אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הודעה על החלת חוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג-1963 על עובדי רשות השידור

הודעה על החלת חוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג-1963 על עובדי רשות השידור

הודעה על החלת חוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג-1963 על עובדי רשות השידור 1
מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 75 לחוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג-1963 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, הורתה הממשלה כי החוק, למעט סעיפים 19 עד 30, 63(א), 70, 72, עד 74, 76, 77 ו-79, יחול על עובדי רשות השידור, בשינויים הבאים:
1. בסעיפים 4 ו-13 לחוק, במקום "שר האוצר" קרי "השר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור, תשכ"ה-1965 (להלן - השר הממונה)".
2. (א) בסעיפים 32 ו-64 לחוק, במקום "השר" קרי "השר הממונה".
(ב) בסעיף 48 וכן בסעיף 49(א) לחוק, אחרי "לרבות השעייתו הקודמת על ידי", במקום "השר" קרי "השר הממונה ביחד עם יושב ראש רשות השידור".
(ג) בסעיף 49(א) לחוק, אחרי "אולם על פי בקשת העובד ובהמלצה", במקום "השר" קרי "הועד המנהל של רשות השידור".
(ד) בסעיף 31 לחוק, במקום "השר" קרי "יושב ראש רשות השידור".
3. (א) בסעיפים 47, 48, 49(א) (רישה), 52, 53, 55, 66 ו-67 לחוק, במקום "נציב השירות" או "הנציב" קרי "הועד המנהל של רשות השידור".
(ב) בסעיף 4 לחוק, במקום "נציב השירות" קרי "שר המשפטים".
(ג) בסעיפים 14, 15, 32, 42, 44, 45, 49(א) (סיפה), 60, 64 ו-90 לחוק, במקום "נציב השירות" קרי "יושב ראש רשות השידור".
4. בסעיפים 31 ו-64 לחוק במקום "מנהל כללי" קרי "המנהל הכללי של רשות השידור".
5. (א) בסעיפים 10 ו-13 לחוק, במקום "ועדת השירות" קרי "הועד המנהל של רשות השידור".
(ב) בסעיף 44 לחוק, במקום "שתמנה ועדת השירות" קרי "שימנה הועד המנהל של רשות השידור".
6. (א) בסעיפים 2 ו-50 לחוק, במקום "עובדי המדינה" קרי "עובד רשות השידור".
(ב) בסעיפים 17, 18, 32, 33, 37, 43, 47, 48, 61 עד 64, ו-67 עד 69 לחוק, במקום "עובד המדינה" קרי "עובד רשות השידור".
(ג) לענין סעיפים 9 ו-37 לחוק, "עובד המדינה" - אף עובד רשות השידור במשמע.
7. (א) בסעיפים 17, 34, 43, 48, 50, 60 ו-63 לחוק, במקום "שירות המדינה" קרי "שירות רשות השידור".
(ב) בסעיף 49 לחוק, במקום "באוצר המדינה" קרי "ברשות השידור".
8. (א) בסעיף 36 לחוק, במקום "אוצר המדינה ישלם" קרי "רשות השידור תשלם".
(ב) בסעיף 49 לחוק, במקום "באוצר המדינה" קרי "ברשות השידור".
9. (תיקון: תשמ"ד)
במקום סעיף 3 לחוק קרי:
"3. חברי בית הדין
חברי בית הדין יהיו עובדי המדינה ועובדי רשות השידור שיתמנו לתקופה של חמש שנים על ידי שר המשפטים בהתייעצות עם שר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור, תשכ"ה-1965, מתוך שלוש רשימות של עובדי המדינה ועובדי רשות השידור, והן:
(1) רשימת כשירים להתמנות שופטי בית משפט שלום, שהוגשה על ידי שר המשפטים;
(2) רשימה שהוגשה על ידי יושב ראש רשות השידור, מחציתה עובדי המדינה ומחציתה עובדי רשות השידור;
(3) רשימה המורכבת מרשימות שהגישו ארגוני עובדים ארציים המייצגים את המספר הגדול ביותר שלה עובדים במקצועות השונים ברשות השידור כשמחציתה עובדי רשות השידור ומחציתה עובדי המדינה; אם לא הוגשה הרשימה תוך חדשיים לאחר קבלת הדרישה להגישה - מתוך כלל ציבור עובדי המדינה ועובדי רשות השידור, כשמחציתה עובדי המדינה ומחציתה עובדי רשות השידור".
10. בסעיף 6 לחוק, לאחר "הרשימות הנקובות בסעיף 3" קרי "ובאופן שבכל צוות יהיו שני עובדי המדינה ועובד אחד של רשות השידור", ואחרי "היושב ראש לכל צוות" קרי "מתוך השימה שהוגשה על ידי שר המשפטים".
11. בסעיף 10 לחוק, אחרי "עבירות משמעת שחבר בית הדין" קרי "שהוא עובד רשות השידור", ובסיפה, במקום "שיהיו לה" קרי "שיהיו לו".
12. בסעיף 48 לחוק, במקום "והיה השר סבור" קרי "והיה השר הממונה ביחד עם יושב ראש רשות השידור סבורים" ובמקום "רשאי הוא" קרי "רשאים הם".
13. בסעיף 50 לחוק, אחרי "או מוסד ממוסדותיה" קרי "או רשות השידור".
14. סעיף 62 לחוק ייקרא כאילו נמחקו המלים "אלא בנסיבות האמורות בסעיפים 27 או 28".
15. סעיף 64 לחוק ייקרא כאילו נמחקו במלים "או לפני מועד הגשת תלונה לפי סעיף 22".
16. במקום סעיף 71 לחוק קרי:
"71. סמכויות המנהל הכללי של הרשות
למנהל הכללי של רשות השידור תהא כל סמכות שבידי השר הממונה לפי סעיפים 32, 84 ו-49, זולת אם הורה השר הממונה הוראה אחרת".
17. במקום סעיף 78 לחוק קרי:
"78. ביצוע ותקנות
השר הממונה ממונה על ביצוע חוק זה בכל הנוגע לתחולתו על עובדי רשות השידור. והוא רשאי, בהמלצת הועד המנהל של רשות השידור, להתקין תקנות לביצועו".
_________________________________
1 י"פ תשכ"ט, 1932; תשמ"ד, 1358.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ