אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון למסלול מירוץ קבוע), התש"ע-2010

תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון למסלול מירוץ קבוע), התש"ע-2010

תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון למסלול מירוץ קבוע), התש"ע-2010 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8(ה), 32 ו-33 לחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005 (להלן - החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישורו לפי סעיף 39 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת - לעניין תקנה 6, ובאישורה של ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:
1. בקשה לרישיון
(א) המבקש רישיון למסלול מירוץ קבוע יגיש בקשה לרשות המוסמכת בנוסח הערוך לפי הטופס שבתוספת הראשונה (להלן - הבקשה).
(ב) המבקש ימלא כל פרט וישיב תשובה נכונה ומלאה על כל שאלה שבטופס האמור ועל כל שאלה אחרת של הרשות המוסמכת ויצרף כל מסמך שתבקש הרשות המוסמכת בכל עת.
2. מתן רישיון
מצאה הרשות המוסמכת כי נתקיימו במסלול המירוץ הקבוע כל התנאים האמורים בסעיף 8 לחוק ותקנות אלה, ושולמה האגרה הנדרשת לפי תקנות אלה, יונפק למבקש רישיון למסלול מירוץ קבוע בנוסח הקבוע בתוספת השניה.
3. תוקפו של רישיון
תוקפו של רישיון למסלול מירוץ קבוע יהיה מיום הנפקת הרישיון ועד לסוף אותה שנה.
4. תנאים נוספים ברישיון
נוסף על כל תנאי האמור בחוק, יחולו גם התנאים האלה כתנאי ברישיון:
(א) בעל הרישיון ימציא הודעה לרשות המוסמכת הכוללת את הפרטים והמועדים של התחרויות או אירועים אחרים של נהיגה ספורטיבית הפתוחים לקהל הרחב בין בתשלום ובין שאינם בתשלום האמורים להתקיים במסלול המירוץ, עשרה ימים מראש לפחות, על גבי טופס הערוך לפי הנוסח שבתוספת השלישית.
(ב) רישיון לפי תקנות אלה, יוצג במתחם המסלול הקבוע במקום בולט לעין.
5. הודעה על שינוי
מבקש הרישיון או בעל הרישיון יודיע לרשות המוסמכת על כל שינוי בפרטי הבקשה מיד עם קרות השינוי.
6. אגרות
(א) האגרה בעד רישיון למסלול מירוץ קבוע תהיה 1,200 שקלים חדשים.
(ב) חל מועד תחילת הרישיון אחרי 30 ביוני, תשולם מחצית האגרה.
(ג) סכומי האגרות הנקובים בתקנות משנה (א) ו-(ב), יתעדכנו ב-1 באפריל מדי שנתיים (להלן - יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי;
בתקנה זו -
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה, לפני יום העדכון;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולעניין העדכון הראשון - המדד שפורסם לפני תחילתן של תקנות אלה;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ד) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (ג) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב; סכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.
(ה) המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנות משנה (א) ו-(ב) כפי שהשתנו עקב האמור בתקנה זו.
תוספת ראשונה שלישית2
______________________________
1 ק"ת תש"ע, 710.
2.נוסח התוספות אינו מובא.

___________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ