אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו הבזק (כהונתם של חברי המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין וסדרי עבודתה של המועצה) (גמול והוצאות), התשנ"ה-1995

צו הבזק (כהונתם של חברי המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין וסדרי עבודתה של המועצה) (גמול והוצאות), התשנ"ה-1995

צו הבזק (כהונתם של חברי המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין וסדרי עבודתה של המועצה) (גמול והוצאות), התשנ"ה-1995 1
(תיקון: תשס"ב)
בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות הבזק (כהונתם של חברי המועצה לשידורי כבלים וסדרי עבודתה של המועצה), התשמ"ז-1987, ולענין סעיפים 2, 3, 4 ו-7 לצו זה, בהסכמת שר האוצר, אני מצווה לאמור:
1. הגדרה (תיקון: תשס"ב)
לענין סעיפים 2, 3 ו-4, "חבר המועצה" - חבר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין שהוא נציג ציבור.
2. גמול להשתתפות בישיבות (תיקון: תשנ"ה, תשנ"ז, תשס"ב)
(א) חבר המועצה זכאי לגמול השתתפות בשיעור של 508 שקלים חדשים בעד כל ישיבה שבה השתתף; חבר המועצה המכהן כיושב ראש המועצה, זכאי לגמול השתתפות בשיעור של 610 שקלים חדשים בעד כל ישיבה שבה השתתף.
(ב) חבר המועצה זכאי לגמול השתתפות כאמור אם השתתף בישיבה כולה או רובה.
3. גמול ליושב ראש ועדת משנה
חבר המועצה המכהן כיושב ראש ועדת משנה של המועצה זכאי לגמול נוסף של 250 שקלים חדשים לחודש בעד הזמן שהוא מקדיש למילוי תפקידו.
4. הצמדת סכומים
הסכומים הנקובים בסעיפים 2 ו-3 יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מדי פעם בפעם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד), ויעלו מדי שלושה חודשים בשיעור של 80% מעליית המדד לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני פרסומו של צו זה.
5. הוצאות בשל תשלום דמי מנוי (תיקון: תשס"ב)
(א) חבר המועצה זכאי להחזר הוצאות בשל תשלום דמי מנוי בעד שירותי שידור (להלן - החזר הוצאות) אשר סופקו לשלוחה אחת שהותקנה בחצריו על ידי בעל זיכיון אחד לשידורי כבלים או בעל רישיון כללי אחד לשידורי כבלים, בעל רישיון אחד לשידורי לוויין או כל בעל רישיון מיוחד לשידורי כבלים (להלן - בעל רישיון אחד).
(ב) החזר הוצאות יכלול אף החזר דמי שכירות או דמי שאילה אשר שולמו בגין יחידת ציוד קצה אחת של בעל הרישיון האחר.
(ג) שילם חבר המועצה דמי פיקדון בגין שאילה או שכירות של יחידת ציוד הקצה (להלן - דמי פיקדון), ייכלל שיעור דמי הפיקדון בהחזר ההוצאות, ובלבד שעם הפסקת חברותו במועצה ישיב חבר המועצה את החלק מדמי הפיקדון אשר היה זכאי לקבל מבעל הרישיון האחר, לו החזיר לו באותו מועד את יחידת ציוד הקצה.
(ד) החזר הוצאות לא יכלול תשלומים אשר שילם המנוי בגין רכישת שידורים בתשלום בעד צפיה (Pay Per View), שידורים בתשלום בעד צפיה הניתנים בתכיפות (Near Video On Demand) או בעד רכישת כל שידור או שירות אחר המוצג או המשודר למנוי ואשר רכישתו מחייבת בחירה אישית של המנוי ותשלום נפרד מן התשלום החודשי.
6. דרישת הוצאות (תיקון: תשס"ב)
דרישה לתשלום הוצאות כאמור בסעיף 5 תוגש בידי חבר המועצה בסוף החודש שבו נשא חבר המועצה בהוצאה.
7. מועדים
גמול השתתפות או החזר הוצאות - לפי הענין - ישולם לחבר המועצה לא יאוחר מ-30 ימים ממועד הישיבה או ממועד הגשת דרישת התשלום.
8. תחילה ותחולה
תחילתו של צו זה ביום כ"ו באדר א' התשנ"ה (26 בפברואר 1995).
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ה, 1199, 1587; תשנ"ז, 622; תשס"ב, 386.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ