אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס' 2) (סדרי בחירות ברשויות מקומיות מאוחדות), התשס"ג-2003

תקנות התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס' 2) (סדרי בחירות ברשויות מקומיות מאוחדות), התשס"ג-2003

תקנות התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס' 2) (סדרי בחירות ברשויות מקומיות מאוחדות), התשס"ג-2003 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 20(6) לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס' 2), התשס"ג-2003 (להלן - חוק ההבראה), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"רשויות מאוחדות" - כל אחד מצירופי הרשויות המקומיות שבטור א' בתוספת לחוק ההבראה שמעמדן המשפטי, לפי טור ב' בתוספת האמורה, עיריה או מועצה מקומית;
"חוק הבחירות" - חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965.
2. סדרי בחירות מיוחדים
בבחירות שיתקיימו ביום ב' בחשון התשס"ד (28 באוקטובר 2003) לראש הרשות ולמועצה של הרשויות המאוחדות, יחולו סדרי בחירות מיוחדים אלה:
(1) תקופת כהונתה של ועדת בחירות ברשות מאוחדת תחולק כלהלן:
(א) מהיום ה60- שלפני יום הבחירות עד היום ה19- שלפני יום הבחירות, יהיו חברי ועדת הבחירות תושבי הרשות המאוחדת שימנה שר הפנים, בהתחשב, ככל האפשר, בתוצאות הבחירות לכנסת בתחומי כל אחת מהרשויות המקומיות המצטרפות לרשות המאוחדת; השר ימנה אחד מחברי ועדת הבחירות ליושב ראש הועדה;
(ב) החל ביום ה18- שלפני יום הבחירות יהיו חברי ועדת הבחירות נציגי רשימות המועמדים ברשות המאוחדת שאישר מנהל הבחירות כאמור בסעיף 41 לחוק הבחירות; באי-כוח הרשימות האמורות ימסרו למנהל הבחירות את שמות נציגיהם בועדת הבחירות, לא יאוחר מהיום ה19- שלפני יום הבחירות והמבוגר שבין הנציגים האמורים יכהן כיושב ראש הועדה.
סעיף 24(ה) לחוק הבחירות יחול על ועדת הבחירות בשתי תקופות כהונתה האמורות;
(2) הרכבה של ועדת הקלפי ברשות מאוחדת ומספר חבריה ייקבע בידי ועדת הבחירות באופן שיבטיח ייצוג הולם בכלל ועדות הקלפי לכל רשימות המועמדים שהוגשו ואושרו ברשות המאוחדת וסעיף 32 לחוק הבחירות יחול, בשינויים המחויבים, על מינוי ועדות הקלפי;
(3) כל אחת מסיעות המועצות היוצאות בכל אחת מהרשויות המקומיות המצטרפות לרשות מאוחדת (להלן - סיעה יוצאת), רשאית להגיש רשימת מועמדים למועצה והצעת מועמד לראש הרשות המאוחדת, לפי הוראות חוק הבחירות וחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975, לפי הענין;
(4) הוראות סעיף 39(ב) עד (ד) לחוק הבחירות לא יחולו על סימונה של רשימת מועמדים בכינוי ובאות או באותיות שבהן היתה מסומנת רשימת מועמדים של סיעה יוצאת.

______________________________
1 ק"ת תשס"ג, 1068.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ