אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הקאדים (סדרי הדיון בבית הדין המשמעתי), תשל"א-1971

תקנות הקאדים (סדרי הדיון בבית הדין המשמעתי), תשל"א-1971

תקנות הקאדים (סדרי הדיון בבית הדין המשמעתי), תשל"א-1971 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 28(1) לחוק הקאדים, תשכ"א-1961, ולאחר התייעצות עם ראש בית הדין השרעי לערעורים ועם שר המשפטים, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגשת קובלנה
רצה שר הדתות לקבול על קאדי לפני בית הדין המשמעתי (להלן - בית הדין) לפי סעיף 18 לחוק, יגיש את קובלנתו לראש בית הדין השרעי לערעורים בשבעה עתקים.
2. קובלנה על ראש בית הדין השרעי לערעורים
היתה הקובלנה על ראש בית הדין השרעי לערעורים, תוגש לקאדי בעל הותק הגדול, והוא יעשה את כל הפעולות שעל ראש בית הדין השרעי לערעורים לעשותן לפי תקנות אלה.
3. הרכב בית הדין
(א) שר הדתות יודיע לראש בית הדין השרעי לערעורים או לקאדי בעל הותק הגדול, הכל לפי הענין, במעמד הגשת הקובלנה, את קביעתו בדבר הקאדי שישמש אב-בית-דין וכן את שמו ומענו של הנציג שמינה לשמש כחבר בית הדין.
(ב) קיבל ראש בית הדין השרעי לערעורים את קובלנת שר הדתות, ישלח עותק ממנה לראש לשכת עורכי הדין, ויבקשו לזמן את המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין (להלן - המועצה) על מנת שזו תמנה את עורך הדין שישמש כחבר בית הדין.
(ג) ראש לשכת עורכי הדין יודיע לראש בית הדין השרעי לערעורים תוך עשרה ימים מיום קבלת הבקשה את שמו ומענו של עורך הדין שמינתה המועצה לשמש כחבר בית-הדין.
(ד) עם קבלת הודעת ראש לשכת עורכי הדין, ימציא ראש בית הדין השרעי לערעורים לאב-בית-הדין, ולשני חברי בית הדין כתבי מינוי חתומים בידו, ויודיע על גמר הרכב בית הדין לשר הדתות; היה ראש בית הדין השרעי לערעורים אב-בית-הדין, ימציא שר הדתות את כתבי המינוי לחברי בית הדין.
4. הזמנה לדין
(א) אב-בית-הדין יקבע את יום הדיון ויודיע למנהל בתי הדין השרעיים למסור לידי הנאשם הזמנה לדין, ויצרף לה עותק הקובלנה.
(ב) ההזמנה לדין לנאשם תימסר לנאשם שבעה ימים לפחות לפני הדיון.
5. התייצבות הנאשם
נוכח בית הדין כי הנאשם הוזמן כהלכה ולא התייצב, רשאי בית הדין לקיים את הדיון בהעדרו, או לדחות את הדיון למועד אחר ולהטיל על הנאשם את הוצאות הדחיה.
6. ייצוג הנאשם
הנאשם יהיה רשאי להיות מיוצג לפני בית הדין על ידי בא-כוח.
7. דיון בדלתיים סגורות
הדיון יתקיים בדלתיים סגורות, אם לא החליט בית הדין על דרך אחרת.
8. קריאת הקובלנה
אב-בית-הדין יקרא את הקובלנה והנאשם יתבקש על ידי אב-בית-הדין להשיב עליה.
9. תשובת הנאשם
רשאי הנאשם להשיב אחת מאלה:
(1) הוא מודה באשמה;
(2) הוא כופר בכל העובדות המפורטות בקובלנה;
(3) הוא מודה בעובדות המפורטות בקובלנה או במקצתן, אך כופר באשמה.
10. תוצאות הודאה
הודה הנאשם באשמה, רשאי בית הדין להסיק את מסקנותיו לחובה על פי הודאתו.
11. בירור המשפט
לא הודה הנאשם באשמה, או לא התייצב הנאשם ובית הדין החליט לקיים את הדיון בהעדרו, יגש בית הדין לבירור המשפט.
12. דרך בירור המשפט
הדיון יתברר בדרך שנקבעה בחוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
13. הגשת מסמכים
מסמך המובא כראיה רשאים להגישו לבית הדין שלא בדרך גביית עדות, ובלבד שהעתקו נמסר לבעל הדין השני וניתן לו לעיין במסמך אם רצה בכך; כן רשאי בעל דין לעיין במסמך כל עוד נמשך בירור המשפט.
14. מסקנות בית הדין
בית הדין יסיק את מסקנותיו ברוב דעות.
_________________________________
1 ק"ת תשל"א, 609.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ