אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק עזר לרשות הניקוז כנרת (שמירה על רשת ניקוז), תש"ם-1980

חוק עזר לרשות הניקוז כנרת (שמירה על רשת ניקוז), תש"ם-1980

חוק עזר לרשות הניקוז כנרת (שמירה על רשת ניקוז), תש"ם-1980 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 44 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי"ח-1957, מתקינה רשות הניקוז כנרת חוק עזר זה:
1. הגדרות
בחוק עזר זה -
"הרשות" - רשות ניקוז כנרת או מי שהיא מינתה לצורך חוק עזר זה;
"רשת ניקוז" - עורק ניקוז, צינור ניקוז, רצועת מגן על שיפועיה וכל מיתקן אחר השייך למערכת הניקוז שבתחום הרשות;
"הנציב" - נציב המים שנתמנה על פי חוק המים, תשי"ט-1959.
2. איסור עליה ומעבר (תיקון: תשמ"ה)
לא יעלה אדם על רשת ניקוז, לא יעביר בה צינור, כלי רכב או בעלי חיים, לא יעבור בה ולא יניח לאחר לעשות פעולות כאמור, אלא לפי היתר מאת הנציב או מי שהנציב הסמיכו לכך.
3. איסור הטלת חומר או הזרמתו
לא יטיל אדם כל חומר מוצק לתוך רשת ניקוז ולא ירשה לכל חומר נוזל לזרום או להישפך לתוך רשת ניקוז, ולא יניח לאחר לעשות פעולות כאמור, אלא לפי היתר מאת הנציב או מי שהנציב הסמיכו לכך.
4. איסור הוצאת חמרים
לא יוציא אדם עפר או חומר אחר מרשת ניקוז, ולא יניח לאחר לעשות פעולה כאמור, אלא לפי היתר מאת הנציב או מי שהנציב הסמיכו לכך.
5. איסור החזקת חמרים
לא יחזיק אדם בקרבת רשת ניקוז ערימות עפר או כל חומר אחר העלול להישפך לתוך רשת הניקוז וכן כל חומר מוצק ברשת הניקוז, ולא יניח לאחר לעשות פעולה כאמור, אלא לפי היתר מאת נציב המים או מי שהנציב הסמיכו לכך.
6. נזק לרשת ניקוז
אדם שעבר על הוראות סעיפים 2 עד 5 וגרם נזק לרשת ניקוז, חייב לתקן את הנזק.
7. הודעות
(א) הרשות רשאית לדרוש, בהודעה בכתב, מאדם -
(1) שעבר על הוראות הסעיפים 2 עד 5, לסלק את המכשול ברשת ניקוז;
(2) החייב לעשות את העבודות המנויות בסעיף 6, לבצע את העבודות האמורות.
(ב) בהודעה יצויינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה שקבעה אותם הרשות וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע את העבודה.
(ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה.
8. סילוק מכשול וביצוע עבודות
(א) הרשות רשאית לסלק כל מכשול ברשת ניקוז ולבצע כל עבודה מעבודות המנויות בסעיף 6 - בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 7 ובין אם לאו - ולהיכנס לשם כך בשעות היום לכל מקום; סילקה הרשות מכשול או ביצעה עבודה כאמור, רשאית היא לגבות מאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע.
(ב) לא יפריע אדם לרשות בתפקידה ולא ימנע בעדה מלהיכנס לכל מקום בתוקף סמכותה לפי סעיף קטן (א) ולא יניח לאחר לעשות פעולה כאמור.
9. עונשין (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ז)
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 600 שקלים חדשים, ובמקרה של עבירה נמשכת - קנס נוסף 24 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת הרשות או אחרי הרשעתו בדין.
_________________________________
1 ק"ת תש"ם, 1999; תשמ"ה, 1427; תשמ"ז, 1092.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ