אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הסניגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג), התש"ס-2000

תקנות הסניגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג), התש"ס-2000

תקנות הסניגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג), התש"ס-2000 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995 (להלן - החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. תשלום של זכאים לייצוג על ידי הסניגוריה הציבורית (תיקון: תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ה, תש"ע)
(א) נאשם שלגביו החליט הסניגור המחוזי כי הוא זכאי לייצוג לפי סעיף 18(א)(4) לחוק (להלן - נאשם מחוסר אמצעים) או נאשם שבית המשפט הורה למנות לו סניגור לפי סעיף 18(ב) לחוק, יהיה חייב בתשלום סכום כמפורט להלן, שישלם לחשבון שצוין בשובר התשלום שתמסור לו לשכת הסניגוריה הציבורית או מזכירות בית המשפט לפי הענין -
(1) לגבי נאשם מחוסר אמצעים שהכנסתו אינה עולה על מחצית הסכום הקבוע בתקנה 2(א)(1) לתקנות הסניגוריה הציבורית (ייצוג נאשמים מחוסרי אמצעים), התשנ"ו-1996 - 125 שקלים חדשים;
(2) לגבי נאשם מחוסר אמצעים שהכנסתו עולה על הסכום האמור בפסקה (1) - 312 שקלים חדשים;
(3) לגבי נאשם שבית המשפט הורה למנות לו סניגור לפי סעיף 18(ב) לחוק - 436 שקלים חדשים; ואולם אם מצא הסניגור הציבורי המחוזי, על סמך פנייתו אליו של הנאשם, כי הוא נאשם מחוסר אמצעים יחולו עליו הסכומים הקבועים בפסקה (1) או (2).
(ב) הסניגור הציבורי המחוזי ימנה לנאשם סניגור לייצגו, לאחר שהומצאה לו קבלה על התשלום האמור זולת אם 3נפרס התשלום, נדחה או שניתן לגביו פטור לפי הנחיות הסניגור הציבורי הארצי מכוח תקנה 2.
(ג) הוראות תקנה זו לא יחולו על קטין או על נאשם המוחזק במעצר או במאסר.
2. הנחיות לענין אופן ביצוע התשלום (תיקון: תשס"ה)
הסניגור הציבורי הארצי רשאי לקבוע הנחיות לענין אופן ביצוע התשלום, לרבות דחיית מועדו, פריסתו או אפשרות מתן פטור ממנו; פטור מתשלום יינתן במקרים חריגים שבהם, בהתחשב בהכנסותיו, ברכושו ובחובותיו המוכחים של המבקש, אין ביכולתו לשלמו.
3. דיווח
בסוף כל שנה יגיש הסניגור הציבורי הארצי לועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, דין וחשבון לענין ביצוע תקנות אלה, לרבות מספר המקרים שבהם לא ייצגה הסניגוריה הציבורית אדם מחמת שלא שילם את הסכום הנדרש לפי תקנה 1.
4. עדכון סכומים
(א) הסכומים הנקובים בתקנה 1(א) יתעדכנו בשיעור עליית המדד ב-1 בינואר של כל שנה, אם עלה המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר של השנה שקדמה לה; לענין זה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ב) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.
(ג) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם, בהודעה ברשומות, את נוסח תקנה 1(א) כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו.
5. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
_________________________________
1 ק"ת תש"ס, 921; תשס"א, 167; תשס"ב, 292; תשס"ג, 314; תשס"ה, 744; תש"ע, 624.
2 התקנות פורסמו ביום 26.9.2000.
3 במקור מובא "נפרט", כנראה מתוך טעות.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ