אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הוראות המנהל הכללי בדבר מתן רשיון יבוא אוטומטי

הוראות המנהל הכללי בדבר מתן רשיון יבוא אוטומטי

הוראות המנהל הכללי בדבר מתן רשיון יבוא אוטומטי 1
1. מטרות הנוהל - במסגרת החלטת הממשלה צח29/ מיום י"ז בניסן התשנ"א (1 באפריל 1991), בדבר מדיניות של חשיפת המשק ליבוא מארצות שלישיות, הוחלט כי יבואם של מוצרים רגישים יהיה כפוף לרישוי אוטומטי לצרכי רישום ומעקב. הרשות המוסמכת תחוייב לתת את הרשיון תוך שבועיים מיום הגשת הבקשה לרשיון. נוהל זה בא לקבוע דרך הנפקת הרשיונות האמורים.
2. תחולה - היו טובין שיבואם למדינת ישראל כפוף לחובת רישוי מכוח סעיף 2 לצו יבוא חופשי, התשל"ח-1978, ואותם טובין מנויים בתוספת שלהלן, יחול על מתן רשיון היבוא נוהל רישוי יבוא טובין בהליך רישוי אוטומטי, כמפורט להלן.
3. הגשת הבקשה לרשיון - בקשה לרשיון יבוא תוגש על גבי הטופס "בקשה לרשיון יבוא", כשכל פרטי הבקשה ממולאים ומודפסים כדבעי. הבקשה לרשיון יבוא תלווה במסמכים הבאים:
(1) טופס "הצעת הזמנה ליבוא טובין" (Proforma Invoice) ממולא ומודפס כדבעי, לרבות פרטי הספק, מחיר ליחידה, כמות ותיאור מלא של הטובין לסוגיהם;
(2) הצהרת ארץ המקור, הכוללת את פרטיו המדוייקים של יצרן וספק הטובין.
4. דרך טיפול בבקשה - הוגשה לרשות המוסמכת במשרד התמ"ס בקשה לרשיון יבוא, תטופל ותיבדק הבקשה ויינתן הרשיון תוך 14 ימי עבודה, כמפורט להלן:
(1) הבקשה תוחתם בחותמת דואר נכנס, בציון מועד קבלתה;
(2) הבקשה תיבדק בידי הרשות המוסמכת, ואם מולאה כדין, תוזן הבקשה למחשב מל"מ, והרשיון יינתן לא יאוחר מ-14 ימי עבודה ממועד אישור קבלתה; לא ניתן הרשיון תוך התקופה האמורה, ייראה הרשיון כאילו הוא ניתן, אלא אם כן ניתנה ליבואן הודעת דחייה כאמור בפסקה (3);
(3) הוגשה הבקשה לרשיון יבוא, ונמצא כי הבקשה לא מולאה כדין, תוחזר הבקשה ליבואן בתוך 7 ימי עבודה, בצירוף דברי הסבר לחסר שמצא בבקשה, ויראוה כאילו לא הוגשה.
5. תוקף הרשיון - רשיון יבוא יעמוד בתקפו לתקופה של ארבעה חדשים, אלא אם כן נקבע מועד מאוחר יותר.
6. ועדת בדיקה - נשלחה ליבואן הודעת סירוב על הבקשה שהגיש, או שלא ניתן רשיון בהתאם לנוהל זה, רשאי היבואן להשיג על כך בפני ועדת בדיקה הכוללת את ראש מינהל סחר חוץ, סמנכ"ל בכיר לאמרכלות ונציג היועץ המשפטי; ועדת הבדיקה תחליט בהשגה תוך ששה ימי עבודה.
7. נוהל זה אינו גורע מזכותם של גופים לקבל רישיון יבוא כללי ואין בנוהל זה כדי לשנות מההוראות המתייחסות ליישום החלטת הממשלה בדבר יבוא טובין על ידי גורמי הממשלה (רשפ"ת). למען הסר ספק, נוהל זה לא יחול על יבוא ממדינות האוסרות או מגבילות יבוא מישראל על-פי הודעה שהתפרסמה ברשומות.
8. שמירת הוראות - נוהל זה ורשיון היבוא המוצא על פיו, בא להוסיף על כל דין, והם כפופים לשינויים בהתאם למדיניות היבוא, כפי שהיא משתנה מזמן לזמן.
9. תחילה - נוהל זה יכנס לתוקפו ביום כ"ב באלול התשנ"א (1 בספטמבר 1991) ויפוג לא יאוחר מיום כ"ה באלול התשנ"ד (1 בספטמבר 1994), מועד ביטול הרישוי האוטומטי.
תוספת (תיקון: תשנ"ג)
(סעיף 2)
פרטי מכס ברישוי אוטומטי מתוך התוספת הראשונה לצו יבוא חפשי, התשל"ח-1978
10.8.2000

55.09.1110

10.8.9000

55.09.1220

11.08

55.09.2110

16.4.1490

55.09.2220

16.4.1919

55.09.3100

16.4.1920

55.09.3290

16.4.1990

55.09.4110

17.2.3000

55.09.4220

19.2.1000

55.09.5120

19.2.4000

55.09.5220

20.8.1110

55.09.5320

21.3.2000

55.09.5920

21.6.9010
אבקות גלידה
55.09.6190

21.6.9099

55.09.6290

22.2.9000
31.02
משקאות המכילים מרכיבי חלב
למעט 31.02.1010
31.02.3010
55.09.6920
55.09.9120
55.09.9220

36.05

55.09.9920

39.01.1099

55.10.1120

39.04.1000

55.10.1230

39.26.9096

55.10.2020

44.12
למעט 44.12.9920
55.10.3030


ולמעט טובין שיוצרו
55.10.9030


בארה"ב
55.11.1020

48.02.5290

55.11.1030

49.01.1010

55.11.2020

49.01.9110

55.11.2030

49.01.9910

55.11.3030

52.05.1100

55.13

52.05.1200

55.15

52.05.1300

55.16

52.05.2100

60.02

52.05.2200

61.01

52.05.2300

61.02

52.05.2400

61.03

52.05.3200

61.04

52.05.3300

61.05

52.05.3400

61.06

52.05.4400

61.07

52.08

61.08

52.09

61.0961.1061.1161.1261.14

61.15.1199

64.04

61.15.1299

64.05

61.15.1999

64.06.1000

61.15.2092

64.06.9960

61.15.2099

70.10.9031

61.15.9191

72.13.1000

61.15.9199

72.14.2000

61.15.9291

72.15.1030

61.15.9299

72.15.2030

61.15.9391

72.15.3030

61.15.9393

72.15.4010

61.15.9399

72.15.9030

61.15.9919

72.27.1010

61.15.9991

72.27.2010

61.15.9999

72.27.9010

62.01

72.28.1010

62.02

72.28.4019

62.03

72.28.5020

62.04

72.29.9020

62.05

73.03

62.06

73.07.1000

62.07

84.14.5100

62.08

84.14.9050

62.09

84.81.8091

62.11

84.81.9020

62.12

85.44.6010

62.17.9000

85.44.6020

63.01

85.44.6030

63.02

85.44.6049

63.03

85.44.6090

64.02

90.28.3010

64.03

90.28.9020


______________________________
1 (א) י"פ תשנ"א, 3615; תשנ"ג, 1948.
(ב) הנוסח אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ