אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000

תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000

תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 71 ו-366 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. אופן הוכחת הבעלות (תיקון: תשס"ו)
בעל מניה כמשמעותו בסעיף 177(1) לחוק (להלן - בעל מניות), הנדרש להוכיח את בעלותו במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע כאמור בסעיף 182 לחוק (להלן - המועד הקובע); באישור ייכללו הפרטים הנקובים בתקנה 2 ובטופס שבתוספת (להלן - אישור בעלות).
2. מתן אישור בעלות (תיקון: תשס"ו)
(א) לבקשת בעל מניות, חבר בורסה שאצלו רשומות מניות לזכותו של בעל המניות, ייתן אישור בעלות במועד מתאים כדי שבעל המניות יוכל להצביע באסיפה הכללית או לשלוח כתב הצבעה במועד כנדרש; אישור הבעלות ייערך לפי הטופס שבתוספת ובו יפורטו פרטים אלה:
(1) שמו של בעל המניות ומספר הזהות שלו; היה בעל המניות מי שאין לו תעודת זהות ישראלית, יצוין מספר דרכונו, תקופת תוקפו והמדינה שבה הוצא; היה בעל המניות תאגיד, יצוין מספר הרישום של התאגיד והמדינה שבה התאגד;
(2) תאריך שבו חל המועד הקובע שלגביו ניתן אישור הבעלות;
(3) שם המניה, מספר המניות וסוג המניות אם ישנו, הרשומות לזכותו של בעל המניות אצל חבר הבורסה למועד מתן אישור הבעלות.
(4) בחברה המאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט -
(א) קוד הזיהוי הייחודי שמשייך חבר הבורסה לבעל מניות לפי החזקותיו במניות במועד הקובע (להלן - קוד הזיהוי), בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן - תקנות כתבי הצבעה);
(ב) קוד הבקרה הייחודי שמשייך חבר הבורסה לקוד זיהוי מסוים לפי תקנות כתבי הצבעה (להלן - קוד הבקרה).
(ב) אישור בעלות ייחתם בידי חבר הבורסה הנותן אותו.
3. מניות מושאלות למסחר
לא יינתן אישור כאמור בתקנות אלה למי שמניותיו מושאלות למסחר בבורסה במועד הקובע.
4. הגבלות על אישור בעלות (תיקון: תשס"ו)
(א) חבר בורסה ייתן לבעל מניות אישור בעלות אחד לגבי החזקותיו במניות החברה שהוא נכון לרישומי חבר הבורסה בתום המועד הקובע.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), בעל מניות אשר הצהיר בכתב בפני חבר הבורסה כי איבד את אישור הבעלות או שאישור הבעלות לא הגיע אל מענו, רשאי לקבל אישור בעלות נוסף לגבי אחזקותיו במניות החברה שהוא נכון לרישומי חבר הבורסה בתום המועד הקובע (להלן - אישור בעלות חדש).
(ג) אישור בעלות אשר בעל המניות הצהיר לגביו כאמור בתקנת משנה (ב), יהא בטל עם הנפקת אישור בעלות חדש.
(ד) הנפיק חבר הבורסה אישור בעלות חדש, יודיע על כך לחברה לפני מועד קיומה של האסיפה הכללית.
(ה) חבר בורסה רשאי לדרוש תמורה בעד הנפקת אישור בעלות חדש.
5. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה בשבט התש"ס (1 בפברואר 2000).
תוספת (תיקון: תשס"ו)
אישור בעלות
שם החברה שם חבר הבורסה
מס' החברה
פרטי בעל/י המניות:
(אם היו כמה בעלים במשותף במניות יצוינו פרטיהם)
(1) שם בעל המניות
(2) מס' זהות
אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -
מס' דרכון המדינה שבה הוצא
אם בעל המניות הוא תאגיד -
מס' רישום מדינת ההתאגדות
(3) המועד שלגביו ניתן אישור הבעלות
פרטים על המניות:
(1) שם נייר הערך ערך נקוב (אם יש) מספרו בבורסה
(2) מספר המניות
(3) סוג המניות
פרטים לשם הצבעה באמצעות האינטרנט:
(1) קוד הזיהוי
(2) קוד הבקרה
חתימת חבר הבורסה תאריך
______________________________
1 ק"ת תש"ס, 289; תשס"ו, 174.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ