אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (סדרי הגשת בקשות), תשל"ו-1975

תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (סדרי הגשת בקשות), תשל"ו-1975

תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (סדרי הגשת בקשות), תשל"ו-1975 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 44(ב) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א - 1971 (להלן - החוק), וסעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ובתוקף שאר סמכויותי על פי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:
1. תחולת תקנות סדר הדין הפלילי
תקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד-1974, יחול בשינויים המחוייבים בהליכים לפי החוק, זולת אם נקבע בחוק או בתקנות סדר דין שונה לענין הנדון.
2. הגשת בקשה
(א) בקשו על פי סעיפים 20(ב), 30, 31(ב), 33 ו-41 לחוק יוגשו לבית המשפט בחמישה עותקים.
(ב) בית המשפט ימציא עותק של הבקשה בצירוף הזמנה לדין, למשיבים וכן להורי הקטין, זולת אם קבע בית המשפט שאין להמציאם להורים.
3. בקשה לפי סעיף 20(ב)
(א) בקשה לפי סעיף 20(ב) לחוק תהא ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת.
(ב) בבקשה המוגשת בידי קצין מבחן או הממונה על המעונות יהיו המשיבים הקטין ותובע כמשמעותו בסעיף 10 לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965 (להלן - תובע); בבקשה המוגשת בידי קטין יהיו המשיבים התובע, קצין מבחן והממונה על המעונות.
4. תסקיר לענין סעיף 26(1)
(א) צו לפי סעיף 26(1) לחוק יהא ערוך לפי טופס 4 שבתוספת.
(ב) ציווה בית המשפט על דרך טיפול לפי סעיף 26(1) והוצע אדם ראוי שלא מטעם קצין מבחן או הממונה על המעונות, רשאי בית המשפט לבקש חוות דעת קצין מבחן בדבר התאמתו של האדם הראוי.
5. בקשה לפי סעיף 30
(א) בקשה לפי סעיף 30 לחוק תהא ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת.
(ב) המבקש יהיה קצין מבחן, אולם אם הצו שנתן הוא צו מעון או מינוי קצין מעקב כאדם ראוי - יהיה המבקש הממונה על המעונות; המשיבים בבקשה יהיו הקטין והתובע.
6. בקשה לפי סעיף 31(ב)
(א) בקשה לפי סעיף 31(ב) לחוק תהא ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת.
(ב) המשיבים בבקשה יהיו הקטין ותובע והעתק מהבקשה יומצא לשירות המבחן לנוער.
7. בקשה לפי סעיף 33
(א) בקשה לפי סעיף 33 תהא ערוכה לפי טופס 3 שבתוספת.
(ב) המשיבים בבקשה יהיו הקטין ותובע והעתק מהבקשה יומצא לשירות המבחן לנוער.
8. בקשה לפי סעיף 41
(א) בקשה לפי סעיף 41 תהא ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת.
(ב) המשיבים בבקשה יהיו קצין המעקב ותובע - אם הבקשה היא של מי שנמצא בטיפול עוקב, ומי שנמצא בטיפול עוקב ותובע - אם הבקשה היא של קצין המעקב.
9. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.
תוספת
טופס מס' 1 (תקנות 3, 6, 8)
בבית המשפט ה לנוער תיק נוער
ב בקשה
המבקש:
המשיבים: 1.
2.
3.
בקשה למתן הוראות לביצוע/לשינוי/להארכת/לביטול צו החזקת קטין במעון/במעון נעול
בקשה להעברת קטין ממעון למעון נעול
בקשה לקיצור תקופת מעקב
1. העובדות עליהן מתבססת הבקשה.
2. נימוקי הבקשה.
3. הסעד המבוקש.

תאריך חתימת המבקש
העתק: שירות מבחן לנוער/ממונה על המעונות.
טופס מס' 2 (תקנה 5)
בבית המשפט ה לנוער תיק נוער
ב בקשה
המבקש:
המשיב:
1.
2.
3.
בקשה להחלפת דרך טיפול
1. הרצאת העובדות עליהן מתבססת הבקשה.
2. נימוקי הבקשה.
3. בית המשפט מתבקש להחליף את הצו שניתן בתיק מס' ביום
ולצוות על (הסעד המבוקש).

תאריך חתימת המבקש
העתק: שירות מבחן לנוער/ממונה על המעונות/התובע
טופס מס' 3 (תקנה 7)
בבית המשפט ה לנוער תיק נוער
ב בקשה
המבקש:
המשיב:
בקשה להארכת תקופת החזקת קטין במעון
1. העובדות עליהן נתמכת הבקשה.
2. נימוקי הבקשה.
3. בית המשפט מתבקש להאריך לתקופה של חדשים את התקופה שבה מוחזק במעון על פי צו שניתן בתיק מס' ביום

תאריך חתימת המבקש
העתק: שירות מבחן לנוער/תובע.
טופס מס' 4 (תקנה 4)
בבית משפט לנוער ב תיק נוער מס'
צו מסירת קטין לטיפולו והשגחתו של אדם ראוי
שם הקטין שם ההורים המעון
בית משפט השלום לנוער ב החליט היום להעמיד אותך בטיפולו והשגחתו של מר/גב' בעל ת"ז מס' הגר(ה) ב
(טל' מס' ) מהיום עד ליום צו זה מיועד בשבילך למען תקבלי/י הדרכה, עזרה ועצה מאת האדם הראוי. בתקופה זאת עליך להישמע להוראות מר/גב' בתקופת ההשגחה יחולו התנאים הבאים:תאריך חתימת השופט
אני באשר בזה כי הבנתי את החלטת בית המשפט לעיל וידוע לי שאם לא אשמע להוראות מר/גב' אוכל להיות מוחזר לבית המשפט כדי לדון בעניני.

חתימת הקטין
הוראות כלליות לאדם הראוי
1. אם הנך זקוק לסיוע, באפשרותך לפנות לקצין המבחן לנוער ב .
2. אם הקטין אינו נשמע להוראותיך ולדעתך יש צורך בהמשך טיפול עליך להביא את הדבר לבית המשפט באמצעות קצין המבחן לנוער (לפי סעיף 30 לחוק קיימת אפשרות לשנות את דרך הטיפול).
3. אם מסיבות שונות אין אתה יכול להמשיך בהשגחה, עליך להודיע בכתב על כך לבית המשפט; העתק מההודעה יש לשלוח לקצין המבחן או להביא לידיעתו של קצין המבחן את דבר הפסקת הטיפול.
4. בסוף תקופת ההשגחה הנך מתבקש להגיש לבית המשפט דו"ח על הטיפול בקטין. העתק מהדו"ח עליך לשלוח לקצין המבחן, או להביא לידיעתו את תוכנו.
הערה: מקום שבו האדם הראוי הוא קצין מעקב יבוא בהוראות דלעיל הממונה על המעונות במקום קצין המבחן.
העתק: שירות מבחן לנוער ב
חתימת האדם הראוי
תאריך
_______________________
1 ק"ת תשל"ו, 548.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ