אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי הקלות לחרש (הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו), התשנ"ז 1997

כללי הקלות לחרש (הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו), התשנ"ז 1997

כללי הקלות לחרש (הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו), התשנ"ז 1997 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 2 לחוק הקלות לחרש, התשנ"ב-1992, לאחר התייעצות עם ארגוני חרשים ובאישור ועדת החינוך והתרבות, קובעת מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו כללים אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ד)
בכללים אלה
"הרשות" הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו תאגיד על פי חוק הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו, התש"ן1990 (להלן - חוק הרשות);
"המנהל הכללי" - המנהל הכללי של הרשות;
"חברת החדשות" - שהוקמה לפי חוק הרשות;
"כתוביות" - לרבות כתוביות שהמנהל אישר לבעל הזיכיון כי הן מופצות ונקלטות בהיקף רחב, בשיטה המאפשרת הופעתן על המסך לפי דרישה;
"ערוץ כלל ארצי" - כהגדרתו בכללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שידור תכניות טלוויזיה בידי בעל זיכיון), התשס"ג-2002.
2. שידורי טלוויזיה לכבדי שמיעה (תיקון: תשס"ד)
(א) בסעיף זה, "שידורים" - תכניות שמשדר בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה באחת מהשפות עברית, ערבית ורוסית, שאינן בשידור חי.
(ב) שלושים וחמישה אחוזים לפחות מכלל השידורים שישודרו מדי חודש בחודשים ספטמבר 2003 עד ינואר 2004, ילוו בכתוביות.
(ג) חמישים אחוזים לפחות מכלל השידורים שישודרו בין השעות 19.00 ו-24.30, מדי חודש החל בחודש ינואר 2004, ילוו בכתוביות.
(ד) חמישים אחוזים לפחות מכלל השידורים, שישודרו מדי חודש החל בחודש פברואי 2004, ילוו בכתוביות; אין באמור בהוראה זו כדי לגרוע מהוראת סעיף קטן (ג).
(ה) הכתוביות בשידורים בעברית יהיו בעברית, הכתוביות בשידורים בערבית יהיו בערבית והכתוביות בשידורים ברוסית יהיו ברוסית.
(ו) מחצית לפחות מן השידורים שילוו בכתוביות כאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ד) יהיו תכניות שאינן מיועדות לילדים או לנוער.
(ז) תכנית אחת בשבוע בערוץ, שמשכה אינו פחות מחצי שעה, שהיא בעברית או מדובבת לעברית ומיועדת לילדים שאינם קוראים, תתורגם לשפת הסימנים.
3. שידור עם כתוביות
(א) הרשות תשדר בליווי כתוביות, בין היתר, בתכניות כגון: תכניות תעודה, דרמה, תכניות לבני נוער.
(ב) המנהל הכללי, באישור מועצת הרשות, יקבע אילו שידורים ילוו בכתוביות על המסך ואילו בכתוביות טלטקסט.
(ג) בקביעת שידורים אלה תישקל, בין היתר, מידת הענין והגיוון של התכניות, וכן היכולת הטכנית להכין כתוביות ועלות ההכנה.
4. שידורי חדשות (תיקון: תשס"ד)
(א) עיקר החדשות ותמצית תוכנן של הכתבות ילוו בכתוביות בשפה העברית, בשיעור כמפורט לגבי כל תקופה להלן:
(1) עד יום ה' בחשון התשס"ד (31 באוקטובר 2003) - שליש לפחות ממהדורות החדשות המרכזיות, ומן המהדורות המסכמות או המבזקים המסכמים בלילה שישודרו מדי חודש;
(2) מיום ו' בחשון התשס"ד (1 בנובמבר 2003) עד יום ט' באייר התשס"ד (30 באפריל 2004) - שני שלישים לפחות מן המהדורות האמורות בפסקה (1), שישודרו מדי חודש;
(3) החל ביום י' באייר התשס"ד (1 במאי 2004) - כל המהדורות האמורות בפסקה (1).
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), החל ביום הקובע ילוו כל מהדורת חדשות מרכזית, כל מהדורה מסכמת או מבזק מסכם בלילה, בכתוביות או בתרגום לשפת סימנים במשך כל המהדורה או המבזק, למעט ראיונות הנערכים בשידור חי; לענין זה, "היום הקובע" - שלושה חודשים מיום שהודיע המנהל לבעלי הזיכיונות בערוץ 2 ובערוץ השלישי כי שידוריהם ניתנים להפצה ולקליטה בהיקף רחב, בשיטה המאפשרה הוספת כתוביות הנראות על המסך לפי דרישה.
(ג) במגזין החדשות השבועי המסכם ביום ו', ילוו בכתוביות -
(1) עד יום ה' בחשון התשס"ד (31 באוקטובר 2003) - שתי כתבות, אם הכנתן נסתיימה לפני השעה 14.00 ביום השידור;
(2) החל ביום י"ב בחשון התשס"ד (7 בנובמבר 2003) - כל כתבה, אם הכנתה נסתיימה לפני השעה 14.00 ביום השידור.
(ד) במהדורת חדשות מרכזית יומית, בכל אחד מימי השבוע ילוו בכתוביות בשפה העברית:
(1) מיום ו' בחשון התשס"ד (1 בנובמבר 2003) עד יום ט"ז בחשון התשס"ה (31 באוקטובר 2004) - עשרים וחמישה אחוזים לפחות מן הכתבות;
(2) החל ביום י"ז בחשון התשס"ה (1 בנובמבר 2004) - מחצית לפחות מן הכתבות.
(ה) מהדורת חדשות מסכמת ותכנית בעניני היום ששודרה בסמוך לפניה, ילוו בתרגום לשפת הסימנים לפחות פעמיים בשבוע, בימי חול שבהם לא משודרת בערוץ כלל ארצי אחר מהדורת חדשות המתורגמת לשפת הסימנים.
(ו) מהדורת חדשות אחת לשבוע בשפה הערבית תתורגם לשפה הסימנים.
(ז) פריצות בלתי מתוכננות מראש של שידורי חדשות בשל אירועים מיוחדים, ילוו בתרגום לשפת הסימנים או בכיתוב על פני המסך, לגבי עיקר הדברים שבשידור.
5. פרסום
הרשות תפרסם את התכניות המלוות בכתוביות ואת תכנית החדשות המתורגמת לשפת הסימנים, כן יצוין אם הכתובית היא כתובית על המסך או כתובית טלטקסט.
6. סייג לחובת כתוביות (תיקון: תשס"ד)
שידורים שיתורגמו לשפת הסימנים, מעבר לנדרש לפי החוק, אינם חייבים בליווי כתוביות.
7. הקלות לבעל זיכיון חדש (תיקון: תשס"ד)
מועצת הרשות רשאית לפטור בעל זיכיון מחלק מהוראות כללים אלה, לגבי השנתיים הראשונות של תקופת זיכיונו, ובלבד שמחויבויותיו לפיהם לא יפחתו מהקבוע בחוק.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ז, 538; תשס"ד, 5.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ