אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הלוואות לדיור (גובה הלוואה לדיור, הריבית עליה ותקופה להחזר), התשנ"ב-1992

תקנות הלוואות לדיור (גובה הלוואה לדיור, הריבית עליה ותקופה להחזר), התשנ"ב-1992

תקנות הלוואות לדיור (גובה הלוואה לדיור, הריבית עליה ותקופה להחזר), התשנ"ב-1992 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 3, 4 ו-8 לחוק הלוואות לדיור, התשנ"א-1991, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. גובה הלוואה לדיור (תיקון: תשנ"ב)
גובה הלוואה לדיור לזכאי, כאמור בטור א' בתוספת, יהיה כמפורט בטור ב' לצדו, ובלבד שלא יעלה על שיעור ממחיר הדירה שנקבע בכללים.
2. תקופה להחזר הלוואה (תיקון: תשנ"ג)
(א) התקופה להחזר של חלק מן ההלוואה לדיור, כמפורט בטור ג' בתוספת, תהיה 25 שנים ושל חלק מן ההלוואה לדיור, כמפורט בטור ד' בתוספת, תהיה 28 שנים.
(ב) חלק מן ההלוואה לדיור, כמפורט בטור ה' בתוספת, יהיה הלוואה עומדת.
(ג) לגבי עולים מארצות מצוקה, רשאי השר - לתקופה ולפי תנאים שיקבע בכללים - להמיר בהלוואה עומדת חלק מן ההלוואה לדיור כמפורט בטורים ג' ו-ד' בתוספת, בפסקאות "עולים (למעט עולים מאתיופיה)" ו"עולים מאתיופיה" שבכל אחת מקבוצות הישובים א', ב', ג' ו-ד' בתוספת; לענין זה, "השר" - כהגדרתו בסעיף 1 בחוק.
3. שיעור הריבית
שיעור הריבית על ההלוואה לדיור, יהיה 4 אחוזים לשנה.
תוספת (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד)
(תקנות 1 ו-2)
בתוספת זו -
"קבוצת ישובים" - קבוצת ישובים על פי הסיווג שבכללים;
"הלוואה עומדת" - חלק מן ההלוואה לדיור אשר יהפוך למענק או יועמד לפרעון, לפי הענין, בהתקיים התנאים הקבועים בכללים.
קבוצת ישובים א' - 03, 04, 10, 53
טור א' טור ב' טור ג' טור ד' טור ה'
הזכאי סכום כולל של ההלוואה חלק מההלוואה חלק מההלוואה להחזר חלק מההלוואה
בשקלים חדשים בשקלים חדשים במשך 25 שנה במשך 28 שנה שהיא הלוואה עומדת
ותיקים בארץ ששירתו בצה"ל
א. "זוגות צעירים"
זוגות שצברו עד 1399 נקודות 70,000 70,000 0 0
זוגות שצברו 1599-1400 נקודות 70,000 18,900 36,300 14,800
זוגות שצברו 1799-1600 נקודות 75,000 20,400 44,900 9,700
זוגות שצברו -19991800 נקודות 77,500 21,900 55,600 0
זוגות שצברו 2000 נקודות ויותר 93,600 23,600 70,000 0

קבוצת ישובים א' - 03, 04, 10, 53
זוגות נכים א' שצברו 1400 נקודות 70,000 18,900 36,300 14,800
זוגות נכים א' שצברו 1600 נקודות 75,000 20,400 44,900 9,700
זוגות נכים א' שצברו 1800 נקודות 77,500 21,900 55,600 0
זוגות נכים א' שצברו 2000 נקודות 93,600 23,600 70,000 0
זוגות נכים ב' שצברו 2000 נקודות 93,600 23,600 70,000 0
ב. "זוגות ותיקים"
זוגות (ללא ילדים) 70,000 70,000 0 0
זוגות עם ילד אחד 70,000 18,900 36,300 14,800
זוגות עם 3-2 ילדים 75,000 20,400 44,900 9,700
זוגות עם 5-4 ילדים 77,500 21,900 55,600 0
זוגות עם 6 ילדים ויותר 93,600 23,600 70,000 0
זוגות נכים א' (ללא ילדים) 70,000 18,900 36,300 14,800
זוגות נכים א' עם ילד אחד 75,000 20,400 44,900 9,700
זוגות נכים א' עם 3-2 ילדים 77,500 21,900 55,600 0
זוגות נכים א' עם 4 ילדים ויותר 93,600 23,600 70,000 0
זוגות נכים ב' (עם או בלי ילדים) 93,600 23,600 70,000 0
ג. "יחידים"
בודדים בגיל 35 ויותר 70,000 70,000 0 0
בודדים נכים א' 70,000 18,900 36,300 14,800
בודדים נכים ב' 77,500 21,900 55,600 0
ותיקים בארץ שלא שירתו בצה"ל
א. "זוגות צעירים"
זוגות שצברו -19991800 נקודות 70,000 14,600 37,100 18,300
זוגות שצברו 2000 נקודות ויותר 77,000 15,800 46,700 14,500
זוגות נכים א' שצברו 1600 נקודות 70,000 18,400 49,100 2,500
זוגות נכים א' שצברו 1800 נקודות 72,200 19,700 50,000 2,500
זוגות נכים א' שצברו 2000 נקודות 84,300 21,300 63,000 0
זוגות נכים ב' שצברו 2000 נקודות 84,300 21,300 63,000 0
ב. "זוגות ותיקים"
זוגות עם 5-4 ילדים 70,000 14,600 37,100 18,300
זוגות עם 6 ילדים ויותר 77,000 15,800 46,700 14,500
זוגות נכים א' עם ילד אחד 70,000 18,400 49,100 2,500
זוגות נכים א' עם 3-2 ילדים 72,200 19,700 50,000 2,500
זוגות נכים א' עם 4 ילדים ויותר 84,300 21,300 63,000 0
זוגות נכים ב' (עם או בלי ילדים) 84,300 21,300 63,000 0
ג. "יחידים"
בודדים נכים ב' 72,200 19,700 49,100 2,500
משפחות חד הוריות
הורה עם ילד אחד ויותר 93,600 23,600 70,000 0
הורה נכה א' עם ילד אחד ויותר 93,600 23,600 70,000 0
הורה נכה ב' עם ילד אחד ויותר 93,600 23,600 70,000 0
עולים (למעט עולים מאתיופיה)
א. לזכאות ראשונה בדירה
משפחת עולים עם עד 2 ילדים 72,000 0 72,000 0
משפחת עולים עם 3 ילדים 79,400 0 79,400 0
משפחת עולים עם 4 ילדים 89,000 0 89,000 0
משפחת עולים עם 5 ילדים ויותר 103,000 0 103,000 0
זוג קשישים מארץ מצוקה 72,000 0 72,000 0
ב. לזכאות נוספת בדירה
משפחה או זוג קשישים מארץ מצוקה 70,000 0 59,300 10,700
קבוצת ישובים ב' - 02, 11, 52, 54
טור א' טור ב' טור ג' טור ד' טור ה'
הזכאי סכום כולל של ההלוואה חלק מההלוואה חלק מההלוואה להחזר חלק מההלוואה
בשקלים חדשים בשקלים חדשים במשך 25 שנה במשך 28 שנה שהיא הלוואה עומדת
ותיקים בארץ ששירתו בצה"ל
א. "זוגות צעירים"
זוגות שצברו עד 1399 נקודות 74,800 74,800 0 0
זוגות שצברו 1599-1400 נקודות 74,800 20,200 38,800 15,800
זוגות שצברו 1799-1600 נקודות 80,100 21,800 47,900 10,400
זוגות שצברו -19991800 נקודות 82,700 23,400 59,300 0
זוגות שצברו 2000 נקודות ויותר 100,000 25,200 74,800 0
זוגות נכים א' שצברו 1400 נקודות 74,800 20,200 38,800 15,800
זוגות נכים א' שצברו 1600 נקודות 80,100 21,800 47,900 10,400
זוגות נכים א' שצברו 1800 נקודות 82,700 23,400 59,300 0
זוגות נכים א' שצברו 2000 נקודות 100,000 25,200 74,800 0
זוגות נכים ב' שצברו 2000 נקודות 100,000 25,200 74,800 0
ב. "זוגות ותיקים"
זוגות (ללא ילדים) 74,800 74,800 0 0
זוגות עם ילד אחד 74,800 20,200 38,800 15,800
זוגות עם 3-2 ילדים 80,100 21,800 47,900 10,400
זוגות עם 5-4 ילדים 82,700 23,400 59,300 0
זוגות עם 6 ילדים ויותר 100,000 25,200 74,800 0
זוגות נכים א' (ללא ילדים) 74,800 20,200 38,800 15,800
זוגות נכים א' עם ילד אחד 80,100 21,800 47,900 10,400
זוגות נכים א' עם 3-2 ילדים 82,700 23,400 59,300 0
זוגות נכים א' עם 4 ילדים ויותר 100,000 25,200 74,800 0
זוגות נכים ב' (עם או בלי ילדים) 100,000 25,200 74,800 0
ג. "יחידים"
בודדים בגיל 35 ויותר 74,800 74,800 0 0
בודדים נכים א' 74,800 20,200 38,800 15,800
בודדים נכים ב' 82,700 23,400 59,300 0
ותיקים בארץ שלא שירתו בצה"ל
א. "זוגות צעירים"
זוגות שצברו עד -19991800 נקודות 74,700 15,600 39,600 19,500
זוגות שצברו 2000 נקודות ויותר 82,200 16,900 49,800 15,500
זוגות נכים א' שצברו 1600 נקודות 74,800 19,700 52,400 2,700
זוגות נכים א' שצברו 1800 נקודות 77,100 21,000 53,400 2,700
זוגות נכים א' שצברו 2000 נקודות 90,000 22,700 67,300 0
זוגות נכים ב' שצברו 2000 נקודות 90,000 22,700 67,300 0
ב. "זוגות ותיקים"
זוגות עם 5-4 ילדים 74,700 15,600 39,600 19,500
זוגות עם 6 ילדים ויותר 82,200 16,900 49,800 15,500
זוגות נכים א' עם ילד אחד 74,800 19,700 52,400 2,700
זוגות נכים א' עם 3-2 ילדים 77,100 21,000 53,400 2,700
זוגות נכים א' עם 4 ילדים ויותר 90,000 22,700 67,300 0
זוגות נכים ב' (עם או בלי ילדים) 90,000 22,700 67,300 0
ג. "יחידים"
בודדים נכים ב' 77,100 21,000 53,400 2,700
משפחות חד הוריות
הורה עם ילד אחד ויותר 100,000 25,200 74,800 0
הורה נכה א' עם ילד אחד ויותר 100,000 25,200 74,800 0
הורה נכה ב' עם ילד אחד ויותר 100,000 25,200 74,800 0
עולים (למעט עולים מאתיופיה)
א. לזכאות ראשונה בדירה
משפחת עולים עם עד 2 ילדים 72,000 0 72,000 0
משפחת עולים עם 3 ילדים 79,400 0 79,400 0
משפחת עולים עם 4 ילדים 89,000 0 89,000 0
משפחת עולים עם 5 ילדים ויותר 103,000 0 103,000 0
זוג קשישים מארץ מצוקה 72,000 0 72,000 0
ב. לזכאות נוספת בדירה
משפחה או זוג קשישים מארץ מצוקה 70,000 0 59,300 10,700
קבוצת ישובים ג' - 01, 12, 20, 21, 23, 30, 51
ותיקים בארץ
זוגות בעלי זכאות לסיוע
מוגדל בגין שירות בצה"ל
או משפחות חד הוריות
משפחה עד 3 ילדים 72,000 15,800 56,200 0
משפחה 5-4 ילדים 77,300 17,400 59,900 0
משפחה +6 ילדים 86,700 19,500 67,200 0
עולים (למעט עולים מאתיופיה)
א. לזכאות ראשונה בדירה
משפחת עולים עם עד 2 ילדים 72,000 0 72,000 0
משפחת עולים עם 3 ילדים 79,400 0 79,400 0
משפחת עולים עם 4 ילדים 89,000 0 89,000 0
משפחת עולים עם 5 ילדים ויותר 103,000 0 103,000 0
זוג קשישים מארץ מצוקה 72,000 0 72,000 0
ב. לזכאות נוספת בדירה
משפחה או זוג קשישים מארץ מצוקה 70,000 0 59,300 10,700
קבוצת ישובים ד' - 13, 14, 50
טור א' טור ב' טור ג' טור ד' טור ה'
הזכאי סכום כולל של ההלוואה חלק מההלוואה חלק מההלוואה להחזר חלק מההלוואה
בשקלים חדשים במשך 25 שנה במשך 28 שנה שהיא הלוואה עומדת
ותיקים בארץ
זוגות בעלי זכאות לסיוע
מוגדל בגין שירות בצה"ל
או משפחות חד הוריות
משפחה עד 3 ילדים 80,800 0 80,800 0
משפחה 5-4 ילדים 87,600 0 87,600 0
משפחה +6 ילדים 97,700 0 97,700 0
עולים (למעט עולים מאתיופיה)
א. לזכאות ראשונה בדירה
משפחת עולים עם עד 3 ילדים 80,800 0 80,800 0
משפחת עולים עם 5-4 ילדים 87,600 0 87,600 0
משפחת עולים עם +6 ילדים 97,700 0 97,700 0
זוג קשישים מארץ מצוקה 80,800 0 80,800 0
ב. לזכאות נוספת בדירה
משפחה או זוג קשישים מארץ מצוקה 70,000 0 59,300 10,700
קבוצת ישובים ה' (בוטל).
______________________________
1 ק"ת תשנ"ב, 726, 920; תשנ"ג, 542, 718; תשנ"ד, 68.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ