אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> אמות מידה למתן היתר עיון כללי

אמות מידה למתן היתר עיון כללי

אמות מידה למתן היתר עיון כללי 1
בתוקף סמכותי לפי תקנה 5(ה) לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג-2003 (להלן - התקנות), ובאישור שר המשפטים, אני קובע לאמור:
1. מקבלי היתר עיון כללי
(א) היתר עיון כללי יינתן לאדם שהוא -
(1) עיתונאי המסקר, דרך קבע, את עבודת בתי המשפט;
(2) חוקר או תלמיד מחקר, באישור המנחה האקדמי שלו, במוסד מוכר כמשמעו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, לגבי מידע הדרוש לו לצורך המחקר;
(3) ממלא תפקיד ציבורי על פי דין, ככל שהמידע דרוש לו באופן סביר לצורך מילוי תפקידו.
(ב) נוסף על האמור בסעיף קטן (א), יכול שיינתן היתר עיון כללי לאדם אחר מן המפורטים בו, לרבות לנציגים של ארגוני צרכנים או ארגונים בעלי מטרה חינוכית או ציבורית אחרת, אם הוכח, להנחת דעתו של מנהל בתי המשפט, שיש ענין ציבורי במתן ההיתר המבוקש.
(ג) מקבל היתר עיון כללי יחתום על כתב התחייבות לפי הנוסח שבתוספת.
2. סייג למתן היתר לעיון
לא יינתן היתר עיון לתאגיד.
3. תוקף היתרי העיון
תוקף היתר עיון כללי יהיה לשנה אחת, אלא אם כן נקבעה בו תקופה אחרת.
4. שיקול הדעת
אין באמור באמות מידה אלה כדי לגרוע משיקול הדעת של מנהל בתי המשפט הקבוע בתקנה 5(א)-(ד) לתקנות.
תוספת
(סעיף 1(ג))
כתב התחייבות למקבל היתר עיון כללי
אני הח"מ ת"ז מתחייב בזה כמפורט להלן:
(1) לא לעשות שימוש במידע שהועמד לעיוני ולא למסרו לאחר שלא למטרה שלשמה ניתן לי היתר העיון הכללי;
(2) להחזיר כל מסמך שקיבלתי לעיוני בשלמותו ובמצב תקין כפי שקיבלתיו; אני מודע לכך שאם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
(3) לא לפרסם או לגלות מידע שהועמד לעיוני אלא בהתאם להוראות כל דין, ובהתאם להוראות היתר העיון שניתן לי.

תאריך חתימה
______________________________
1 י"פ תשס"ד, 1436.
________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ