אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הרשות לשיקום האסיר (פיקוח על יחידים וגופים מתנדבים העוסקים בשיקום אסירים), התש"ן-1990

תקנות הרשות לשיקום האסיר (פיקוח על יחידים וגופים מתנדבים העוסקים בשיקום אסירים), התש"ן-1990

תקנות הרשות לשיקום האסיר (פיקוח על יחידים וגופים מתנדבים העוסקים בשיקום אסירים), התש"ן-1990 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 29(א) לחוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ"ג-1983, אני מתקין תקנות אלה:
1. תעודת מתנדב
(א) הרוצה לעסוק, בהתנדבות, בשיקום אסירים, במסגרת הרשות, יגיש בקשה על כך לרשות (להלן - המבקש), לשם קבלת תעודת מתנדב לתקופה שהיא תקבע.
(ב) הרשות רשאית לתת לפונה תעודה וכן רשאית היא לחדשה מדי פעם.
2. מסירת פרטים וראיון
הפונה ימסור לרשות את הפרטים שתדרוש הרשות ויופיע לראיון אצל מי שתקבע לכך הרשות.
3. תנאים לתעודה
הרשות רשאית לסרב מתן תעודת מתנדב וכן להתנות מתן תעודת מתנדב או חידושה בתנאים, לרבות קבלת הדרכה והשתלמות מקצועית, הכל בהתאם להנחיות הרשות.
4. ביטול תעודה
הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל תעודת מתנדב, אם נראה לה שראוי לעשות כן בנסיבות הענין.
5. אישור כניסה לבתי הסוהר
על פי פניית הרשות ינפיק שירות בתי הסוהר למתנדב אישור כניסה לבית הסוהר שבו יפעל המתנדב בכפוף לכללי שירות בתי הסוהר.
6. פיקוח הרשות
גוף של מתנדבים שמטרתו שיקום האסיר (להלן - גוף) יהיה בפיקוח הרשות; היה שיקום האסיר חלק ממטרותיו של הגוף, תפקח הרשות על הגוף לגבי אותו חלק מפעילותו הקשור בשיקום האסיר.
7. העסקת עובדים
לא יעסיק גוף עובד במקצועות עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, חינוך, קרימינולוגיה, סוציולוגיה או פסיכיאטריה בשיקום האסיר, אלא אם כן קיבל לכך אישור מאת הרשות; הרשות רשאית לדרוש, כתנאי לאישורה, שעובד כאמור יעבור השתלמות והדרכה מקצועית בתחום שיקום אסירים, בין לפני מתן האישור ובין לאחריו, הכל לפי הנחיות הרשות.
8. ביטול אישור כאמור
הרשות רשאית לבטל אישור שנתנה בהתאם לתקנה 7, אם נראה לה כי מן הראוי לעשות כן בנסיבות הענין.
9. פיקוח ודיווח
(א) גוף יעביר לרשות אחת לשנה הצעת תקציב, מאזן וחשבון על פעולותיו וכן את שמותיהם, מספרי זהותם ומענם של בעלי זכות החתימה המוסמכים לחייב אותו.
(ב) גוף כאמור יעמיד לעיון הרשות, עם דרישתה, את כל המסמכים וספרי החשבונות שלו.
(ג) גוף ימסור לעובד הרשות שהסמיכו לכך מנהל הרשות (להלן - מפקח), את כל הפרטים והמסמכים שידרוש המפקח, לשם פיקוח על קיומן של הוראות תקנות אלה.
10. פעולות מיוחדות
לפני תכנון וביצוע פעולה שנועדה לטיפול בקבוצת אסירים העולה על חמישה, יודיע על כך הגוף לרשות, והתכנון והביצוע של הפעולה ייעשה תוך תיאום עם הרשות וקבלת ייעוץ והדרכה ממנה.
11. הלוואות
גוף המפעיל קרן להלוואות או למענקים לאסיר משוחרר או למשפחתו ינהל את הקרן, בין השאר, לפי הנחיות שקבעה הרשות.
_________________________________
1 ק"ת תש"ן, 535.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ