אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הוראות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט) (נקיטת אמצעי בטחון), התשמ"ג-1982

הוראות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט) (נקיטת אמצעי בטחון), התשמ"ג-1982

הוראות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט) (נקיטת אמצעי בטחון), התשמ"ג-1982 1
בתוקף סמכותי לפי תקנות 2(10) ו-22 בתוספת לחוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט) (נוסח משולב), התשל"ג-1973, כפי שהועברה אלי בידי שר התחבורה, ומאחר שאני רואה צורך בכך מטעמים הקשורים בבטחון המדינה אני מורה לאמור:
1. הגדרות
בהוראות אלה -
"האגף" - אגף הספנות והנמלים במשרד התחבורה;
"ספינה" - כלי שיט שארכו המרבי עולה על 7 מטרים ושתפוסתו ברוטו אינה עולה על 100 טון, למעט ספינת דיג וגוררת;
"סירה" - כלי שיט שארכו אינו עולה על 7 מטרים, למעט כלי המונע על ידי משוטים בלבד, סירת דיג וגוררת;
"אזור שיט חפשי" -
(1) בים התיכון - מאכזיב בצפון עד אשקלון (קצא"א) בדרום בטווח 4 מילין ימיים מהחוף, למעט שטחי אש קבועים ולמעט אזור שטחי אש 24 ו-702 שבו יוגדל אזור השיט החפשי באופן שבין שטחי אש אלה ישתרע אזור השיט החפשי עד 11 מילין ימיים מהחוף, ומחוץ לשטחי האש עצמם;
(2) במפרץ אילת - מהחוף הצפוני עד טבה בדרום ועד אמצע המפרץ במזרח;
"אזור שיט מותנה" -
(1) בים התיכון - אזור שאיננו האזור החופי ושרחבו עד 50 מילין ימיים מקו החוף;
(2) במפרץ אילת - מטבה דרומה לאורך המפרץ עד טווח של 3 מילין ימיים מקו החוף;
"מכשיר קשר" - מכשיר תג"מ, בהספק שידור של 5 וט לפחות, המאפשר לכלי שיט לקלוט את תחנות הקשר ולשדר אליהן בערוצים 16-11 בים התיכון ובערוצים 16 ו-14 במפרץ אילת או כל מכשיר אחר שיקבע האגף;
"כלי שיט" - ספינה או סירה;
"תחנת קשר" - תחנת קשר של חיל הים המופעלת לצרכי קשר עם כלי שיט ושלהן הוא מדווח לפי אזורי הפלגה, כדלקמן: חיל-הים חיפה, חיל-הים תל-אביב, חיל-הים אילת;
"מחזיר הד מכ"ם" - מסגרת מפה בעלת צורה גיאומטרית המסוגלת להחזיר קרני מכ"ם בצורה הטובה ביותר ושאת נתוניה הטכניים יקבע האגף.
2. תנאים לשיט באזור שיט מותנה
בעל ספינה או סירה, קברניטה או מי שבידו השליטה בה, לא ישיטה באזור שיט מותנה אלא אם מילא אחר תנאים אלה:
(1) ברשותו מכשיר קשר תקין;
(2) הוא הקים קשר עם תחנת קשר מיד עם כניסתו לאזור השיט המותנה ועם עזיבתו את אזור השיט המותנה בחזרה אל אזור השיט החפשי;
(3) הוא מדווח על אתר הימצאו על פי קווי אורך ורוחב או כיוון וטווח מהחוף בכל 4 שעות; הקמת קשר ודיווח יקויימו בים התיכון על ערוץ 16 ובמפרץ אילת על ערוץ 14.
3. הוראות ויציאה מחוץ לארץ
בעל ספינה, קברניטה או מי שבידו השליטה בה, ימלא בעת יציאתו מחוץ לגבולות ישראל אחר הוראות אלה:
(1) יחתום על דף הוראות בטחון שיט וקשר שהפיץ חיל הים לתחנות משטרת הגבולות הקיימות ויקבל תדרוך בכתב ממשטרת ישראל לפני היציאה;
(2) ברשותו מכשיר קשר תקין;
(3) יקיים קשר וידווח כנדרש בסעיף 2(2) ו-(3) בעת הכניסה והמעבר באזור שיט מותנה;
(4) ידווח לתחנת קשר בעת יציאתו אל מחוץ לאזור שיט מותנה בדרכו אל מעבר לגבולות ישראל.
4. הוראות להגעה מחוץ לארץ
בעל ספינה המגיעה מחוץ לישראל, קברניטה, או בעל השליטה בה, ישלח קריאת .I.M.O.T לתחנת החוץ 4 X 0, תחנות חיל-הים בהיותו במרחק 50 מילין ימיים מן הכניסה לנמל; קריאת .I.M.O.T תכלול את שם הספינה ונמל הגעתה.
5. חובה להישמע להוראות
בעל ספינה או סירה, או מי שבידו השליטה בה, ימלא אחר ההוראות של תחנת קשר או של מפקד כלי שיט של חיל-הים, הניתנות לו לענין התראה על פעילות חבלנית עויינת או מטעמי בטחון אחרים.
6. הטלת חובות על ספינה בכל האזורים
בעל ספינה, קברניטה, או מי שבידו השליטה בה, ימלא את ההוראות הבאות:
(1) יתקין בירכתי הספינה מחזיר הד מכ"מ;
(2) יתייצב אחת לחצי שנה, לפי הוראות שיקבל מאת האגף, במקום שיקבע לקבלת תדרוך בנושאי קשר והוראות בטחון.
7. איסור יציאה מחוץ ל-3 מילין ימיים במפרץ אילת
במפרץ אילת אסורה התרחקות כלי שיט אל מחוץ ל-3 מילין ימיים מקו החוף מזרחה.
8. שמירת הוראות
(א) אין בהוראות אלה כדי לגרוע מן האיסור להיכנס לשטח שהוכרז סגור לפי תקנה 125ג לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, או מאיסור כניסה לפי חיקוק אחר.
(ב) אין בהוראות אלה כדי לגרוע מכל הוראות דין לענין חובות המוטלות על כלי שיט.
9. תחילה
תחילתן של הוראות אלה שלושה חדשים מיום פרסומן ברשומות.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ג, 147.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ