אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> מבחנים למתן תמיכות של משרד התיירות למוסדות ציבור

מבחנים למתן תמיכות של משרד התיירות למוסדות ציבור

מבחנים למתן תמיכות של משרד התיירות למוסדות ציבור
בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמים בזה מבחנים למתן תמיכות למוסדות ציבור מאת משרד התיירות, כמפורט להלן:
1. כללי (תיקון: תש"ס)
א. משרד התיירות (להלן - המשרד) תומך מתקציבו באופן ישיר, או בדרך של שיתוף פעולה במוסדות ציבור, אשר יש בפעולותיהם תרומה לקידום ולפיתוח התיירות בישראל, בין על ידי עידוד תיירות פנים ובין על ידי עידוד תיירות נכנסת ושיפור ופיתוח שירותי התיירות בישראל; תמיכה יכול שתינתן לפעילות או לאירוע שמוסד הציבור יוזם, או שהמשרד יוזם ומבקש מן המוסד לבצע או להשתתף עם המשרד בביצועם.
ב. מדיניות המשרד לגבי חלוקת התמיכה בין הגורמים השונים נקבעת בתכנון שנתי מראש, אך נתונה לשינוי כתוצאה ממשבר בתיירות העולמית בכלל או בתיירות לישראל ולאזור בפרט; משבר כאמור מתבטא בירידה במספר התיירים, בין המגיעים מחוץ לארץ ובין תיירי הפנים, ירידה במספר כניסות התיירים בכל הגבולות או ירידה במספר הלינות של התיירים; הסיבות למשבר יכול שיהיו גיאו-פוליטיות, בטחוניות, כלכליות ואחרות.
ג. בקשה לתמיכה של מוסד ציבור תוגש ותטופל בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן (להלן - הנוהל). בדונה ובהחליטה בבקשה לתמיכה, תשקול ועדת התמיכות את נסיבותיו של כל ענין וענין, תוך יישום אחיד, שוויוני וענייני של המבחנים שנקבעו, לגבי מבקשי התמיכה השונים; כל שיקולי הועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש, לפי הענין; החלטת הועדה תהא מנומקת בפרטות.
ד. התמיכה יכול שתהיה מלאה או חלקית, ויכול שתהא משולמת במישרין למוסד הציבור (לדוגמא לשם הפקת חומר תיירותי) או בעקיפין, לגורם שלישי בעד פעילות של המוסד הנתמך (לדוגמא, תשלום בעד תשדירי שירות ברדיו ובטלויזיה).
ה. מוסד ציבור, המבקש לראשונה תמיכה, יוכיח למשרד כי -
(1) פעל במשך שנתיים לפחות במימון ממקורות עצמיים;
(2) היקף הפעילות בשנה שקדמה לשנה שבעדה הגיש את בקשתו לא פחת ממחצית היקף הפעילות שבעדה הוא מבקש תמיכה בפנייתו;
2. מוסדות ציבור הזכאים לתמיכה
גופים כמפורט להלן ובלבד שהם מוסדות ציבור כהגדרתם בסעיף 3א(א) לחוק:
(1) עמותות תיירות אזוריות וארציות שמטרתן עידוד תיירות פנים או תיירות נכנסת;
(2) מחלקות תיירות ברשויות מקומיות.
(3) מוסדות להכשרת כוח אדם בתיירות.
(4) אחרים, שעיסוקם עידוד התיירות בארץ ופיתוח שירותי התיירות בה.
3. המבחנים לתמיכה במוסדות ציבור יהיו אלה (תיקון: תש"ס)
(א) תחום הפעילות של המוסד והנסיון שלו בפעילות לענין: פרסומים, כנסים, פסטיבלים, למעט פסטיבלי קולנוע, ירידים, טיולים, ארועים, עריכת סקרים וכד'; מקצועיות השירותים שהוא מעניק; הצלחת המוסד בעבר במימוש ייעדי התיירות לטובת המדינה.
(ב) תרומת המוסד בפעולותיו לפרסום המדינה כיעד תיירותי ולקשרים בינלאומיים.
(ג) תרומת המוסד לשיפור שירותי התיירות בישראל ולפיתוחם.
(ד) בחינה של הפעילויות לפי אמות מידה ספציפיות כגון: תכלית, קהל יעד, נושא, היקף.
(ה) תרומת פעולה או אירוע שעורך המוסד לעידוד התיירות בישראל תיבחן, בין היתר, לפי אלה:
(1) האירוע המאורגן יש בו משום מוקד משיכה לתיירים בכלל או לסוג של תיירות בפרט;
(2) עידוד הגעה לישראל, על ידי ארגון פעולות הבליטות את הייחודיות של הארץ כארץ תיירות, תרבות ונופש (מופעים אמנותיים, סיורים באתרים דתיים והיסטוריים, אירועים דתיים וכיוצא באלה).
(3) עידוד תיירות פנים להגיע לאזור מסויים בשל תכונה המבליטה את הייחודיות שבו (על-ידי פרסום, סרטים על נופש וכדומה).
(ו) הפעולה היזומה בידי המוסד תואמת את מדיניות המשרד כאמור בסעיף 1ב.
(ז) המשקל של התמיכה המבוקשת למוסד, לצורך פעולותיו, ביחס לתמיכות או הכנסות הניתנות ממקורות אחרים.
(ח) (1) היה המוסד הציבורי מוסד להכשרת כוח אדם בתיירות, ייבחנו בנוסף לכל האמור לעיל גם אלה:
א. חיוניות הנושא הנלמד במוסד לקידום ולפיתוח התיירות בארץ;
ב. היקף פעילות המוסד מבחינת מגמות הלימודים, הקורסים וכח ההוראה;
ג. מספר התלמידים בכל מגמה וקורס;
ד. מיקומו הגיאוגרפי של המוסד - האפשרות להכשיר כח אדם במקומות שהוא חסר, מקרב אוכלוסיה מקומית.
ה. צרכי המוסד בהתאמת הלימודים לדרישות הענף המתפתח, כגון צורך לרכוש תוכנות מחשב.
(2) בין המסמכים הנוספים שעל מוסד כאמור להגיש לפי סעיף 5 לנוהל יהיה כל אישור או תעודה או מסמך אחר שניתנו לו לענין הכרה בו מאת משרד העבודה והרווחה, משרד החינוך והתרבות או משרד התיירות.
_________________________________
1 י"פ תשנ"ב, 3698; תש"ס, 2311.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ