אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות האגודות השיתופיות (אגרות), התשס"ב-2002

תקנות האגודות השיתופיות (אגרות), התשס"ב-2002

תקנות האגודות השיתופיות (אגרות), התשס"ב-2002 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות (להלן- הפקודה), ובאישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק- יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:
1. אגרה בעד רישום שעבוד
בעד רישום של משכנתא, שעבוד אחר או סדרה של איגרות חוב שנעשו בידי אגודה שיתופית תשולם אגרה בסכום של 247 שקלים חדשים; רישום שינוי בכל אחד מן האמורים לעיל או ביטולם ייעשה בלא אגרה.
2. אגרה בעד רישום שעבוד לפי סעיף 26 לפקודה
בעד רישום שעבוד בהתאם לסעיף 26 לפקודה ובעד רישום העברתו של שעבוד כאמור, תשולם אגרה בסכום של 164 שקלים חדשים.
3. עדכון
(א) הסכומים הנקובים בתקנות 1 ו-2 ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום העדכון), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.
(ג) רשם האגודות השיתופיות יפרסם ברשומות את נוסח תקנות 1 ו-2 כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב).
(ד) בתקנה זו -
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם.
4. ביטול
תקנות האגודות השיתופיות (אגרות), התשמ"א-1981 - בטלות.
5. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
6. הוראת שעה
על אף האמור בתקנה 3, לענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה, יהיה המדד היסודי, המדד שפורסם בחודש אוגוסט 2001.
_________________________________
1 ק"ת תשס"ב, 1270.
2 התקנות פורסמו ביום 28.8.2002.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ