אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הבזק (זיכיונות) (הוראת שעה), התשס"ז-2007

תקנות הבזק (זיכיונות) (הוראת שעה), התשס"ז-2007

תקנות הבזק (זיכיונות) (הוראת שעה), התשס"ז-2007 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6כ(ו-1), 6לו ו 59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן החוק), בהסכמת שר האוצר, לאחר התייעצות עם המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין שנתמנתה לפי החוק ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
(א) בתקנות אלה -
"בעל רישיון" - מי שקיבל לפי פרק ב' 1 לחוק רישיון כללי לשידורי כבלים כהגדרתו בסעיף 6א לחוק;
"הסכום המוכר" - סכום שלא יעלה על 25.5 מיליון שקלים חדשים, שהוציא בעל רישיון לצורך מימון ההפקה והשידור של מישדרים כאמור 6כ(א) לחוק;
"תקנות הזיכיונות" - תקנות הבזק (זיכיונות), התשמ"ח-1987 .
(ב) מונחים אחרים בתקנות אלה יתפרשו כמשמעותם בתקנות הזיכיונות.
2. הוראת שעה לגבי שנת 2007
(א) לגבי תמלוגים לשנת הכספים 2007 , רשאי בעל רישיון לנכות מסכום התמלוגים שעליו לשלם לפי תקנה 42 לתקנות הזיכיונות, את הסכום המוכר; ניכוי כאמור ייעשה בהתאם להוראות תקנה זו.
(ב) ניכוי סכומים שהוציא בעל רישיון לצורך מימון ההפקה והשידור של מישדרים כאמור בסעיף 6כ(א) לחוק, ייעשה אחת לכל רבעון, במועד תשלום התמלוגים לפי תקנה 42 (ד) לתקנות הזיכיונות (להלן - הניכוי).
(ג) שלושים ימים לפני מועד הניכוי, ימציא בעל רישיון לחשב משרד התקשורת (להלן - החשב) תחשיב מפורט לענין הניכוי באותו רבעון, שיצורפו אליו חשבוניות המעידות על ביצוע תשלום; החשב רשאי להורות לבעל רישיון על תיקונים שעליו לערוך בתחשיב שהמציא או על הבהרות או השלמות שעליו למסור, ובעל הרישיון יפעל לפי הוראות כאמור; בעל הרישיון לא יבצע ניכוי, אלא לפי הוראות החשב; לא הורה החשב כאמור, רשאי בעל הרישיון לבצע את הניכוי בהתאם לתחשיב שהמציא.
(ד) הסכום המנוכה מדי רבעון לפי תקנו זו, לא יעלה על סכום התמלוגים שמשלם בעל הרישיון באותו רבעון.
(ה) בתוך תשעים ימים מתום שנת הכספים 2007 , ימציא בעל רישיון לחשב דוח כספי שנתי, מבוקר בידי רואה חשבון, אשר יכלול נתונים לענין הסכום המוכר, לרבות פירוט מרכיבי ההפקה; הודיע השר כי הסכום שניכה בעל רישיון גבוה מהסכום המוכר, ישיב בעל הרישיון את הסכום שניכה ביתר, במועד תשלום התמלוגים הקרוב.
(ו) אין בהוראות תקנה זו כדי לגרוע מהוראות תקנה 49 לתקנות הזיכיונות.
____________________________
1 ק"ת תשס"ז, 1088.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ