישיון, בין אם החל בעל הרישיון במתן שירותים על פי הרישיון ובין אם לאו.
______________________________
1 ק"ת תשס"ה, 322.

________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ