אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו העיריות (עבירת קנס), תשל"א-1971

צו העיריות (עבירת קנס), תשל"א-1971

צו העיריות (עבירת קנס), תשל"א-1971 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לפקודת העיריות, אני מודיע ומצווה לאמור:
1. עבירות קנס
כל עבירה על הוראה שבסעיף מהסעיפים המפורטים בטור ב' של חוקי העזר המפורטים בטור א' בתוספת הראשונה היא עבירת קנס.
2. שיעור הקנס (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ז, תש"ן, תשנ"ה, תש"ס, תשס"ד)
(א) שיעור הקנס לכל עבירה כאמור בסעיף 1 יהיה כפי דרגת הקנס שנקבעה בתוספת הראשונה בטור ג'.
(ב) בצו זה -
דרגת הקנס בשקלים חדשים
א 660
ב 430
ג 290
ד 150
ה 75
ו 95
ז 220
3. נוסח ההזמנה
ההזמנה לענין סעיף 266(א) לפקודה תהיה לפי הטופס שבתוספת השניה.
4. אופן תשלום הקנס
(א) המשלם קנס על עבירת קנס לבית המשפט הנקוב בהזמנה, יגיש עם התשלום את ההזמנה שנמסרה לו על פי סעיף 266(א) לפקודה; פקיד בית המשפט לא יקבל את התשלום אלא אם קיבל את ההזמנה ונוכח שהתשלום הוא בשיעור הקבוע בצו זה לגבי העבירה הנזכרת בהזמנה.
(ב) המשלם את סכום הקנס בבנק הדואר לחשבון הסילוקים של בית המשפט הנקוב בהזמנה, והגיש את ההזמנה שנמסרה לו לפקיד בנק הדואר המקבל את התשלום, יראו אותו כאילו שילם את הקנס בבית המשפט בהתאם לסעיף 266(ב) לפקודה.
5. ביטול
צו העיריות (עבירות קנס), תשכ"ב-1962 - בטל.
תוספת ראשונה2
(תיקון: תשנ"ג, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ד, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט, תש"ע)
תוספת שניה
(סעיף 3)
פקודת העיריות
(סעיף 265)
הזמנה לדין וכתב אישום
(עבירת קנס)
בבית משפט השלום/העירוני
מדינת ישראל נגד

שם משפחה שם פרטי

המען מס' תעודת זהות
תיאור העובדות המהוות את העבירה
בתאריך _____________ בשעה __________
במקום:

עבירה על:
(החיקוק והסעיף)
שמות עדי התביעה:


ניתנת לך הברירה לשלם את הקנס שנקבע בצו העיריות (עבירות קנס), תשל"א-1971, לעבירה זו בסכום של ______ לירות (כמצויין ברשימה שמעבר לדף במספר סידורי ____ ) תוך שנים עשר יום מתאריך קבלת הזמנה זו בכל סניף של בנק הדואר או בקופת בית המשפט הנ"ל.
אם לא תשלם את הקנס הנך מוזמן להתייצב בבית המשפט הנ"ל כדי להישפט על האשמה האמורה בתאריך ________ בשעה _________
אין אתה חייב להתייצב בבית המשפט הנ"ל אם אינך מודה בכל העובדות המפורטות בכתב האישום, אולם במקרה זה עליך להשיב על גבי טופס "הודעת הנאשם" המצורף, על ידי שתמלאו ותחתום עליו ותחזירו לבית המשפט הנ"ל לפני תאריך המשפט.
אם לא תודה בכל העובדות כאמור יקבע בית המשפט תאריך להמשך בירור המשפט.
אם לא תשלם את הקנס או לא תשיב על טופס "הודעת הנאשם" כאמור וגם לא תופיע בבית המשפט כאמור בעצמך ולא תהיה מיוצג על ידי סניגור בתאריך ובשעה הנקובים לעיל, יראוך כמודה בכל העובדות שנטענו בכתב האישום ובית המשפט יהיה רשאי לדונך שלא בפניך.
תאריך: ____________
פרטי רושם הדו"ח
שם המשפחה שם פרטי חתימה
אישור מסירה:
קיבלתי ההזמנה וכתב האישום
____________ ____________
חתימת המקבל חתימת המוסר
הערות: 1. בשעת תשלום הקנס עליך להמציא הזמנה זו.
2. תשלום סכום הקנס לאחר שעברו 12 יום מיום מסירת הזמנה זו או תשלום סכום שהוא קטן משיעור הקנס שנקבע לעבירה אינם משחררים מהחובה להישפט על העבירה הנ"ל.
הודעת הנאשם

אל: בית המשפט
אני
הנאשם בתיק פלילי מס' אשר מועד הדיון בו נקבע ליום
שעה
(1) מודה בעובדות אלה מהמפורטות בכתב האישום (פרט את העובדות שאתה מודה בהן):

(2) בנוסף לאמור בכתב האישום אני טוען עובדות אלה:

תאריך:

חתימה

_________________________________
1 ק"ת תשל"א, 1184; תשל"ב, 131, 239, 1300; תשל"ג, 1342; תשל"ד, 1342, 1426, 1579, 1922; תשל"ה, 1663; תשל"ו, 207, 1205, 1625, 1792, 2118, 2404; תשל"ז, 781, 1789; תשל"ח, 79, 538, 917, 1061, 1193, 1466, 1487, 2004; תשל"ט, 252, 664, 790, 916, 1614, 1617, 1618, 1672, 1700; תש"ם, 7, 9, 72, 178, 614, 956, 982, 1495, 1625, 1659, 1732, 1669, 1791, 1866, 1917, 2141, 2152, 2330; תשמ"ט, 795; תשנ"ה, 706; תשס"ד, 74; תשס"ז, 701.
קתש"ם תשמ"א, 2, 34, 66, 80, 133, 162, 298, 300, 562, 658, 838, 886, 982, 983, 1014, 1015, 1030, 1260, 1302, 1398, 1606; תשמ"ב, 50, 51, 53, 54, 234, 656; תשמ"ג, 54, 182, 238, 239, 301, 241, 303, 414, 415, 418, 420, 462א, 478א, 480א, 482א, 514, 530, 587, 602, 604, 634, 666, 710; תשמ"ד, 18, 50, 90, 110, 126, 240, 238, 278, 326, 358, 423, 582, 614, 654, 655, 686, 688, 722, 734, 736, 798, 800, 830, 832; תשמ"ה, 2, 18, 88, 118, 266, 450, 490; תשמ"ו, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 124, 189; תשמ"ז, 2, 18, 42, 120, 158, 174, 175, 246, 248, 258; תשמ"ח, 194, 458, 538; תשמ"ט, 266, 346, 362, 378, 402, 403, 406, 413, 434, 450; תש"ן, 58, 98, 122, 234, 242, 258, 259, 260, 362; תשנ"ג, 192; תשנ"ה, 2, 232; תשנ"ו, 450; תשנ"ז, 114, 188; תשנ"ח, 146, 219, 246, 282; תש"ס, 42, 66, 78; תשס"א, 2, 88; תשס"ב, 58, 59, 106, 218, 219, 220, 221, 306, 454; תשס"ג, 303; תשס"ד, 2, 34, 42, 66, 68, 74; תשס"ה, 14; תשס"ו, 56, תשס"ז, 406, 518; תשס"ח, 102, 178, 398; תשס"ט, 498; תש"ע, 4, 50, 51.
2 הנוסח אינו מובא.
__________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ