אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014, תשע"ג- 2013

חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014, תשע"ג- 2013

חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014, תשע"ג- 2013
1.הגדרות
(א) בחוק זה
"חוק יסודות התקציב" חוק יסודות התקציב, התשמ"ה- 1985;
"סעיף תקציב" סעיף בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה הקובע את ההוצאות של משרד ממשלתי, של רשות ציבורית או של גוף ציבורי או של נושא בעל היקף או חשיבות המצדיקים את קביעתו בסעיף נפרד, המחולק לתחומי פעולה לפי הצורך;
"שנת הכספים 2013" התקופה המתחילה ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) ומסתיימת ביום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013);
"שנת הכספים 2014" התקופה המתחילה ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) ומסתיימת ביום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014);
"תחום פעולה" חלק של סעיף תקציב המוקצה לעניין מסוים, המחולק לתכניות לפי הצורך;
"תכנית" חלק של תחום פעולה המוקצה לעניין מסוים.
(ב) לכל מונח אחר בחוק זה תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק יסודות התקציב.
2. תקציב ההוצאה לשנת הכספים 2013 וחלוקתו
(א) הממשלה רשאית להוציא בשנת הכספים 2013 סכום של 395,032,948,000 שקלים חדשים (להלן תקציב ההוצאה לשנת 2013), המורכב מתקציב רגיל בסך 279,845,639,000 שקלים חדשים ומתקציב פיתוח וחשבון הון בסך 115,187,309,000 שקלים חדשים.
(ב) חלוקת תקציב ההוצאה לשנת 2013 לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בחלק א' של התוספת הראשונה, בטור השני שכותרתו "הוצאה".
3. תקציב ההוצאה לשנת הכספים 2014 וחלוקתו
(א) הממשלה רשאית להוציא בשנת הכספים 2014 סכום של 405,264,956,000 שקלים חדשים (להלן תקציב ההוצאה לשנת 2014), המורכב מתקציב רגיל בסך 286,430,770,000 שקלים חדשים ומתקציב פיתוח וחשבון הון בסך 118,834,186,000 שקלים חדשים.
(ב) חלוקת תקציב ההוצאה לשנת 2014 לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בחלק ב' של התוספת הראשונה, בטור השני שכותרתו "הוצאה".
4. תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה לשנת הכספים 2013
(א) נוסף על תקציב ההוצאה לשנת 2013 רשאית הממשלה להוציא בשנת הכספים 2013, כהוצאה מותנית בהכנסה כמשמעותה בסעיפים 5(א) ו-(ב) לחוק יסודות התקציב (להלן תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה לשנת 2013), סכום של 21,860,357,000 שקלים חדשים, המורכב מתקציב רגיל בסך 17,194,449,000 שקלים חדשים ומתקציב פיתוח וחשבון הון בסך 4,665,908,000 שקלים חדשים.
(ב) חלוקת תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה לשנת 2013 לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בחלק א' של התוספת הראשונה, בטור השלישי שכותרתו "הוצאה מותנית בהכנסה".
5. תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה לשנת הכספים 2014
(א) נוסף על תקציב ההוצאה לשנת 2014 רשאית הממשלה להוציא בשנת הכספים 2014, כהוצאה מותנית בהכנסה, כמשמעותה בסעיפים 5(א) ו-(ב) לחוק יסודות התקציב (להלן תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה לשנת 2014), סכום של 22,440,677,000 שקלים חדשים, המורכב מתקציב רגיל בסך 18,017,328,000 שקלים חדשים ומתקציב פיתוח וחשבון הון בסך 4,423,349,000 שקלים חדשים.
(ב) חלוקת תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה לשנת 2014 לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בחלק ב' של התוספת הראשונה, בטור השלישי שכותרתו "הוצאה מותנית בהכנסה ".
6. שיא כוח אדם לשנת הכספים 2013
(א) הממשלה רשאית, בשנת הכספים 2013, למלא משרות עד לשיא כוח אדם של 73,619 משרות.
(ב) חלוקת שיא כוח האדם האמור בסעיף קטן (א) לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בחלק א' של התוספת הראשונה, בטור החמישי שכותרתו "שיא כוח אדם".
7. שיא כוח אדם לשנת הכספים 2014
(א) הממשלה רשאית, בשנת הכספים 2014, למלא משרות עד לשיא כוח אדם של 74,273 משרות.
(ב) חלוקת שיא כוח האדם האמור בסעיף קטן (א) לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בחלק ב' של התוספת הראשונה, בטור החמישי שכותרתו "שיא כוח אדם".
8. מפעלים עסקיים תקציב, שיא כוח אדם ותחזית תקבולים לשנות הכספים 2013 ו-2014
(א) נוסף על תקציב ההוצאה לשנת 2013 ועל תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה לשנת 2013, רשאית הממשלה להוציא בשנת הכספים 2013, במסגרת תקציב מפעלים עסקיים, סכום של 16,065,917,000 שקלים חדשים; חלוקת הסכום האמור לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בחלק א' של התוספת השנייה, בטור השני שכותרתו "הוצאה".
(ב) נוסף על תקציב ההוצאה לשנת 2014 ועל תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה לשנת 2014, רשאית הממשלה להוציא בשנת הכספים 2014, במסגרת תקציב מפעלים עסקיים, סכום של 16,379,251,000 שקלים חדשים; חלוקת הסכום האמור לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בחלק ב' של התוספת השנייה, בטור השני שכותרתו "הוצאה".
(ג) נוסף על מספר המשרות שהממשלה רשאית למלא בשנת הכספים 2013 לפי סעיף 6(א), רשאית הממשלה בשנת 2013 למלא משרות במפעלים עסקיים עד לשיא כוח אדם של 21,448.5 משרות; חלוקת שיא כוח האדם האמור לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בחלק א' של התוספת השנייה, בטור החמישי שכותרתו "שיא כוח אדם".
(ד) נוסף על מספר המשרות שהממשלה רשאית למלא בשנת הכספים 2014 לפי סעיף 7(א), רשאית הממשלה בשנת הכספים 2014 למלא משרות במפעלים עסקיים עד לשיא כוח אדם של 21,447.5 משרות; חלוקת שיא כוח האדם האמור לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בחלק ב' של התוספת השנייה, בטור החמישי שכותרתו "שיא כוח אדם".
(ה) תחזית התקבולים לכיסוי תקציב המפעלים העסקיים בשנת הכספים 2013, היא כמפורט בחלק א' של התוספת השנייה.
9. הוראות לעניין שימוש ברזרבה כללית למטרות מסוימות בשנות הכספים 2013 ו-2014
בשנות הכספים 2013 ו-2014, לעניין שימוש בסכומים שבסעיף התקציב "רזרבה הכללית" למטרה שבמסגרת הפעילות של משרד ראש הממשלה לפי סעיף 12 לחוק יסודות התקציב, יקראו את הסעיף האמור כאילו בסוף סעיף קטן (א) שבו נאמר "לעניין סעיף זה, "הוועדה" ועדה מיוחדת שתמנה ועדת החוץ והביטחון של הכנסת מקרב חבריה.".
10. שימוש בתקציב ההתאמות לשנת הכספים 2014
השימוש בסכומים שבסעיף תקציב ההתאמות לשנת 2014 ייעשה לפי הוראות סעיף 1(א)(5א) לחוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2014 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) , וסעיף 179א לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 .
11. תחזית התקבולים והמילוות לשנות הכספים 2013 ו-2014
תחזית התקבולים והמילוות לשנות הכספים 2013 ו-2014, כאמור בסעיף 2(ב)(1) לחוק יסודות התקציב, היא כמפורט בתוספת השלישית.
12. תחזית של סכומים שלא ייגבו בשל הטבות מסים לשנות הכספים 2013 ו-2014
תחזית של סכומים שלא ייגבו בשל הטבות מסים, לשנות הכספים 2013 ו-2014, כאמור בסעיף 2(ב)(2) לחוק יסודות התקציב, היא כמפורט בתוספת הרביעית.
13. תחולת חוק יסודות התקציב
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות חוק יסודות התקציב, וכל שינוי בסכומים הנקובים בחוק זה ובאופן חלוקתם ייעשה בהתאם להוראות החוק האמור.
14. תחילה
תחילתו של חוק זה ביום י"ט בשבט התשע"ג (1 בינואר 2013).
15. פרסום
חוק זה יפורסם ברשומות בתוך שלושה חודשים מיום קבלתו.
תוכן לתקציב 2013
התוכן עמוד
התוכן עמוד

תוספת ראשונה
תקציב רגיל
נשיא המדינה 239
הכנסת 240
משרד ראש הממשלה 241
משרד האוצר 245
משרד הפנים 246
המשרד לביטחון הפנים 248
משרד המשפטים 250
משרד החוץ 252
מטה לביטחון לאומי 253
גמלאות ופיצויים 254
הוצאות שונות 255
מימון מפלגות 256
משרד הביטחון 257
הוצאות חירום אזרחיות 258
תיאום הפעולות בשטחים 259
רשויות מקומיות 260
משרד המדע התרבות והספורט 261
משרד החינוך 262
השכלה גבוהה 267
משרד הרווחה 268
משרד הבריאות 271
גמלאות לנצולי השואה 277
המשרד להגנת הסביבה 278
הקצבות לביטוח לאומי 279
משרד הבינוי והשיכון 280
המשרד לקליטת העלייה 281
תמיכות שונות 282
משרד החקלאות 283
משרד האנרגיה והמים 284
הוועדה לאנרגיה אטומית 285
משרד הכלכלה 286
משרד התיירות 288
תמיכות בענפי משק 290
משרד התקשורת 291
משרד התחבורה 292
רשות ממשלתית למים ולביוב 293
מענקי בינוי ושיכון 294
המרכז למיפוי ישראל 295
תשלום ריבית 296
חוק חיילים משוחררים 297
תקציב פיתוח
רזרבה כללית 298
דיור ממשלתי 299
משטרה ובתי סוהר 300
בתי משפט 301
רשויות פיקוח 302
אוצר 303
נציבות שוויון זכויות 304
חינוך 305
בריאות 306
רשות האוכלוסין 307
שיכון 308
מפעלי מים 310
פיתוח התעשייה 311
תיירות 312
תחבורה 313
הוצאות פיתוח אחרות 314
תשלום חובות 315
מפעלים עסקיים
מפעלי משרד רוה"מ והאוצר 316
בתי חולים ממשלתיים 318
נמל חדרה 323
מינהל מקרקעי ישראל 325

תוכן לתקציב 2014
התוכן עמוד
התוכן עמוד

תוספת ראשונה
תקציב רגיל
נשיא המדינה 329
הכנסת 330
חברי ממשלה 331
משרד ראש הממשלה 332
משרד האוצר 335
משרד הפנים 336
המשרד לביטחון הפנים 338
משרד המשפטים 340
משרד החוץ 342
מטה לביטחון לאומי 343
גמלאות ופיצויים 344
הוצאות שונות 345
מימון מפלגות 346
משרד הביטחון 347
הוצאות חירום אזרחיות 348
תיאום הפעולות בשטחים 349
רשויות מקומיות 350
משרד המדע התרבות והספורט 351
משרד החינוך 352
השכלה גבוהה 357
משרד הרווחה 358
משרד הבריאות 361
גמלאות לנצולי השואה 367
המשרד להגנת הסביבה 368
הקצבות לביטוח לאומי 369
משרד הבינוי והשיכון 370
המשרד לקליטת העלייה 371
תמיכות שונות 372
משרד החקלאות 373
משרד האנרגיה והמים 374
הוועדה לאנרגיה אטומית 375
משרד הכלכלה 376
משרד התיירות 378
תמיכות בענפי משק 380
משרד התקשורת 381
משרד התחבורה 382
רשות ממשלתית למים וביוב 383
מענקי בינוי ושיכון 384
המרכז למיפוי ישראל 385
תשלום ריבית 386
חוק חיילים משוחררים 387
תקציב פיתוח
רזרבה כללית 388
דיור ממשלתי 389
משטרה ובתי סוהר 390
בתי משפט 391
רשויות פיקוח 392
אוצר 393
נציבות שוויון זכויות 394
חינוך 395
בריאות 396
רשות האוכלוסין 397
שיכון 398
מפעלי מים 400
פיתוח התעשיה 401
תיירות 402
תחבורה 403
הוצאות פיתוח אחרות 404
תשלום חובות 405
מפעלים עסקיים
מפעלי משרד רוה"מ והאוצר 406
בתי חולים ממשלתיים 408
נמל חדרה 413
מינהל מקרקעי ישראל 415
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ