אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המילדות, 1930

תקנות המילדות, 1930

תקנות המילדות, 1930 1
1. השם הקצר
תקנות אלו תיקראנה תקנות המילדות.
2. דיפלומות מוכרות (תיקון: תש"ך)
לצורך סעיף 5(ב) של פקודת המילדות תקובלנה הדיפלומות כדלקמן כדיפלומות מוכרות של מוסדות מאושרים -
(א) דיפלומות שניתנו לבני-אדם שאומנו ונבחנו במקצוע היילוד בישראל;
(ב) תעודה מאת המועצות המרכזיות של המילדות באנגליה, סקוטלנד, אירלנדיה הצפונית והמדינה האירית החפשית;
(ג) דיפלומה במקצוע היילוד מאת האוניברסיטה האמריקאית בבירות ומאת האוניברסיטה ע"ש ס"ט ג'וזף בבריות;
(ד) רשיון ממשלתי Sage-femme שניתן ע"י ממשלת מצרים;
(ה) דיפלומות ממשלתיות שניתנו לאנשים שעברו קורס שלם של אימון במשך לא פחות מששה חדשים, ואשר לדעת המנהל הכללי של משרד הבריאות שווה הוא לקורס הניתן בישראל בבית-חולים ממשלתי או ציבורי או בבית-חולים פרטי המוכר ע"י ממשלה של כל מדינה אירופית שהיא, לרבות תורכיה;
בתנאי שיכול המנהל לתת רשיון זמני לעסוק במקצוע היילוד עד שתקבע תקנה שתכיר בדיפלומה שאינה מפורטת בזה.
3. חובותיה של המילדת בענין הודעות (תיקון: תשמ"א)
על כל המוסמכת לעסוק ביילוד לפי הפקודה ועל כל דאיה רשומה שיש לה רשיון לעסוק במקצוע היילוד באזור שנקבע עפ"י סעיף 9(1) של פקודת המילדות -
(א) להשתמש בטופס א' שבתוספת לתקנות אלו כשהיא דורשת את שירותו של רופא מוסמך בהתאם לסעיף 1 של פקודת המילדות בתנאים הקבועים;
(ב) למסור בהקדם האפשרי הודעה לרופא הממשלתי של הנפה, בטופס שיש לקבלו ממשרדי הבריאות, בכל אחת מהנסיבות דלקמן -
((I מות האם או הולד, כשלא היה מצוי רופא מוסמך בשעת מעשה;
((II לידת-נפל כשלא היה מצוי רופא מוסמך בשעת הלידה;
((III כשהיא עלולה לשמש מקור להידבקות, מקום שנוצר אחד מהתנאים שנקבעו;
(ג) לנהל פנקס של מקרי-מחלה בטופס ב', שבתוספת לתקנות אלו.
4. בקשה לרשיון (תיקון: תשמ"א)
בקשה לרשיון תוגש למנהל, באמצעות הרופא המחוזי כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940 (להלן - הרופא המחוזי), באזור מגוריה של המבקשת, ויצורפו לה שאלון לעובדים מקצועיים בשירותי הרפואה, העתק או צילום מאומת מהדיפלומה המעידה על השכלתה והכשרתה ביילוד, וכן תעודה המעידה על אזרחות ישראלית לפי סעיף 15 לחוק האזרחות, התשי"ב-1952, או תעודת משרד הפנים על מעמדה של המבקשת בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952.
5. הודעה על מען (תיקון: תשמ"א)
מיילדת תודיע בכתב על מען מגוריה, ועל כל שינוי בו, למנהל באמצעות מנהל המחלקה למקצועות רפואיים במשרד הבריאות (להלן - מנהל המחלקה) ולרופא המחוזי, תוך ארבעה עשר יום מיום שניתן לה הרשיון או מיום השינוי, לפי הענין.
6. שינוי שם (תיקון: תשמ"א)
שונה שמה של מיילדת מכל סיבה שהיא, לפי חוק השמות, התשט"ז-1956, תודיע בכתב למנהל באמצעות מנהל המחלקה ולרופא המחוזי, תוך שלושים יום לאחר תאריך השינוי, בצירוף תעודת משרד הפנים על שינוי השם.
7. רישום שינוי שם (תיקון: תשמ"א)
נוכח המנהל כי שמה של מיילדת שונה כדין ונמסרה הודעה כאמור בתקנה 6, יורה לשנות את שמה של המיילדת ברשיונה ובכל רישום אחר הנעשה מטעם משרד הבריאות.
8. הודעה על אבדן רשיונות (תיקון: תשמ"א)
אבד רשיון של מיילדת תודיע על כך מיד לתחנת המשטרה הקרובה ולמנהל; ההודעה למנהל תינתן בכתב באמצעות הרופא המחוזי ויפורטו בה נסיבות אבדן הרשיון, ויצורפו לה תצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971, המאמת את העובדות המפורטות בהודעה, ואישור בכתב מתחנת המשטרה על מסירת הודעה כאמור לתחנת המשטרה.
9. הוצאת העתקי רשיונות (תיקון: תשמ"א)
ניתנה הודעה למנהל כאמור בתקנה 8 רשאי הוא להוציא העתק רשיון במקום האבוד, בסייגים שימצא לנכון; על העתק כאמור יצויין שהוא העתק המחליף את המקור שאבד.
10. הגדרות (תיקון: תשמ"א)
לענין תקנות 4 עד 9 -
"מיילדת" - כל המוסמכת לעסוק ביילוד לפי סעיף 4 לפקודה;
"רשיון" - לרבות רשיון זמני, תעודת היתר ארעית ותעודות רישום.
תוספת 2
_________________________________
1 חא"י, ג', (ע) 1942, (א) 1896, ק"ת תש"ך, 859; תשמ"א, 308.
2 הנוסח אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ