אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הודעה על פקודת משטרה

הודעה על פקודת משטרה

הודעה על פקודת משטרה 1
בהתאם לסעיף 9ב(ב) לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, ולאחר שהיועץ המשפטי לממשלה בהתייעצות עם המפקח הכללי של המשטרה, קבע שיש בדבר נגיעה לציבור, מתפרסמת בזה פקודת המשטרה כמפורט להלן:
פקודת מטא"ר: "14.05.03 - חיפוש פנימי וחיפוש חיצוני - בגוף מי שאינו חשוד"
א. בתוקף סמכותי לפי סעיף 9א(ב) לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, הריני קובע את פקודת מטא"ר הבאה:
1. הגדרות
א. החוק - חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף החשוד), התשנ"ז-1996.
ב. חיפוש פנימי
1) בדיקת דם.
2) הדמית פנים הגוף באמצעות מכשיר גלים על קוליים (להלן "הדמיה").
3) הדמית פנים הגוף באמצעות סורק מסוג כלשהו (להלן הדמיה").
4) שיקוף פנים הגוף באמצעות מכשיר רנטגן (להלן "שיקוף").
5) בדיקה גינקולוגית, לרבות לקיחת חומר (להלן "בדיקה גינקולוגית").
ג. חיפוש חיצוני
1) בדיקה חזותית של גופו הערום של האדם, לרבות צילומו.
2) לקיחת טביעה של כל חלק מגוף האדם, שלא למטרות זיהוי.
3) לקיחת חומר מתחת לצפורניים.
4) גזירת ציפורניים.
5) לקיחת חומר מתוך הנחיריים.
6) לקיחת שיער, לרבות שורשיו.
7) לקיחת חומר מעל הגוף.
8) בדיקה על העור.
9) מתן דגימת שתן.
10) מתן דגימת רוק.
11) מתן דגימת אוויר באמצעות בדיקת נשיפה.
12) לקיחת תאים מחלקה הפנימי של הלחי.
ד. קצין מורשה - קצין בדרגת רב-פקד ומעלה, ובהיעדרו, קצין בדרגת פקד, הממונה על יחידת חקירות, לרבות ראש צח"ם, ראש משרד סיור, הממונה על יחידת חקירות, או ראש מדור תאונות דרכים.
ה. בעל מקצוע רפואי - רופא, רופא שיניים, אח חובש או טכנאי.
ו. חובש - חובש במשטרת ישראל, שקצין רפואה ראשי של משטרת ישראל הסמיכו, על יסוד הכשרתו, לערוך חיפוש בגוף האדם, לפי החוק.
ז. טכנאי - טכנאי המוסמך כדין לבצע הדמיה או שיקוף.
ח. טופס - טופס מ-3147 שכותרתו: "דוח על חיפוש בגוף החשוד".
2. סמכות קצין מורשה - להורות לבעל מקצוע רפואי לבצע חיפוש פנימי - בהסכמת האדם
נתן אדם - שאינו חשוד בביצוע עבירה - הסכמה בכתב שייערך בגופו חיפוש פנימי, רשאי קצין מורשה להורות לבצע באותו אדם אחד מאלה:
א. בדיקת דם - שיבצע חובש.
ב. הדמיה או שיקוף - שיבצע טכנאי.
ג. בדיקה גינקולוגית - שיבצע רופא, שהוא מומחה או מתמחה בגינקולוגיה או במיילדות.
התעורר הצורך שאחת מן הפעולות שלעיל יבצע רופא, רופא שיניים או אח - תבוצע הפעולה על ידם, אם הם מוסמכים כדין לעשותה.
3. אופן ביצוע חיפוש פנימי
א. חיפוש פנימי יבוצע במקום שרגילים לעשות בו בדיקה מאותו סוג, ובאופן שהיא נעשית.
ב. חיפוש פנימי יבוצע בדרך שתבטיח שמירה מרבית על כבוד האדם, על פרטיותו ועל בריאותו, ובמידה המועטה האפשרית של פגיעה, אי נוחות וכאב.
ג. ביקש אדם שהחיפוש הפנימי ייערך בידי בן מינו, יש להביאו בפני בעל מקצוע רפואי בן מינו, אלא אם יש במילוי הבקשה כדי להטיל נטל בלתי סביר על המשטרה.
ד. בעת ביצוע חיפוש פנימי על ידי טכנאי או רופא, לא יהיו נוכחים אנשים נוספים, אלא אם הטכנאי או הרופא קבעו, שהם נחוצים לצורך ביצוע החיפוש הפנימי.
4. סמכות שוטר - לבצע חיפוש חיצוני - בהסכמת האדם
א. נתן אדם - שאינו חשוד בביצוע עבירה - הסכמה בכתב שייערך בגופו חיפוש חיצוני, רשאי שוטר לבצע באותו אדם אחד מאלה:
1) לבחון חזותית את גופו העירום של האדם, לרבות צילומו.
2) לקחת טביעה של כל חלק מן הגוף, למעט טביעת שיניים או מנשך שיניים.
3) לקחת חומר מתחת לציפורניים.
4) לקחת שיער, לרבות שורשיו, מהחלקים הגלויים של הגוף.
5) לקחת חומר מעל הגוף.
6) לבצע בדיקה על העור.
7) לבקש דגימת אוויר באמצעות בדיקת נשיפה.
8) לקחת תאים מחלקה הפנימי של הלחי.
9) לקבל דגימת שתן - בהיעדרו של חובש.
10) לקבל דגימת רוק - בהיעדרו של חובש.
5. סמכות שוטר - להורות לבעל מקצוע רפואי לבצע חיפוש חיצוני - בהסכמת האדם
א. נתן אדם - שאינו חשוד בביצוע עבירה - הסכמה בכתב שייערך בגופו חיפוש חיצוני, רשאי שוטר להורות לבעל מקצוע רפואי לבצע באותו אדם אחד מאלה:
1) לקחת מן האדם טביעת שיניים או מנשך שיניים - יבצע רופא שיניים.
2) לגזור את ציפורני החשוד - יבצע חובש.
3) לקחת חומר מתוך הנחיריים - יבצע חובש.
4) לקחת שיער, לרבות שורשים, מהחלקים המוצנעים של הגוף - יבצע חובש.
5) לקחת דגימת שתן - יבצע חובש, ובהיעדרו של חובש, יבצע שוטר.
6) לקבל דגימת רוק - יבצע חובש, ובהיעדרו של חובש, יבצע שוטר.
6. אופן ביצוע חיפוש חיצוני
א. חיפוש חיצוני יבוצע במקום שרגילים לעשות בו בדיקה מאותו סוג ובאופן שהיא נעשית.
ב. חיפוש חיצוני באדם יבוצע בדרך שתבטיח שמירה מרבית על כבוד האדם, על פרטיותו ועל בריאותו, ובמידה המועטה האפשרית של פגיעה, אי נוחות וכאב.
ג. שוטר לא יבצע חיפוש חיצוני באדם בפרהסיה, ולא יבצע חיפוש חיצוני באדם בנוכחותם של אנשים נוספים, אלא אם דחיית החיפוש תפגע בהצלחת החקירה או אם נוכחותם של אנשים נוספים חיונית לעריכת החיפוש או להצלחת החקירה.
ד. שוטר לא יבצע חיפוש חיצוני שמחייב חשיפת חלקי גוף, שבדרך כלל הם מוסתרים, אלא כדי למנוע סכנה קרובה לוודאי לשלום הציבור.
ה. חיפוש חיצוני יבוצע בידי שוטר בן מינו של האדם בו מבצעים את החיפוש.
ו. על אף האמור בסעיף ה. לעיל, רשאי שוטר שאינו בן מינו של אותו אדם, לבצע את החיפוש וזאת בנסיבות הבאות:
1) בנסיבות העניין לא ניתן לבצע את החיפוש בידי בן מינו של אותו אדם, ודחייתו של החיפוש תגרום סיכון בלתי סביר לשלום הציבור.
2) החיפוש החיצוני הוא לקיחת טביעת אצבע וכף היד.
ז. רופא שיניים, חובש או בעל מקצוע רפואי אחר, שאינו בן מינו של האדם שבו מבצעים את החיפוש, רשאי לבצע את החיפוש.
על אף האמור לעיל, אם ביקש אדם שהחיפוש יבוצע בידי בן מינו, ומילוי הבקשה אינו מטיל נטל בלתי סביר על המשטרה, יבצע את החיפוש רופא שיניים או חובש או בעל מקצוע רפואי אחר שהוא בן מינו של החשוד.
ח. חיפוש חיצוני הנערך על ידי רופא שיניים או על ידי חובש או על ידי בעל מקצוע רפואי אחר - יבוצעו במרפאה.
ט. בעת ביצוע חיפוש חיצוני על ידי רופא שיניים, חובש או על ידי בעל מקצוע רפואי אחר - לא יהיו נוכחים אנשים נוספים, אלא אם נוכחותם של אנשים נוספים חיונית לעריכת החיפוש.
7. מתן דין וחשבון על מהלך חיפוש פנימי או חיפוש חיצוני ומסירת העתק לאדם
א. בתום החיפוש ירשום מבצע החיפוש, בהקדם האפשרי, דין וחשבון על מהלכו של החיפוש ויחתום עליו בטופס.
ב. בוצע החיפוש על ידי בעל מקצוע רפואי שאינו שוטר, ימסור לו השוטר או הקצין המורשה את הטופס, כדי שירשום בו את הדין וחשבון.
ג. הקצין המורשה ימסור לאדם בו בוצע החיפוש את ההעתק של דוח החיפוש.
8. החזקה במשמורת של הדברים שנתפסו בחיפוש
הדברים שנתפסו בחיפוש הפנימי או בחיפוש החיצוני יוחזקו במשמורת המשטרה, על פי הוראות פקודת המטה הארצי - 14.01.45 ועל פי הנחיות מח"ק".
ב. בתוקף סמכותי לפי סעיף 9ב(ב) לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, אני מחווה את דעתי:
פקודת מטא"ר - "14.05.03 - חיפוש פנימי וחיפוש חיצוני - בגוף מי שאינו חשוד" יש לה נגיעה או חשיבות לציבור.
______________________________
1 י"פ תש"ס, 3994.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ