אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (שווקים) תשל"ג-1972

חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (שווקים) תשל"ג-1972

חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (שווקים) תשל"ג-1972 1
לפי סעיף 25א לפקודת המועצות המקומיות, מתפרסם בזה חוק עזר לדוגמה כדלהלן:
1. הגדרות
בחוק עזר זה -
"ראש המועצה" - לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"שוק" - השטח בתחום המועצה שיועד לשוק בתכנית מיתאר מקומית או בתכנית מפורטת לפי פרק ג' לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;
"טובין" - כל מצרף הדרוש לאדם או לבעלי-חיים;
"מוכר" - לרבות אדם המציג טובין למכירה, בין שמכרם ובין שלא מכרם;
"מפקח" - אדם שהמועצה מינתה אותו בכתב להיות מפקח לענין חוק עזר זה.
2. מכירת טובין
(א) לא ימכור אדם טובין אלא בשוק.
(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על מכירת טובין בחנות שלגביה ניתן רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968.
3. מכירת בהמות
לא ימכור אדם בהמה אלא בשוק.
4. אגרות
בעד השימוש בשוק ישולמו למועצה האגרות שנקבעו.
5. שמירה על הנקיון
מוכר ינקה את המקום בשוק שבו הוא מציג את הטובין ויחזיקנו במצב נקי להנחת דעתו של המפקח.
6. העלאת אש
לא יעביר אדם אש תחת כיפת השמים בשוק, בין לבישול או לחימום ובין לשריפת פסולת, אלא במקום ובתנאים שקבע המפקח.
7. הרחקה מן השוק
המפקח רשאי להרחיק או להורות להרחיק מן השוק כל אדם או כל דבר העלול לפגוע בבריאות הציבור.
8. סמכויות המפקח
המפקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום בשוק ולעשות כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
9. שימוש בסמכויות
לא יפריע אדם למפקח מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.
10. ציות להוראות המפקח
כל מי שנמצא בשוק חייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשמירת הסדר והנקיון או למניעת תקלות במהלך העבודה בשוק.
11. עונשין (בוטל) (תיקון: תשס"ח) 2
רשויות מקומיות שאימצו חוק העזר לדוגמה3
______________________________
1 ק"ת תשל"ג, 187; תשל"ו, 1735; תש"ם, 1624, קתש"ם, תשמ"ז, 134, 174; תשס"ח, 5.
2 סעיף 2 לתיקון חוקי עזר לדוגמה (ביטול סעיפי עונשין), התשס"ח-2007 (קתש"ם תשס"ח, 6) קובע:
"2. שמירת דינים
אין בחוק עזר זה כדי לפגוע בחוק עזר לדוגמה שאימצה רשות מקומית לפני תחילתו של חוק עזר זה."
3 ביר אל מכסור (קתש"ם תשנ"ד, 175); מעלות-תרשיחא (קתש"ם, תשמ"א, 640).
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ