טופס עדכון פרטי מגשר

 

מגשר נכבד,

 

אם חלו שינויים בפרטיך האישיים אנא מלא הטופס  המצ"ב ושלח אותו  בצירוף צילום המסמכים הנדרשים.

 

כתובתנו: מחלקת מנ"ת ארצי, רח' כנפי נשרים 22 ירושלים 95464 או בפקס מס' 6556829 – 02.

פרטים אישיים:

שם*

 

 

מין : ז / נ  (הקף בעיגול)

ת. לידה *:

 

 

משפחה

פרטי

 

 

         

*יש לצרף צילום תעודת הזהות

     
         

כתובת:

 

 

 

 

 

רח'

ישוב

מיקוד

 

           
טלפון:  

טלפון נייד:

 

פקס:

   
     
תעריף מבוקש:   (נא לציין את הסכום בשקלים לשעה)
שפות נוספות:    
     
     

הכשרה מקצועית:

מקצוע

שנות נסיון במקצוע

תחומי התמחות במקצוע

       
השכלה אקדמית ** :    
מוסד הלימודים   תחום הלימודים    
תואר נרכש   (B.A לדוג')

** יש לצרף צילום התעודה מן המוסד האקדמי

 

 

     

הכשרה בגישור ***:

   
שם  מרכז הגישור:  

תאריך סיום הקורס :

 
       
*** יש לצרף צילום תעודת סיום קורס הגישור    
פירוט נסיון בגישור  ( אם קיים):  
תחומי גישור מבוקשים:  
בתי משפט  מבוקשים לקבלת תיקים:   
פרטים נוספים :  
   
   
           
אני הח"מ מתחייב בזאת לקיים את הליך הגישור בהתאם לתקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג –1993 ומצהיר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים.
           
שם פרטי+ שם משפחה  

תאריך

 

חתימה