אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים) (עובדי הכנסת), תשכ"ד-1963

כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים) (עובדי הכנסת), תשכ"ד-1963

כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים) (עובדי הכנסת), תשכ"ד-1963 1
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 20 ו-41 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959, קבעה ועדת הכספים של הכנסת לגבי משרות בכנסת כללים אלה:
1. פרטי מכרז (תיקון : תשס"ז)
(א) הכרזה על משרה בפומבי לפי סעיף 19 לחוק (להלן - מכרז) תכיל לפחות פרטים אלה:
(1) תיאור המשרה, תנאים מוקדמים למילוי המשרה ותיאור תמציתי של מהות התפקיד;
(2) דרגת המשרה או השכר שישולם למועמד שימונה;
(3) (בוטל)
(4) (בוטל)
(5) (בוטל)
(6) המועד האחרון להגשת בקשה למשרה.
(7) דרכים לקבלת מידע נוסף בנוגע לתנאי המכרז ולמשרה המוצעת כאמור בסעיף קטן (ב).
(ב) נוסף על האמור בסעיף קטן (א), תפרסם הכנסת באתר האינטרנט שלה ובמענה טלפוני מידע נוסף אשר יכיל פרטים אלה לפחות:
(1) תיאור המשרה והתפקידים הכלולים בה.
(2) נתונים אישיים למילוי המשרה.
(3) דרישות מיוחדות למילוי המשרה.
(4) המען שאליו יש להגיש בקשה למשרה.
2. דרך פרסום מכרז (תיקון: תשס"ז)
מכרז יפורסם בשני עתונים יומיים לפחות, שהם בעלי תפוצה רחבה בשפה העברית, ובעיתון יומי או בעיתון המתפרסם מדי שבוע לפחות, בעל תפוצה רחבה, היוצא לאור בישראל בשפה הערבית, וכן באתר האינטרנט של הכנסת.
3. מועד להגשת בקשה
המועד האחרון להגשת בקשה למשרה יהיה לפחות 14 יום אחרי התאריך הראשון של פרסום המכרז.
4. הגשת בקשה
בקשה למשרה תוגש בטפסים, בצורה ובדרך שייקבעו על ידי יושב ראש הכנסת או מי שהוסמך לכך על ידיו (להלן - יושב ראש הכנסת), ויפורסמו במכרז.
5. מועד נדחה להגשת בקשה
על אף האמור בסעיף 4 רשאי יושב ראש הכנסת לראות בקשה למשרה שהגיעה אליו לפני תום שנים-עשר חדשים מיום הפרסום כאילו הוגשה במועד, אם נתמלאו אלה:
(1) לא הוגשה בקשה למשרה עד התאריך האחרון שנקבע להגשת בקשות או ועדת הבוחנים כאמור בסעיף 2 לכללי שירות המדינה (מינויים) (בחינות, מבחנים וסדריהם) (עובדי הכנסת), תשכ"ד-1963 (להלן - ועדת הבוחנים), לא מצאה מועמד כשיר למשרה, או אף מועמד מבין מועמדים שנמצאו כשירים למשרה על ידי ועדת הבוחנים לא מונה מאחר שלא מילא אחר תנאי מתנאי החוק למינוי עובד המדינה או לא הסכים לקבל את המינוי, או יושב ראש הכנסת לא מינה אותו או ביטל את מינויו בהתאם לסעיף 46 לחוק;
(2) יושב ראש הכנסת ראה כאילו הוגשה במועד כל בקשה אחרת לאותה משרה שהוגשה אחרי המועד האחרון והגיעה אליו לא יאוחר מ- 48 שעות לפני המועד שנקבע מחדש למבחן או לבחינה בעל פה - אם לא התקיים מבחן;
(3) ועדת הבוחנים בהרכב אשר בחן את המועמדים לאותה משרה, תבחן גם את מגישי הבקשה כאמור, אולם רשאי יושב ראש הכנסת למנות ועדת בוחנים בהרכב אחר אם, לדעתו, אין אפשרות מעשית לכנס את ועדת הבוחנים בהרכב אשר בחן את המועמדים לאותה משרה.
6. תעודות ומסמכים
מגיש בקשה למשרה ימציא ליושב ראש הכנסת, על פי דרישתו, תעודות ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנקבעו בטופס הבקשה למשרה וכן על כל ענין אחר הקשור בהתאמתו למשרה.
______________________________
1 ק"ת תשכ"ד, 86; תשס"ז, 964.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ