אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> אכרזת המסים (גביה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה), התש"ס-2000

אכרזת המסים (גביה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה), התש"ס-2000

אכרזת המסים (גביה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה), התש"ס-2000 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המסים (גביה) (להלן - הפקודה), אני מכריז לאמור:
1. תחולת הפקודה (תיקון: תשס"א)
על גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992, ועל תשלומי חובה המגיעים לרשות המקומית על פי דין (להלן - חובות לרשות המקומית) יחולו הוראות הפקודה למעט סעיף 10, וסעיף 11א(1) ייקרא כאילו המילה "ראשון" נמחקה ממנו; החובות לרשות המקומית יהיו מס כמשמעותו בפקודה.
2. חוב סופי (תיקון: תשס"א)
(א) על אף האמור בסעיף 1 ובכל דין אחר, לגבי חובות לרשות המקומית, לא תומצא לאדם, לגבי הסכום השנוי במחלוקת, דרישה לפי סעיף 4 לפקודה ולא יינקטו פעולות לפי הפקודה כל עוד לא חלף המועד להגשת השגה, ערר, ערעור, לפי הענין (להלן - הליכי ערעור), ואם הגיש אדם הליכי ערעור או תובענה אחרת - כל עוד לא ניתן ספק דין סופי או החלטה סופית, שאינה ניתנת לערעור עוד; הוראות סעיף זה לא יחולו על הליכי גביה לפי הפקודה שהחלו בהם לפני תחילת תוקפה של אכרזת המסים (גביה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ב-2002.
(ב) בסעיף זה "השגה", "ערר" או "ערעור" - כמשמעותם בהוראות הדין על פיו נקבע החיוב.
3. הוצאה לפועל בשל אי תשלומים (תיקון: תשס"ב)
לענין גביה מכוח האמור באכרזה בו יראו -
(1) את סעיף 4 לפקודה, כאילו אחרי "הסכום שהוא חייב לפרעו" נאמר "בתוך עשרים וחמישה ימים מיום המצאת הדרישה" - ואחרי "שלא פרעו" נאמר "בתוך עשרים וחמישה ימים כאמור;
(2) את סעיף 5 לפקודה, כאילו אחרי "מילא אחר הדרישה" נאמר "בתוך חמישה ימים מיום המצאתה".
4. תחולה (תיקון: תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ד, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט, תש"ע)
אכרזה זו תחול לגבי גביית חובות לרשות המקומית עד ליום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010).
_____________________________
1 ק"ת תש"ס, 406; תשס"א, 278, 723, 946; תשס"ב, 300, 999; תשס"ג, 398; תשס"ד, 124, 339; תשס"ה, 278; תשס"ו, 200, 849; תשס"ז, 411; תשס"ח, 208; תשס"ט, 240; תש"ע 410.

אכרזת המסים (גביה) (אגרות רשות שדות התעופה), התשס"א-2001
(ק"ת תשס"א, 278)
אכרזת המסים (גביה) (אגרות לפי פקודת המשקלות והמידות), התשס"ב-2002
(ק"ת תשס"ב, 657)
אכרזת המסים (גביה) (הוצאות הרחקה מישראל של שוהה שלא כדין) (הוראת שעה), התשס"ג-2003
(ק"ת תשס"ג, 590)
אכרזת המסים (גביה) (אגרות לפי פקודת הטלגרף האלחוטי), התשס"ד-2004
(ק"ת תשס"ד, 793)
_________________________________
1 הנוסח אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ