אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות העתיקות (אספני עתיקות והעברת עתיקות ופריטים ארכיטקטוניים), התשס"ט-2009

תקנות העתיקות (אספני עתיקות והעברת עתיקות ופריטים ארכיטקטוניים), התשס"ט-2009

תקנות העתיקות (אספני עתיקות והעברת עתיקות ופריטים ארכיטקטוניים), התשס"ט-2009 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 23, 25, 25א ו-46 (א) לחוק העתיקות, התשל"ח-1978 (להלן - החוק), לאחר היוועצות במנהל ובמועצת רשות העתיקות, בהתייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת לעניין תקנות 6 ו-7 ובאישורה לעניין תקנות 3 ו-5 אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"המנהל" - לרבות מי שהמנהל אצל לו את סמכויותיו לעניין סעיף 23 לחוק;
"קרוב משפחה" - הורה, ילד, בן זוג וילדיו, נכד, אח ואחות.
2. פרטי הודעה על העברת עתיקה ודרך הגשתה
(א) הודעה מראש של אספן או אדם שאינו סוחר עתיקות לפי סעיף 25 (א) לחוק על כוונה למכור או להעביר עתיקה שאינה פריט ארכיטקטוני, תישלח למנהל בכתב, בדואר רשום ותכיל פרטים אלה:
(1) שם המודיע ומספר תעודת זהות שלו ואם הוא תאגיד - מספר רישומו בפנקס המתנהל על פי דין לאותו סוג של תאגידים;
(2) שם הרוכש או המקבל, מענו ופרטי זהותו אם ישנם בעת משלוח ההודעה או בתוך 30 ימים מיום שנודעו לו;
(3) תיאור העתיקה (כגון: נר, מטבע, חרוז);
(4) החומר שממנו עשויה העתיקה;
(5) התקופה שנוצרה בה העתיקה, אם היא ידועה למודיע;
(6) ממדי העתיקה - אורך, רוחב וגובה.
(ב) להודעה כאמור בתקנת משנה (א), יצורף צילום ברור של העתיקה.
3. פטור מחובת הודעה על העברת עתיקה
העברת עתיקה בנסיבות שלהלן פטורה מחובת משלוח הודעה כאמור בתקנה 2:
(1) העברת עתיקה במתנה בידי בעל העתיקה לקרוב משפחה;
(2) השאלת עתיקה ממוזאון למוזאון, ממוזאון לאספן ומאספן למוזאון לתקופה שאינה עולה על שישה חודשים.
4. בקשה לאשר מכירת פריט ארכיטקטוני
(א) בקשה של אדם לאשר לו לפי סעיף 25 א לחוק מכירה של פריט ארכיטקטוני, תישלח למנהל בכתב, בדואר רשום, ותכיל פרטים אלה:
(1) שם המבקש ומספר תעודת זהות שלו ואם הוא תאגיד - מספר רישומו בפנקס המתנהל על פי דין לאותו סוג של תאגידים;
(2) שם הרוכש, מענו ופרטי זהותו אם ישנם בעת משלוח הבקשה או בתוך 30 ימים מיום שנודעו לו;
(3) תיאור הפריט הארכיטקטוני;
(4) החומר שממנו עשוי הפריט הארכיטקטוני;
(5) התקופה שנוצר בה הפריט הארכיטקטוני, אם היא ידועה למבקש;
(6) ממדי הפריט הארכיטקטוני - אורך, רוחב וגובה.
(ב) לבקשה כאמור בתקנת משנה (א) יצורף צילום ברור של הפריט הארכיטקטוני.
5. הודעת אדם שנעשה אספן
(א) הודעה לפי סעיף 23(א) לחוק של אדם שנעשה אספן, תהיה בכתב, תיחתם ביד המודיע ותישלח למנהל בדואר רשום.
(ב) הודעה כאמור בתקנת משנה (א) תכלול פרטים אלה:
(1) שם האספן ומענו;
(2) מספר תעודת הזהות של האספן, ואם הוא תאגיד - מספר רישומו בפנקס המתנהל על פי דין לאותו סוג של תאגידים;
(3) התאריך שנעשה בו אספן;
(4) מספר העתיקות שבידו ורשימה שלהן (כגון: נר, מטבע, חרוז);
(5) המקום שמוחזק בו אוסף העתיקות.
6. דרישת פרטים ומסירתם
הפרטים שרשאי המנהל לפי סעיף 23(ב) לחוק לדרוש מאספן לגבי עתיקות שברשותו הם:
(1) מספר העתיקות שבידו ורשימה שלהן;
(2) תיאור מפורט של כל עתיקה;
(3) החומר שממנו עשויה כל עתיקה;
(4) התקופה שנוצרה בה כל עתיקה, אם היא ידועה לאספן;
(5) המקום שנתגלתה בו כל עתיקה, אם הוא ידוע לאספן;
(6) ממדי כל עתיקה - אורך, רוחב וגובה;
(7) התאריך שבו הגיעה כל עתיקה לידי האספן ודרך הגעתה אליו, כגון: שאילה, קנייה, מתנה או ירושה;
(8) שם האדם שממנו הגיעה כל עתיקה אל האספן, מספר תעודת זהותו ומענו, אם הם ידועים לאספן;
(9) סימנים מיוחדים שיש לכל עתיקה;
(10 ) צילום ברור של העתיקה.
7. הודעה על שינוי
מי שמסר למנהל פרטים כאמור בתקנה 5 ידווח למנהל על כל שינוי באוסף העתיקות שברשותו בתוך 30 ימים מיום השינוי באוסף.
8. ביטול
תקנות העתיקות (אספנים), התשמ"ו-1986 בטלות.
9. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
________________________________
1 ק"ת תשס"ט, 524.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ