אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בהליכים למתן צווים על פי המבקש בלבד), התשמ"ג-1982

תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בהליכים למתן צווים על פי המבקש בלבד), התשמ"ג-1982

תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בהליכים למתן צווים על פי המבקש בלבד), התשמ"ג-1982 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 268 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), ושאר הסמכויות הנתונות לי על פי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:
1. (בוטלה) (תיקון: תשס"ו)
2. הריסה ללא הרשעה (תיקון: תשס"ו)
צו לפי סעיף 212 לחוק יכול שיינתן על פי המבקש בלבד אם ראה בית המשפט שאי - אפשר או בלתי מעשי להזמין לדיון אדם העלול להיפגע על ידי ביצועו של הצו ובלבד שהעתק הצו יודבק על המקרקעין ולא יחלו בביצועו עד שחלף המועד הקבוע בתקנה 6.
3. צו הפסקה שיפוטי על פי המבקש בלבד (תיקון: תשמ"ד, תשס"ו)
(א) צו הפסקה שיפוטי לפי סעיף 239 לחוק יכול שיינתן על פי המבקש בלבד אם הבקשה נתמכת בתצהיר של אחד מאלה:
(1) מהנדס הוועדה המקומית או מהנדס אחר שמהנדס הוועדה הסמיכו לכך;
(2) עובד הוועדה המקומית או עובד הרשות המקומית שבתחומה בוצעה העבירה, שמהנדס הוועדה הסמיכו לכך;
(3) מתכנן המחוז;
(4) עובד המדינה או מהנדס שמתכנן המחוז הסמיכו לכך.
(ב) בתצהיר יפורט: -
(1) שהמצהיר ביקר במקום שעליו מבוקש מתן הצו;
(2) העובדות שנתגלו בשעת הביקור שיש בהן לכאורה עבירה לפי סעיף 204 לחוק, בציון העבירה האמורה;
(3) שיש למצהיר יסוד סביר להניח שמבוצעת במקום עבודה או שמשתמשים במקרקעין בדרך ובנסיבות שיש בהם משום עבירה לפי סעיף 204 לחוק וכי מתן מידי של צו הפסקה שיפוטי דרוש לשם מניעת המשך ביצוע עבירה כאמור.
4. הודעה על צו הפסקה שיפוטי על פי המבקש בלבד
ניתן צו הפסקה שיפוטי על פי המבקש בלבד, יביאו המבקש או בא-כוחו לידיעת אחד מהמנויים בסעיף 208 לחוק; נבצר הדבר - יודבק הצו, או העתק ממנו, על קיר חיצון של הבנין אליו מתייחס הצו, ובהעדר קיר חיצון - במקום אחר הנראה לעין במקרקעין שהצו מתייחס אליהם; בעת ההדבקה יירשמו בגוף הצו המודבק היום והשעה של ההדבקה.
5. צו מניעת פעולות (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ו, תשס"ו)
צו מניעת פעולות לפי סעיף 246 לחוק יכול שיינתן על פי המבקש בלבד אם הבקשה נתמכת בתצהיר של אחד מהמנויים בתקנה 3(א) ושבו יפרט:
(1) שהמצהיר ביקר במקום שעליו מבוקש מתן הצו;
(2) פעולות ההכנה לבניה או לשימוש במקרקעין ללא היתר, או בסטיה מהיתר או מתכנית, שמצא באותו מקום;
(3) שיש למצהיר יסוד סביר להניח שאם לא יינתן הצו לאלתר ומבלי להזמין את מי שביצע את פעולות ההכנה כאמור, יכביד הדבר הכבדה רבה על ביצוע של צו העשוי להינתן על פי סעיפים 206 או 212 לחוק בשל העבירה שבבניה או בשימוש במקרקעין כאמור, או יסכל הדבר את ביצועו כליל, או ייגרמו נזק, הטרדה או הפרעה חמורים לציבור, וכן מה הוא היסוד להנחה כאמור.
5א. הודעה על צו מניעת פעולות על פי המבקש בלבד (תיקון: תשס"ו)
ניתן צו מניעת פעולות על פי המבקש בלבד, יביאו המבקש או בא-כוחו לידיעת אחד מהמנויים בסעיף 208 לחוק; נבצר הדבר - יודבק הצו או העתק ממנו, על קיר חיצון של הבנין שאליו מתייחס הצו, ובהעדר קיר חיצון - במקום אחר הנראה לעין במקרקעין שהצו מתייחס אליהם; בעת ההדבקה יירשמו בגוף הצו המודבק, היום והשעה של ההדבקה.
6. בקשה לביטול צו שניתן על פי המבקש בלבד (תיקון: תשמ"ד, תשס"ו)
הרואה את עצמו נפגע על ידי צו לפי סעיף 212 לחוק, צו הפסקה שיפוטי, או צו מניעת פעולות, שניתן על פי המבקש בלבד, רשאי, תוך 30 ימים מהיום שבו הגיע הצו לידיעתו, או ממועד הדבקת הצו כאמור בתקנה 2, 4 או 5א, לפי הענין, לבקש את ביטולו מבית המשפט שנתן את הצו, אולם הגשת הבקשה לא תתלה את תקפו כל עוד לא קבע בית המשפט אחרת.
7. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ט"ו בכסלו התשמ"ג (1 בדצמבר 1982).
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ג, 196; תשמ"ד, 524; תשמ"ו, 826; תשס"ו, 848, 1097.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ