אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (גמול), התשנ"ד-1994

תקנות הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (גמול), התשנ"ד-1994

תקנות הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (גמול), התשנ"ד-1994 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:
1. גמול להשתתפות בישיבות (תיקון: תשס"ה)
(א) חבר המועצה זכאי לגמול השתתפות בעד כל ישיבה בה השתתף בשיעורים אלה:
(1) 104 שקלים חדשים אם מקום הישיבה הוא באזור מגוריו הקבוע;
(2) 128 שקלים חדשים אם מקום הישיבה הוא מחוץ לאזור מגוריו הקבוע.
(ב) חבר המועצה זכאי לגמול השתתפות כאמור אם השתתף בישיבה כולה או רובה.
2. גמול ליושב ראש ועדת משנה
יושב ראש ועדת משנה של המועצה זכאי לגמול נוסף של 250 שקלים חדשים לחודש בעד הזמן שהוא מקדיש למילוי תפקידו.
3. הצמדת סכומים
הסכומים הנקובים בתקנות 1 ו-2 יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מדי פעם בפעם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד), ויעלו מדי שלושה חודשים בשיעור של 80% מעליית המדד לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני פרסומן של תקנות אלה.
4. גמול ליושב ראש המועצה (תיקון: תשנ"ט)
יושב ראש המועצה זכאי, בעד הזמן שהוא מקדיש למילוי תפקידו, לגמול השווה ל-30% ממשכורתו הכוללת של מנהל הרשות.
5. הוצאות (תיקון: תשנ"ט)
חבר המועצה, לרבות יושב ראש המועצה, זכאי להחזר הוצאות נסיעות ואש"ל שהוציא במילוי תפקידיו כמקובל לנותני שירותים בשירות המדינה, וכן להוצאות טלפון בשיעור של 150 שיחות לחודש.
6. דרישת הוצאות
דרישה לתשלום הוצאות תוגש בידי חבר המועצה לרשות השניה לטלויזיה ורדיו בסוף החודש שבו נשא חבר המועצה בהוצאה.
7. מועדים
גמול השתתפות או החזר הוצאות - לפי הענין - ישולם לחבר המועצה לא יאוחר מ-30 ימים ממועד הישיבה או ממועד הגשת דרישת התשלום.
8. תחילה ותחולה
תחילתן של תקנות אלה ביום פרסומן אך לגבי חבר המועצה שחבר במועצה ביום פרסומן - הן יחולו החל ביום שהשתתף בישיבות המועצה, ולגבי מי שהוא יושב ראש המועצה ביום פרסומן - החל ביום שבו החל למלא תפקידו כיושב ראש המועצה.
9. הוראת שעה (תיקון: תשס"א, תשס"ב, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ז)
על אף האמור בתקנה 4, בתקופה שמיום ט"ז באב התשס"ה (21 באוגוסט 2005) עד יום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006), יהיה יושב ראש המועצה, המקדיש את זמנו לתפקידו באופן מלא, זכאי לגמול השווה ל-90% ממשכורתו הכוללת של מנהל הרשות, ובלבד שלא יקבל בתקופה האמורה גמול השתתפות בעד ישיבות לפי תקנה 1.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ד, 494; תשנ"ט, 1062; תש"ס, 671; תשס"א, 236; תשס"ב, 444; תשס"ה, 112, 986; תשס"ו, 822; תשס"ז, 618.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ