אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה), התשנ"ה-1995

חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה), התשנ"ה-1995

חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה), התשנ"ה-1995 1
1. הגדרות
בחוק זה -
"היום הקובע" - מועד שנקבע בחוק זה לשילומו של תשלום חובה;
"הפרשי הצמדה" - תוספת לתשלום חובה לפי שיעור העליה של המדד מן המדד שפורסם סמוך לפני היום הקובע עד המדד שפורסם סמוך לפני יום שילומו של התשלום בפועל;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן המתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"פיתוח" - עבודה, רכישה או שירות;
"תשלום חובה" - כל תשלום המשולם לרשות מקומית מאת המדינה מכוח חוק או לשם ביצועו של חוק, לרבות מענק ותשלומי העברה מכוח חוק תקציב שנתי.
2. מועדי תשלומים ומנותיהם
(א) תשלום חובה שלא נקבע בחיקוק מועד לתשלומו, ישולם במלואו או במנות חודשיות החל בחודש שבו נקבע; לא תפחת מנה חודשית מהקבוע בתוספת עד אשר ישולם תשלום החובה במלואו.
(ב) העברת תשלום חובה כאמור בסעיף קטן (א) תיעשה עד ליום השביעי מתחילת כל חודש.
(ג) תשלום חובה שהוא תקציב או מענק לפיתוח על פי חוק תקציב, ישולם בהתאם לקצב הביצוע בפועל של הפיתוח שעבורו אושר התקציב או המענק.
(ד) העברת תשלום חובה כאמור בסעיף קטן (ג), כולו או חלקו, תיעשה תוך 60 ימים מיום הגשת בקשה המוכיחה, להנחת דעתה של המדינה, את ביצוע הפיתוח, כולו או חלקו.
3. הפרשי הצמדה
תשלום חובה - לרבות מנה כאמור בסעיף 2 - שלא שולם תוך חודשיים מהיום הקובע ישולם בתוספת הפרשי הצמדה.
4. ביצוע ותקנות
שר האוצר ושר הפנים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
5. תחילה (תיקון: תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט, מס' 4 תשע"א)
תחילתו של חוק זה החל ביום י"ד בתמוז התשע"א (1 ביולי 2015).
התוספת
(סעיף 2)
מנות חודשיות
4 החודשים הראשונים 19/240 כל חודש
4 החודשים הבאים 20/240 כל חודש
4 החודשים האחרונים 21/240 כל חודש
_________________________________
1 (א) ס"ח תשנ"ה, 119; תשס"ז, 82; תשס"ח, 644.; תשס"ט, 173;
(ב) סעיף 5 לחוק יסודות התקציב (תיקון מס' 31 והוראת שעה), התשס"ד-2004 (ס"ח תשס"ד, 411) קובע:
"5. ביטול חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה)
חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה), התשנ"ה-1995 - לא יחול במשך התקופה שעד ליום ט"ו בתמוז התשס"ז (1 ביולי 2007)."
2 סעיף 12 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 (ס"ח תשס"ט, 173) קובע לגבי תיקון סעיף 5:
"12. תחילה
תחילתו של סעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה), התשנ"ה-1995, כנוסחו בסעיף 11 לחוק זה, ביום ח' בתמוז התשס"ט (30 ביוני 2009)."
3. תחילה (תיקון מס' 4, תשע"א)
תחילתו של סעיף 5, ביום י"ח בתמוז התש"ע (30 ביוני 2010).
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ