אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר הטלת היטלים על תוצרת הלול), התש"ס-2000

תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר הטלת היטלים על תוצרת הלול), התש"ס-2000

תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר הטלת היטלים על תוצרת הלול), התש"ס-2000 1
(תיקון: תשס"ה)
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3, 50, 70 ו-73 (ב) לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963 (להלן - החוק), ובאישור שר האוצר לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה:
1. הגדרות
בכללים אלה -
"ביצי מאכל" - ביצי תרנגולת בקליפה שאינן ביצי דגירה;
"גזעים כבדים" - אפרוחים, תרנגולים וביצים שאינם מגזעים קלים;
"גזעים קלים" - אפרוחים, תרנגולים וביצים מגזע לגהורן, גזע ניו המפשייר, גזע רד, וביצי דגירה שהטילו תרנגולות מגזע לגהורן, גזע ניו המפשייר, גזע רד, או שהטילו תרנגולות מכל הצלבה שבין גזע לגהורן, גזע ניו המפשייר או גזע רד;
"האזור" - כהגדרתו בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח-1967;
"המועצה" - המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף 2 לחוק;
"יצוא מישראל" - יצוא שלגביו נמסר למועצה רשימון יצוא שהוציא אגף המכס ומע"מ במשרד האוצר;
"מטילות" - תרנגולות שגילן מעל חמישה חודשים;
"עופות" - תרנגולים, אווזים, ברווזים, ברברים, מולרדים ותרנגולי הודו, מכל גזע, מין וגיל;
"פטמים" - תרנגולים ותרנגולות שגילם אינו עולה על חמישה חודשים;
"קילוגרם" - לפי משקל חי, למעט לענין כבד;
"שיווק" - העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה למעט לשם ייצוא מישראל.
2. היטלים (תיקון: תשס"ה, תשס"ז, תשס"ח)
מוטל בזה היטל שישלם כל מגדל של תוצרת לול, בסכומים המפורטים להלן:
(1) 1.52 אגורות לכל ביצת מאכל ששווקה;
(2) 6.11 אגורות לכל קילוגרם של פטמים ששווקו בישראל;
(3) 2.20 אגורות לכל קילוגרם של פטמים שיוצאו מישראל;
(4) 3.70 אגורות לכל קילוגרם של ברווזים, ברברים ומטילות ששווקו;
(5) 2.50 אגורות לכל קילוגרם של תרנגולי הודו ששווקו;
(6) 2.40 אגורות לכל ביצת דגירה מגזעים כבדים שהוכנסה למדגרה, למעט ביצי דגירה של ברווזים ושל תרנגולי הודו;
(7) 0.28 אגורות לכל ביצת דגירה את אפרוח מגזעים כבדים או קלים שיוצאו מישראל;
(8) 4.81 אגורות לכל ביצת דגירה מגזעים קלים שהוכנסה למדגרה ולמעט ביצי דגירה של ברווזים ושל תרנגולי הודו;
(9) 7.51 אגורות לכל ביצת דגירה של תרנגולי הודו שהוכנסה למדגרה;
(10) 0.60 אגורות לכל ביצת דגירה של תרנגולי הודו שיוצאה מישראל;
(11) 4% ממחיר פו"ב ליבואן בחוץ לארץ, לכל קילוגרם של כבד אווזים שיוצא מישראל;
(12) 0.5% ממחיר פו"ב ליבואן בחוץ לארץ, לכל קילוגרם של כבד מולרדים שיוצא מישראל;
(13) 5.6 אגורות לכל אפרוח מגזע כבד של תרנגולות הנמסר על ידי מדגרה, לרבות לאפרוחים שהודגרו בעבור מגדל לצורכי משקו הוא;
(14) 23.6 אגורות לכל אפרוחה מגזע קל של תרנגולות הנמסרת על ידי מדגרה, לרבות הדגרה של מגדל לצורכי משקו הוא, ולמעט אפרוחות כאמור שיוצאו מישראל או שסיפק קבלן מורשה לאזור;
(15) 2 אגורות לכל אפרוח או אפרוחה לרביה מגזע קל או כבד הנמסרים על ידי מדגרה, לרבות הדגרה של מגדל לצורכי משקו הוא, ולמעט אפרוחים כאמור שיוצאו מישראל או שסיפק קבלן מורשה לאזור;
(16) 30 אגורות לכל אפרוח של תרנגולי הודו הנמסר על ידי המדגרה, לרבות הדגרה של מגדל לצורכי משקו הוא, ולמעט אפרוחים כאמור שיוצאו מישראל או שסיפק קבלן מורשה לאזור.
3. גבייה
(א) ההיטלים לגבי התוצרת המפורטת בסעיף 2(1) עד (12) ייגבו מאת המגדל החייב בהם על ידי הקבלן המורשה המקבל את תוצרת הלול של אותו מגדל לשיווק.
(ב) ההיטלים לגבי התוצרת בסעיף 2(13) עד (15) ייגבו מאת המגדל החייב בהם על ידי הקבלן המורשה שמכר למגדל את האפרוחים.
(ג) המועצה תודיע לקבלנים המורשים את סכום ההיטלים שעליהם לגבות מאת המגדלים והקבלנים המורשים יעבירו את ההיטלים מדי חודש; אין בהסדר זה כדי לפגוע בדרכי גביה אחרות.
(ד) המועצה רשאית לנכות מכל סכום המגיע ממנה לקבלן מורשה, את סכום ההיטלים אשר על הקבלן המורשה לגבות לפי כללים אלה.
(ה) הקבלן המורשה רשאי לנכות מכל סכום המגיע ממנו למגדל בעד תוצרת הלול את ההיטל המוטל על המגדל לפי כללים אלה.
(ו) על אף האמור בסעיף זה רשאית המועצה לגבות היטלים המוטלים לפי סעיף 2 מאת המגדל במישרין.
4. רישום
קבלן מורשה ינהל רישום וימסור למועצה דין וחשבון נכון ומדויק לענין -
(1) גביית היטלים בהתאם לסעיף 3, כפי שהמועצה תורה מזמן לזמן;
(2) כספי הטבות -
(א) שהמועצה מעבירה לו בשביל המגדלים הצמודים אליו בשיווק תוצרת הלול;
(ב) ששילם למגדלים כאמור.
5. שמירת דינים
אין בכללים אלה כדי לגרוע מכוחו של דין אחר.
6. אצילת סמכויות
המועצה אוצלת בזה לועד הפועל של המועצה את סמכויותיה לפי כללים אלה.
7. ביטול
כללי המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (הטלת היטלים על תוצרת הלול), התשנ"ז-1997 - בטלים.
_________________________________
1 ק"ת תש"ס, 870; תשס"ה, 590; תשס"ז, 259; תשס"ח, 1160.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ