אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (סדרי הדין בועדות שחרורים) תשל"ב-1971

תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (סדרי הדין בועדות שחרורים) תשל"ב-1971

תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (סדרי הדין בועדות שחרורים) תשל"ב-1971 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 44(ב) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א - 1971, ובהתייעצות עם שר הסעד, אני מתקין תקנות אלה:
1. מזכיר ועדה
לכל ועדה שהוקמה לפי סעיף 35 לחוק ימנה הממונה על המעונות, בהסכמת יושב-ראש הועדה, מזכיר מבין עובדי משרד הסעד, ומתפקידו יהיה לרכז את החומר המופנה לועדה, לזמן את ישיבותיה ולנהל פרוטוקול מדיוניה.
2. ישיבות הועדה (תיקון: תשמ"ה)
כל ועדה תשב במועד ובמקום שקבע לכך יושב-ראש הועדה בהתייעצות עם הממונה על המעונות, ובלבד שהועדה תדון בכל בקשה תוך שלושים יום מיום הגשתה.
3. בקשה לשחרור
(א) בקשה לשחרור ממעון או ממעון נעול לפי סעיף 36(א) לחוק, יכול להגישה הקטין, הורהו או הממונה על המעונות או בא-כוחם.
(ב) הבקשה תוגש בכתב למזכיר הועדה שבתחום סמכותה נמצא המעון או המעון הנעול.
4. מצורפות לבקשה
הוגשה הבקשה כאמור בתקנה 3, ידאג הממונה על המעונות כי יובאו בפני חברי הועדה, לפחות שבעה ימים לפני היום שנקבע לדיון בקטין -
(1) העתק מפסק הדין שלפיו הקטין מוחזק במעון או במעון הנעול;
(2) העתק התסקיר של קצין המבחן שהוגש במשפט שבו ניתן פסק הדין האמור; על התסקיר יחול האמור בסעיף 23 לחוק, בשינויים המחוייבים;
(3) גליון רישומים פליליים קודמים, אם היו כאלה;
(4) תעודה הקובעת את תאריך כניסתו של הקטין לאותו מעון או מעון נעול;
(5) דין וחשבון על מצבו והתנהגותו של הקטין וכן על תכנית שיקום לגביו;
(6) אם היתה החלטה קודמת של הועדה - העתק ההחלטה וכל החומר שהוגש לפניה.
5. הזמנת הממונה על המעונות (תיקון: תשמ"ה)
(א) מזכיר הועדה יזמין לכל ישיבותיה את הממונה על המעונות או בא-כוחו, והוא רשאי להשמיע טענותיו בפני הועדה.
(ב) על דיון בועדה בענינו של קטין שנגזר עליו עונש של החזקה במעון נעול לתקופה של שנתיים לפחות, יודיע מזכיר הועדה לבא כוח היועץ המשפטי לממשלה, אשר יוכל, לפי שיקול דעתו, להביא את עמדתו בכתב או בהופעה לפני הועדה.
(ג) להודעה כאמור בתקנת משנה (ב) יצורפו המסמכים המפורטים בתקנה 4.
6. שמיעת קטין
הועדה רשאית לדון בבקשה שלא בפני הקטין, אולם אם ראתה הועדה כי לכאורה אין מקום לשחרר את הקטין, תדון מחדש בענין לאחר שנתנה לקטין או להורהו הזדמנות לטעון טענותיו.
7. סדרי דין
ועדה אינה חייבת לנהוג לפי סדרי הדין של בית-משפט, ואין היא כפופה לדיני הראיות.
8. הגבלת זמן
לא תזדקק ועדה לבקשת שחרור נוספת מאת קטין או הורהו, אלא כעבור תשעים יום מיום הגשת בקשת השחרור הקודמת, או אם היו נסיבות מיוחדות שלא היו ידועות בשעת הדיון הקודם.
9. המצאת החלטת הועדה
מזכיר הועדה ימציא את החלטת הועדה למגיש הבקשה, וכן לממונה על המעונות אף אם לא היה הוא מגיש הבקשה.
10. ביצוע החלטות הועדה
הממונה על המעונות ידאג מיד לביצוע החלטת הועדה והיא תבוצע לא יאוחר מחמישה -עשר יום מיום שהומצאה לו.
11. בקשה לשינוי תנאים
בקשה לשינוי תנאים כאמור בסעיף 36(ב) לחוק, יכול להגישה הקטין, הורהו או הממונה על המעונות או בא-כוחם, ויחולו עליה הוראות תקנות אלו לענין בקשת שחרור, בשינויים המחוייבים.
12. ביטול שחרור
(א) בקשה לביטול שחרור יכול להגישה הממונה על המעונות או בא-כוחו.
(ב) הבקשה תוגש בכתב ותצורף אליה חוות-דעת של הממונה על המעונות או בא-כוחו.
(ג) ראתה הועדה מקום לביטול השחרור, יחולו על דיוניה הוראות תקנות 7,6, ו-9.
13. בקשה לאישור חופשה
בקשה לאישור חופשה כאמור בסעיף 37(ב) לחוק, יכול להגישה הממונה על המעונות או בא-כוחו; הבקשה תוגש בכתב ותצורף אליה חוות-דעת הממונה על המעונות או בא-כוחו.
______________________________
1 ק"ת תשל"ב, 262; תשמ"ה, 340.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ