אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הודעה על פקודת משטרה

הודעה על פקודת משטרה

הודעה על פקודת משטרה 1
בהתאם לסעיף 9ב(ב) לפקודת המשטרה (נוסח חדש), התשל"א-1971, ולאחר שהיועץ המשפטי לממשלה בהתייעצות עם המפקח הכללי של המשטרה, קבע שיש בדבר נגיעה לציבור, מתפרסמת בזה פקודת המשטרה כמפורט להלן:
14.01.32 - טיפול המשטרה בנתין זר - הוראות מיוחדות
1. הגדרות
בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים שלצדם:
"נתין זר" - מי שאינו בעל תעודת זהות של מדינת ישראל; למרות האמור לעיל, לא ייחשב נתין זר תושב איו"ש או אזח"ע, למרות שאין הוא בעל תעודת זהות של מדינת ישראל;
"הקצין הממונה" - הקצין הממונה אותה שעה על תחנת המשטרה או על יחידת המשטרה המטפלת באירוע, או הקצין הממונה על החקירה או על התביעה, בהתאם לעניין, שדרגתו מפקח משנה ומעלה;
"יחידת משטרה" - מחוז או מרחב או תחנה וכל מתקן שבאחריותם;
"גורם מוסמך" - מי שהוסמך, על פי דין, לקבל החלטה אם להעמיד לדין.
2. אין בהוראות פקודה זו כדי לגרוע מכל חובה הקבועה בפקודת המטא"ר 14.01.34 - "עיכוב מעצר ושחרור" ובפקודת המטא"ר 14.01.01 - "הטיפול בתלונה ובתיק חקירה".
3. נושאי הטיפול המשטרתי בנתין זר
א. קבלת תלונה מנתין זר על עבירה שבוצעה נגדו.
ב. קבלת תלונה על עבירה שבוצעה על ידי נתין זר, בין אם מדובר על כניסה לישראל או ישיבה בה בניגוד לחוק, ובין אם מדובר על כל עבירה פלילית אחרת.
ג. חקירת נתין זר, בין כחשוד ובין כעד.
ד. מעצר נתין זר.
ה. מעורבות נתין זר בתאונת דרכים.
ו. מוות בלתי טבעי של נתין זר.
ז. הודעה על היעדרות נתין זר.
ח. כל מידע נוסף שהגיע למשטרה, הנוגע לנתין זר, והמצוי בתחום טיפולה של המשטרה.
4. חובת הדיווח לממ"ן/מדור זרים
א. דיווח ראשוני
1) הגיע עניינו של נתין זר כמותווה בסעיף 3 לעיל לטיפולה של יחידת משטרה, ידווח הקצין הממונה לממ"ן/מדור זרים, במברק, מיידי, את הפרטים הבאים: פרטי האירוע, מספר הפ"א או מספר האירוע וכן את פרטיו האישיים של הנתין בלועזית, כמצוין בדרכונו: שם משפחה, שם פרטי, שם האב, תאריך לידה מלא, אזרחות, מספר הדרכון ותאריך פקיעת תוקפו, תאריך הכניסה לארץ ותוקף אשרת השהייה, וכן אם האיש יהודי. העתק מהמברק יתויק בצמוד לתיק החקירה ויהווה אסמכתא לשליחתו.
2. נעצר נתין זר כחשוד בביצוע עבירה, ידווח הקצין הממונה לממ"ן/מדור זרים נוסף על הפרטים שצויינו בסעיף 4 א. לעיל גם את הפרטים האלה: כתובתו בארץ, האמצעים הכספיים העומדים לרשותו, פרטי מעסיקו ומשך העסקתו - אם הוא עובד בארץ, והאם הוא מבקש שהודעה על מעצרו תימסר לנציגות ארצו.
3. היה הטיפול המשטרתי קשור להיעדרות נתין זר, תעביר היחידה המטפלת דיווח גם למח"ק/ נעדרים. הטיפול בנעדר יהיה כמותווה בפקודת המטא"ר 14.01.29 - "טיפול המשטרה באיתור נעדרים ובזיהוי אלמונים".
ב. דיווח משלים
1) נעצר נתין זר ונכלא, ידווח הקצין הממונה על החקירה או הקצין הממונה על התביעה, בהתאם לעניין, לממ"ן/מדור זרים, במברק, את הפרטים הבאים:
א) מועד שחרורו מהמעצר - דיווח זה יינתן בהקדם האפשרי.
ב) החלטת היחידה החוקרת באם לעכב את יציאתו מהארץ.
ג) המלצת היחידה החוקרת באם להעמידו לדין.
ד) החלטת הגורם המוסמך אם להגיש כתב אישום או לסגור את התיק.
2) חלה התפתחות בעניינו של נתין זר לאחר שנמסר הדיווח הראשוני, ימסור הקצין הממונה לממ"ן/מדור זרים פרטים בדבר ההתפתחות.
5. מסירת מידע לגורמי חוץ
א. על יסוד הדיווח שהתקבל בממ"ן/מדור זרים, ימסור המדור מידע לנציגות ארצו של הנתין הזר לפי בקשת הנציגות, כפוף להסכמים בינלאומיים, או על פי בקשתו של נתין זר הנמצא במעצר.
ב. כל קשר שבין משטרת ישראל לבין נציגות זרה, הקשור לעניינו של נתין זר, יתבצע רק באמצעות ממ"ן/ מדור זרים.
ג. ממ"ן/מדור זרים ידווח, בהתאם לצורך ובהתאם לעניין, לרשויות המדינה כגון: משרד הפנים, שב"כ וצה"ל ולארגונים בינלאומיים, בכל נושא הקשור לעניינו של נתין זר והנמצא בתחום טיפולם של גורמים אלה.
6. תיאום חקירה
א. הגיעה לגורם במטא"ר תלונה הקשורה לנתין זר, תועבר התלונה למח"ק/מדור הנחייה.
ב. מדור הנחייה, לאחר שיבדוק את התלונה, יעבירה, בצירוף המלצתו, לטיפול יחידת המשטרה הנוגעת בדבר ויתאם עמה את המשך הטיפול בתלונה.
ג. מדור הנחייה ידווח, בהתאם לצורך ובהתאם לעניין, לרשויות המדינה בכלל ולמשרד הפנים בפרט, בכל הנוגע לתלונה הקשורה לנתין זר הנמצאת בתחום טיפולם של גורמים אלה.
7. הטיפול בגירושו של נתין זר
א. החלטה בדבר מתן המלצה להוצאת צו גירוש
1. דווח לממ"ן/מדור זרים על נתין זר החשוד או נאשם בביצוע עבירה, יחליט רמ"ד זרים, תוך התחשבות בצורכי החקירה ובתקופת המעצר, האם לפנות למשרד הפנים בהמלצה להוציא צו גירוש נגד הנתין הזר, על בסיס התבחינים האלה:
א) טיבה של העבירה ונסיבות ביצועה.
ב) מעורבותו של הנתין הזר בעבירות נוספות בארץ ובחו"ל, לרבות על פי מידע מודיעיני.
ג) מצבו הבריאותי והנפשי.
ד) אמצעי המחייה העומדים לרשותו.
ה) האפשרות לאתר את החשוד בעתיד.
ו) האם הנתין הזר דרוש לצורך מסירת עדות נגד חשוד אחר.
2) רמ"ד זרים ידווח לקצין הממונה על החלטתו.
3) על אף האמור בסעיף 6 א. 1) לעיל, לא ימליץ רמ"ד זרים על הוצאת צו גירוש נגד נתין זר אם העבירה היחידה המיוחסת לו היא כניסה לישראל או ישיבה בה בניגוד לחוק. בנסיבות אלה יעביר את המידע שברשותו להחלטת משרד הפנים.
4) אושפז נתין זר בבית חולים לחולי נפש, לא יהיה הטיפול בגירושו באחריות משטרת ישראל.
ב. הטיפול בצו גירוש
1) התקבל בממ"ן/מדור זרים צו גירוש ממשרד הפנים, יודיע על כך רמ"ד זרים ליחידת המשטרה החוקרת וישלח את הצו ליחידת המשטרה שבה עצור הנתין הזר, או ליחידת המשטרה בה מתגורר הנתין הזר, אם טרם נעצר. היה הנתין הזר בבית סוהר, יישלח הצו לשב"ס.
2) התקבל ביחידת משטרה צו גירוש נגד נתין זר, ישמש הצו אסמכתא למעצר, עד לגירושו, הכל על פי הנחיות ממ"ן/מדור זרים.
3) איש משטרה העוצר נתין זר, על פי צו גירוש, ימסור לו את הצו על צירופיו, מיד עם מעצרו, יחתים אותו על העתק מהצו ויציין את התאריך והשעה בהם מסר את הצו לידיו.
ג. אופן הטיפול במעצר ובגירוש של נתין זר יהיה כמותווה בנוהלי ממ"ן/מדור זרים.
_________________________________
1 י"פ תשנ"ו, 1116.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ