אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו מדידת-מים (אספקת-מים במדידה) (מס' 2), תשכ"ב-1962

צו מדידת-מים (אספקת-מים במדידה) (מס' 2), תשכ"ב-1962

צו מדידת-מים (אספקת-מים במדידה) (מס' 2), תשכ"ב-1962 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק מדידת-מים, תשט"ו-1955, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"ספק" - מי שמספק מים בתמורה לצרכן, ושעליו אינן חלות הוראות צו מדידת-מים (אספקת-מים במדידה), תשי"ח-1958, או צו מדידת-מים (אספקת-מים במדידה), תשכ"ב-1962.
"צרכן" - כל מי שמקבל או זכאי לקבל מים מספק.
2. הספקה במדידה
הותקן מד-מים לצרכן בהתאם להוראות צו זה, יספק לו הספק מים במדידה בלבד.
3. התקנת מד-מים
ספק יתקין מדי-מים בהתאם לתכנית (להלן - תכנית ההתקנה) שתאושר או תוכן על ידי הנציב.
4. הצעת תכנית התקנה
כל ספק יגיש לנציב, תוך 30 יום מיום שנדרש לכך על ידיו, הצעת תכנית-התקנה שתיערך על פי מיפרט שאפשר להשיגו בנציבות המים.
5. החלטה על אישור
הנציב רשאי לאשר את תכנית ההתקנה, בשלמותה או שלב מסויים ממנה - בשינויים או בלי שינויים - או לדרוש מספק שיגיש לו, תוך מועד שיקבע, תכנית-התקנה אחרת, בהתאם להנחיותיו.
6. הודעה על אישור
הודעה על אישור תכנית ההתקנה תישלח לספק על ידי הנציב.
7. הכנת תכנית התקנה על-ידי הנציב
לא הגיש ספק תכנית-התקנה לפי סעיף 4, רשאי הנציב להכין תכנית-התקנה עבור אותו ספק ולהטיל עליו את ביצועה.
8. ביצוע תכנית התקנה
(א) אושרה תכנית-התקנה לפי סעיף 5 או הוטל ביצועה לפי סעיף 7, יתקין הספק החל מתאריך שנקבע בהחלטת הנציב מדי-מים בכמות, באופן, בשלבים ובכל המקומות שצויינו בה.
(ב) לא יבצע ספק תכנית-התקנה שלא בהתאם לפרטים שבה, אלא לפי היתר מאת הנציב.
9. שלבי התקנה
אישר הנציב שלב-התקנה אחד של תכנית-התקנה או שלבים מסויימים שבה, יאשר את שלבי-ההתקנה הנותרים לפחות חמישה-עשר יום לפני תחילת תקפם.
10. שינוי מועדים
רצתה רשות מקומית שיינתן לה היתר להארכת מועד מהמועדים שנקבעו בתכנית ההתקנה, תגיש בקשה לכך לנציב לפחות 30 יום לפני תום המועד האמור.
11. רשות כניסה
הנציב או שליחיו רשאים להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום בו מתקינים או עומדים להתקין מד-מים לפי תכנית ההתקנה.
12. תסקיר
(א) ספק חייב להגיש לנציב תסקיר חדשי על ביצוע תכנית ההתקנה בהתאם למיפרט שנקבע על ידי הנציב.
(ב) הנציב רשאי לדרוש פרטים נוספים על אלה שבמיפרט.
13. חובה לתת תשובה נכונה
ספק חייב להשיב על כל פרט שנדרש על ידי הנציב למסרו לפי סעיף 4 או לפי סעיף 12 תשובה מלאה ונכונה.
14. אופן הגשת מסמכים
תכניות, בקשות ותסקירים שיש להגישם לנציב לפי צו זה, יופנו אל המדור למדידת-מים שבנציבות המים, ירושלים, ת.ד. 1475.
15. שמירת דינים
הוראות צו זה באות להוסיף להוראות דין אחר ולא לגרוע מהן.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ב, 1531.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ