אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה), התשס"א-2000

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה), התשס"א-2000

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה), התשס"א-2000 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 214 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ג2)
בתקנות אלה -
"בדיקה מחדש" - בדיקה מחדש של דרגת אי כושר של נכה להשתכר, או של שיעור נכותו הרפואית, כמשמעותם בסעיף 214 לחוק;
"מועד דחיה קודמת" - המועד שבו נתקבלה באחרונה החלטה לפיה נדחתה תביעה לקצבה חודשית בשל קביעה בדבר אי כושר או בשל קביעה בדבר אחוזי נכות רפואיים שנקבעו לפי סעיף 208 או 209 לחוק, ואם ערר המבוטח על קביעת המוסד לפי סעיף 211(א) או (ב) לחוק - המועד שבו נתקבלה באחרונה החלטה לפיה נדחתה תביעתו בועדה לערים או בועדה רפואית לעררים, לפי הענין;
"מועד קביעה קודמת" - המועד שבו נתקבלה באחרונה החלטה בדבר דרגת אי כושר להשתכר לפי סעיפים 209 או 211(ב) לחוק, לפי הענין, אשר לפיה משתלמת קצבה חודשית, או שהיתה משתלמת אלמלא הוראות סעיף 320(ג) לחוק;
"קצבה חודשית" - כמשמעותה בסעיף 199 לחוק;
"עובדות חדשות" - עובדות שלא היו ידועות או שלא היו קיימות, לדעת המוסד, במועד הקביעה הקודמת או במועד הדחיה הקודמת;
"עקרת בית" - כהגדרתה בסעיף 195 לחוק.
2. בדיקה מחדש למקבל קצבה
לא תיערך בדיקה מחדש לנכה שמשתלמת לו קצבה חודשית אלא אם כן חלפו 6 חודשים לפחות ממועד הקביעה הקודמת שלפיה משתלמת הקצבה.
3. תחילתה של החלטה בבדיקה מחדש
תחילתה של החלטה בבדיקה מחדש כאמור בתקנה 2, לא תקדים את ה1- בחודש שבו הגיש הנכה תביעה לבדיקה מחדש, או שבו החליט המוסד על בדיקה מחדש, לפי הענין.
4. תביעה חוזרת
מי שתביעתו לקצבה חודשית נדחתה בשל אחוזי נכות רפואיים או בשל דרגת אי כושר, אשר נקבעו לפי סעיפים 208, 209, 211(א) או (ב) לחוק, לפי הענין, רשאי להגיש למוסד תביעה נוספת (להלן - תביעה חוזרת) לאחר שחלפו 6 חודשים ממועד הדחיה הקודמת.
5. תחילתה של החלטה בתביעה חוזרת (תיקון: תשס"ו-3)
תחילתה של החלטה בתביעה חוזרת לפי תקנה 4, לא תקדים את המאוחר מבין אלה:
(1) מועד הדחיה הקודמת;
(2) 15 חודשים שבתכוף לפני היום שבו הוגשה התביעה החוזרת.
6. בדיקה מחדש ותביעה חוזרת בשל עובדות חדשות (תיקון: תשס"ו-3)
(א) נתגלו עובדות חדשות שיש להן, לדעת המוסד, כדי להשפיע על דרגת אי הכושר של מבוטח, ייערכו בדיקה מחדש או דיון בתביעה חוזרת, לפי הענין, אף אם טרם חלפו 6 חודשים ממועד הקביעה הקודמת או ממועד הדחיה הקודמת, לפי הענין.
(ב) תחילתה של החלטה בבדיקה מחדש או בתביעה חוזרת הנערכת לפי תקנת משנה (א), לא תקדים את המאוחר מבין אלה:
(1) המועד שבו נוצרו העובדות החדשות כאמור בתקנת משנה (א);
(2) 15 חודשים בתכוף לפני יום הגשת הבקשה לבדיקה מחדש או התביעה החוזרת, לפי הענין
6א. בדיקה מחדש של שיעור הנכות הרפואית (תיקון: תשס"ג2, תשס"ו-3)
(א) נכה רשאי לבקש כי שיעור נכותו הרפואית ייקבע מחדש אם מתקיימים כל אלה:
(1) נקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור של 75% לפחות;
(2) חלפו 12 חודשים מאז נקבע לאחרונה שיעור נכותו הרפואית;
(3) רופא מוסמך קבע כי ליקוי שבקשר אליו נקבעה הנכות הרפואית הוחמר, או כי נתגלה ליקוי חדש.
(ב) תחילת תוקפה של החלטה בדבר שיעור הנכות הרפואית כאמור בתקנת משנה (א), לא תקדים את המאוחר מבין אלה:
(1) המועד שבו נקבע לנכה לאחרונה שיעור נכות רפואית;
(2) 15 חודשים שבתכוף לפני היום שבו הוגשה הבקשה לקביעה מחדש של שיעור הנכות הרפואית;
(3) המועד שבו חלה ההחמרה בליקוי או המועד שבו נוצר ליקוי חדש, שבשלהם נקבע מחדש שיעור הנכות הרפואית.
7. ביטול תקנות
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת דרגת נכות), התשל"ד1974 בטלות.
8. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה באלול התש"ס (25 בספטמבר 2000) והן יחולו על בדיקה מחדש ועל תביעה חוזרת שהחלטה בהן נתקבלה ביום התחילה או לאחריו.
______________________________
1 ק"ת תשס"א, 68; תשס"ג, 27; תשס"ו, 315.
2 תקנה 3 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה) (תיקון), התשס"ג2002 (ק"ת תשס"ג, 28) קובעת:
"3. תחילה ותחולה
תחילתן של תקנות אלה ב-1 בחודש שלאחר עבור 6 חודשים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה) והן יחולו על בקשה לבדיקה מחדש של שיעור הנכות הרפואית, שנתקבלה ביום התחילה או לאחריו." (התקנות פורסמו ביום 19.9.2002).
3. תחילה ותחולה
תחילתן של תקנות אלה ב-1 בחודש שלאחר עבור 6 חודשים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה) והן יחולו על בקשה לבדיקה מחדש של שיעור הנכות הרפואית, שנתקבלה ביום התחילה או לאחריו." (התקנות פורסמו ביום 19.9.2002).
3 תקנה 4 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה) (תיקון), התשס"ו-2006 (ק"ת תשס"ו, 315) קובעת לגבי תיקון תקנות 5, 6 ו-6א:
"4. תחילה ותחולה
תחילתן של תקנות אלה ביום א' בתמוז התשס"ג (1 ביולי 2003) (להלן - יום התחילה) והן יחולו על בקשה לבדיקה מחדש של שיעור הנכות הרפואית, או על דיון בתביעה חוזרת, שנתקבלה ביום התחילה או לאחריו."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ