אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (שידורי תכניות רדיו בידי בעל רישיון), התשס"ו-2006

כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (שידורי תכניות רדיו בידי בעל רישיון), התשס"ו-2006

כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (שידורי תכניות רדיו בידי בעל רישיון), התשס"ו-2006 1
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 24 ו-72ב לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן - החוק), ובידיעת הוועדה, קובעת מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (להלן - המועצה), כללים אלה:
1. הגדרות
בכללים אלה -
"בעל רישיון" - בעל רישיון לשידורי רדיו;
"המועצה" - לרבות כל ועדת משנה שמינתה וכל מי שהסמיכה לענין כללים אלה;
"המנהל" - לרבות מי שהוא הסמיכו לענין כללים אלה, בין באופן כללי ובין לענין מסוים;
"לוח תכניות" - כמשמעותו בסעיף 4;
"עונה" - שנת שידורים;
"פירוט מבנה" (LINE-UP) - פירוט כולל של מבנה ותוכן תכנית, לרבות קטעי קישור ומעברים;
"תכנית" - יחידת שידורים בסיסית בעלת תוכן והיקף ידועים ומוגדרים במתכונת הערוכה לשידור ברדיו.
2. אופי המישדרים
(א) בעל רישיון יכוון את שידוריו לקהל היעד שלו, וישלב במישדריו מגוון רחב, ככל האפשר, של סוגי תכניות בתחום האפיון, הכל כפי שנקבע ברישיונו.
(ב) בעל רישיון יקפיד על איכות נאותה של המישדרים, בהתאם לדרישות הרישיון.
3. התאמת תכניות לזמן שידורן
(א) בעל רישיון יתכנן את לוחות התכניות, תוך התחשבות בימי חג ובימי זיכרון ואבל החלים בתקופה שאליה מתייחסים הלוחות, ויתאים את שידוריו במועדים אלה לאופיים, תוך מתן ביטוי להיבטים המיוחדים של קהל היעד ובהתאם לקבוע בתנאי הרישיון.
(ב) בעל רישיון לא ישדר ביום כיפור, משעה לפני כניסת החג עד שעה לאחר יציאתו.
(ג) בעל רישיון יתאים את שידוריו לזמן שידורם תוך התחשבות בקהל היעד, כאמור בתנאי הרישיון, ובמיוחד בילדים.
4. לוחות תכניות
(א) בעל רישיון ימסור למנהל לוח תכניות על בסיס שבועי לכל עונה (להלן - לוח עונתי) 45 ימים לפני תחילתה, בהתאם למתכונת שנקבעה ברישיונו; המועצה רשאית לקבוע ברישיון לוח תכניות בסיסי שייחשב לוח עונתי בעבור שידורי בעל הרישיון בכל עונה ועונה, בהתחשב, בין השאר, בסוג ומגוון השידורים של בעל הרישיון על פי רישיונו.
(ב) המנהל רשאי לפסול כל לוח תכניות שנמסר, אם לא מתקיימים בו כללים אלה, הוראות כל דין, הרישיון או הנחיות המועצה כפי שיימסרו לבעלי הרישיונות מעת לעת; המנהל רשאי לדרוש מבעל הרישיון לעשות בלוח תיקונים או שינויים בתוך זמן שיורה המנהל.
(ג) המנהל יעביר את לוח התכניות לאישור המועצה בצירוף המלצותיו.
(ד) המועצה רשאית לפסול כל לוח תכניות שנמסר אם לא מתקיימות בו הוראות כל דין, הרישיון והנחיות המועצה והמנהל, או להתנות את אישורו בתנאים או בשינויים שעל בעל הרישיון לעשות בו; לא אושר לוח תכניות, תנמק המועצה את הסיבות לכך.
(ה) בעל רישיון, שהמועצה או המנהל, הורו לו לשנות או לתקן לוח תכניות שהגיש, יגיש לוח מתוקן לאישור בדרך ובמועד שהורו לו המועצה או המנהל.
(ו) בעל רישיון יודיע למנהל על כל שינוי בלוח התכניות טרם ביצועו, למעט שינוי חד-פעמי; כל עוד לא קיבל בעל הרישיון הוראה אחרת, רשאי הוא לשדר את הלוח, כולל השינויים שחלו בו; ראה המנהל כי השינויים שמבצע בעל הרישיון בלוח התכניות חורגים, באופן משמעותי, מהתחייבויותיו העקרוניות בלוח התכניות, רשאי הוא לדרוש מבעל הרישיון את התאמת לוח המישדרים, כדי לעמוד בהתחייבויותיו העקרוניות.
5. מניעת שידורים אסורים
לשם מניעת שידורים אסורים לפי סעיף 46 לחוק, רשאי המנהל, לפי שיקול דעתו או בהתאם להנחיות המועצה, לדרוש מבעל הרישיון פירוט מבנה או תיאור תוכן של שידורים או הקלטה של שידור מתוכנן; פרטים כאמור יימסרו למנהל במועד שיורה, לפי שיקול דעתו.
6. היערכות לשידורים בלתי צפויים
בעל רישיון יחזיק ברשותו מלאי תכניות זמין ומוכן לשידור ברמה נאותה, נוסף על התכניות שהוא אמור לשדר על פי לוח התכניות שאושר לו, למקרי צורך, לרבות תקלות ומקרי מעבר למתכונת שידור של ימי אבל ואסונות.
7. פרסום לוחות תכניות
בעל רישיון ידאג לפרסם, בין קהל מאזיניו, בדרך שיראה לנכון, את לוח התכניות שאושר, ובהתאם להוראות הרשות.
8. משמורת עותקים
(א) בעל רישיון יקליט ויחזיק ברשותו עותק מכל המישדרים ששידר במשך 90 ימים לפחות לאחר מועד שידורם.
(ב) בעל רישיון ימסור למנהל עותק מהקלטה כאמור, לפי דרישתו.
9. שידורים במקרי חירום
הרשות רשאית להורות לבעל רישיון לשדר כל הודעה, בהתאם לאמור בסעיף 50 לחוק.
_________________________________
1 ק"ת תשס"ו, 859.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ