אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המועצה לענף הלול (פיצוי לבעלי מכסות לייצור ושיווק ביצי מאכל), התשנ"ה-1995

תקנות המועצה לענף הלול (פיצוי לבעלי מכסות לייצור ושיווק ביצי מאכל), התשנ"ה-1995

תקנות המועצה לענף הלול (פיצוי לבעלי מכסות לייצור ושיווק ביצי מאכל), התשנ"ה-1995 1
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 34(ד) לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:
1. הגדרה
בתקנות אלה, "בעל מכסה" - מי שועדת המכסות קבעה לו מכסה לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 1994.
2. סכום הפיצוי
סכום הפיצוי מהמדינה שזכאי לו בעל מכסה שהודיע למועצה, בכתב, כי הוא מוותר על מלוא מכסתו, יהיה 4 אגורות בשל כל ביצה הכלולה במכסתו.
3. פיצוי נוסף
(א) בעל מכסה שמסר הודעת ויתור על מכסתו כאמור בתקנה 2, תוך 45 ימים מתחילתן של תקנות אלה, זכאי לפיצוי נוסף מהמדינה, בסכום של 14 אגורות בשל כל ביצה הכלולה במכסתו.
(ב) נמסרו למועצה הודעות ויתור לפי תקנת משנה (א) לענין מכסות בהיקף כולל העולה על 250 מיליון ביצים, ישולם הפיצוי הנוסף לבעלי מכסות קטנות תחילה, בסדר עולה, עד היקף כולל של 250 מיליון ביצים; הוראה זו לא תחול על בעל מכסה שהוא קיבוץ או מושב שיתופי.
4. תנאים לפיצוי
לא ישולם פיצוי לפי תקנות 2 ו-3 אלא לאחר שנתקיימו כל התנאים הבאים:
(1) העופות ששימשו את בעל המכסה לייצור הביצים פונו ממשקו;
(2) הוכח להנחת דעתה של המועצה, כי הציוד הדרוש לייצור הביצים אינו מצוי עוד במשקו של בעל המכסה;
(3) נמסרה למועצה התחייבות חתומה בידי בעל המכסה, לפי הנוסח שבתוספת.
5. תשלום הפיצוי
(א) פיצוי לפי תקנות אלה ישולם בידי המועצה תוך 45 ימים ממועד קיום התנאי שבתקנה 4(1), ובלבד שנתמלאו התנאים שבתקנה 4(2) ו-(3).
(ב) לא שולם הפיצוי לפי תקנת משנה (א) במועד, יתוספו עליו, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה כמשמעותם לענין קנס, בסעיף 66א לחוק, בשינויים המחוייבים.
תוספת
(תקנה 4(3))
התחייבות
אני הח"מ ת"ז מ-
מתחייב בזאת, כי לא אעסוק, במישרין או בעקיפין, בין במשקי ובין במשק אחר כלשהו, בייצור ושיווק של ביצי מאכל החל ביום .
לא אפיק כל הכנסה בקשר עם ייצור ושיווק כאמור, ולא אתיר לאחרים לעשות שימוש במשקי לצורך ייצור ביצי מאכל.
אם אפר את התחייבותי האמורה אהיה חייב להשיב למדינת ישראל, באמצעות המועצה לענף הלול, את כל הסכומים ששילמה לי מכוח תקנות המועצה לענף הלול (פיצוי לבעלי מכסות לייצור ושיווק ביצי מאכל), התשנ"ה-1995, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בשיעור המרבי לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961.

חתימת בעל המכסה
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ה, 1238.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ