אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות אזורי-שיקום (בקשות למתן הסכמה לעיסקאות), תשכ"ז-1967

תקנות אזורי-שיקום (בקשות למתן הסכמה לעיסקאות), תשכ"ז-1967

תקנות אזורי-שיקום (בקשות למתן הסכמה לעיסקאות), תשכ"ז-1967 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו-63 לחוק בינוי ופינוי של אזורי-שיקום, תשכ"ה-1965, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"עיסקה" - עיסקה במקרקעין שלא נרשמה בפנקסי המקרקעין לפני פרסום הודעה מוקדמת בהתאם לסעיף 17 לחוק לגבי האזור בו נמצאים אותם מקרקעין;
"מקרקעין" - לרבות כל זכות לענין מקרקעין הנובעת מחוזה או המוגנת בתוקף חוק הגנת הדייר, תשט"ו-1955, הנמצאים באזור שלגביו פורסמה הודעה מוקדמת בהתאם לסעיף 17 לחוק;
"הרשות" - הרשות לבינוי ולפינוי של אזורי-שיקום שהוקמה לפי סעיף 2 לחוק, לרבות ועדה שמונתה על ידה לפי סעיף 8 לחוק לצורך תקנות אלה.
2. בקשה להסכמה מוקדמת
אדם המבקש הסכמת הרשות לעיסקה יגיש לרשות בקשה בהתאם לתקנות אלה.
3. הבקשה בכתב
הבקשה תוגש בשלושה עותקים והמבקש יפרט בה;
(1) שמות הצדדים לעיסקה ומספרי הזהות;
(2) מהות העיסקה;
(3) תנאי העיסקה;
(4) התמורה הניתנת על ידי כל צד לעיסקה;
(5) הנימוקים למתן הסכמת הרשות לעיסקה.
4. צירופים לבקשה
המבקש יצרף לבקשתו -
(1) מקור, צילום או העתק מאושר על ידי נוטריון או עורך-דין של כל חוזה, הסכם או מסמך המכיל את תנאי העיסקה;
(2) תצהיר חתום בידי כל הצדדים לעיסקה כי כל הפרטים בבקשה הם נכונים ומלאים ונותנים תיאור נכון ומלא של מהות העיסקה, תנאיה, התמורה והנימוקים המחייבים את מתן ההסכמה וכי לא הוסכם בין הצדדים על כל תנאים אחרים שלא נכללו במסמכים שצורפו לבקשה.
4א. בקשה שמינהל מקרקעי ישראל צד לה (תיקון: תש"ל)
על אף האמור בתקנה 4, בקשה להסכמת הרשות לעיסקה שמינהל מקרקעי ישראל, כמשמעותו בחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך-1960, צד לה, די אם יצורף לבקשה עותק אחד של החוזה הנוגע לעיסקה.
5. הגשת הבקשה
לא תוגש בקשה לפי תקנות אלה אלא על ידי מי שהוא צד לעיסקה או בא-כוחו החוקי.
6. תנאים להסכמת הרשות
הרשות רשאית לתת את הסכמתה לעיסקה אם נוכחה לדעת שנתמלאו כל התנאים האלה:
(1) העיסקה נעשית בתום-לב, ואינה נעשית מתוך מטרה שאחד הצדדים לעיסקה או אדם אחר כלשהו יזכה ביתרון כלשהו לפי החוק או תקנות שהותקנו על פיו שלא היה זוכה בו אלמלא העיסקה;
(2) מתן ההסכמה לעיסקה לא יחייב את הרשות להציע דיור חלוף כאמור בסעיף 39 לחוק העולה בערכו לדעת הרשות על הדיור החלוף שהמחזיק במקרקעין נשוא העיסקה, כולם או מקצתם, היה רשאי לקבלו, בהתאם לסעיף האמור ובהתאם לתקנות על פיו, אלמלא העיסקה;
(3) מתן ההסכמה לעיסקה או ביצוע העיסקה אינם סותרים או עשויים לסתור תחזית בינוי ופינוי כללית שהרשות הכינה או עומדת להכין בהתאם לסעיף 25 לחוק ולא יקשה על ביצוע תחזית כאמור;
(4) מתן ההסכמה לעיסקה או ביצוע העיסקה אינם סותרים את הכללים שהתקינה הרשות או שבדעתה להתקין לפי סעיף 26 לחוק ושעל פיהם יוכנו תכניות בנין העיר לאזור שבו נמצאים המקרקעין נשוא העיסקה;
(5) מתן ההסכמה לעיסקה או ביצוע העיסקה אינם סותרים או עשויים לסתור מיתאר או תכנית מפורטת שהוכנו לפי סעיף 28 לחוק.
7. היקף ההסכמה
הסכמה שניתנה לפי תקנות אלה כוחה יפה רק לגבי עיסקה כפי שפורטה בבקשה ובמסמכים שהוגשו בהתאם לתקנות 3 ו-4 ואין כוחה יפה לגבי שינוי בתנאי אותה עיסקה.
8. ידיעות ומסמכים נוספים
הרשות רשאית לדרוש מכל אדם שהגיש בקשה למתן הסכמה למסור לה פרטים וידיעות ולהגיש מסמכים הדרושים או המועילים, לדעתה, לדיון בבקשה.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ז, 1704; תש"ל, 639.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ