אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> מגזין >> תחום >> פינת העבודה- עדכון פסיקה במשפט העבודה

פינת העבודה- עדכון פסיקה במשפט העבודה

מאת: עו"ד חיים ברנזון, עו"ד אסף ברנזון* | תאריך פרסום : 14/05/2012 12:00:00 | גרסת הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה

נדחתה תביעת עובדת שגרירות שהעבירה מידע אסור ופוטרה לאלתר תוך שלילת פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת.

בית-הדין האזורי לעבודה, דחה תביעתה של עובדת שגרירות ארה"ב לתשלום פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת וזכויות סוציאליות נוספות. לאחר שהעובדת הודתה בעבירות המשמעת חמורות המיוחסות לה, בהן העברת מידע חסוי לגורם חיצוני לשגרירות- שהינו מכר שלה, בנוגע לאזרחים שסורבו לקבלת ויזה לארה"ב, היא פוטרה לאלתר מהשגרירות ונשללו ממנה פיצויי הפיטורים ודמי ההודעה המוקדמת. בית-הדין קבע, כי שלילת זכותו של עובד לפיצויי פיטורים אפשרית בהתקיים התנאים הקבועים בסעיף 17 לחוק פיצויי פיטורים, אשר מפנה לתקנון העבודה הכללי במשק, לפיו הסנקציה בגין עבירת משמעת מסוג גניבה ממעביד, מסירת סודות ממעביד ועבירות משמעת ופליליות חמורות אחרות, תהא פיטורים ללא הודעה מוקדמת וללא פיצויי פיטורים, אך היא במשורה ובמקרים חריגים. במקרה הנדון נקבע, כי העובדת הפרה את תנאי העסקתה ונהלי העבודה בהם הייתה מחויבת לדבוק. באשר העובדת הועסקה בתפקיד רגיש בשגרירות של מדינה זרה בישראל, חובת הנאמנות והאמון בה היא חבה כלפי השגרירות אף מוגברת יותר ביחס לחובות הנאמנות המתקיימות ביחסי עובד-מעביד ובעשותה כן, הפרה חובות אלו והעמידה את השגרירות בפני סיכונים ביטחוניים פוטנציאליים. בשל מעשיה החמורים של העובדת קבע בית-הדין כי החלטת השגרירות החריגה לפטר את העובדת תוך הפעלת הסנקציה המקסימלית בגין שלילת פיצויי הפיטורים ודמי הודעה מוקדמת, הייתה מוצדקת. בית-הדין השית על העובדת הוצאות משפט בסך 30,000 ₪. 

ע"ב 4106/05 ֿ אירנה שייקביץ נ' ממשלת ארצות הברית (25.1.10) ֿ בפני כב' הנשיאה השופטת ע.פוגל , נ.ע מר אסא ישראל, נ.מ גב' חגית פורת. ֿ טען לעובדת: עו"ד אמיר גולדפרב. טענו לשגרירות: עו"ד חגי כרמון ועו"ד רקפת כרמון

מעסיקה זוכתה מעבירה של העסקת עובד זר ללא היתר לאור הגנת "זוטי דברים"

כנגד המעסיקה הוגש כתב אישום בגין העסקת עובד זר שלא כדין. בית-הדין האזורי זיכה את המעסיקה מהעבירות שיוחסו לה, וקבע כי בנסיבות העניין מדובר בהארכת תוקפו של היתר העסקה עבור עובד זר, שהיה קיים עד מועד פקיעת ההיתר, והוארך לבקשת המעסיקה מפעם לפעם. כמו כן, נקבע כי התקופה מושא כתב האישום נופלת בגדר "התקופה הנסלחת" אשר במסגרתה לא מתבצעות אכיפות של היתרים לעובדים זרים, וזאת בשל הבעייתיות הידועה של רשויות האכיפה במתן היתרים ובהארכתם בתחילתה של שנה אזרחית, ומשכך שלושת החודשים הראשונים של השנה מהווים "תקופה נסלחת" ביחס לעובדים זרים המועסקים אצל בעל ההיתר המקורי.  בנוסף, לאור העובדה כי מדובר בעובד זר שהועסק בהתאם להיתר שהוארך כדין, וכי זכויותיו לא קופחו על-ידי המעסיקה, אין כל פגיעה בתכליות שחוק עובדים זרים בא לשרת: מניעה של העסקת עובדים זרים ללא היתר והבטחת תנאי העסקה הולמים לעובד זר. לפיכך, בית-הדין קבע כי מדובר במעשה קל-ערך וכי מתקיימת הגנת "זוטי דברים" במשפט פלילי ומשכך הורה על זיכויה של המעסיקה.

הע"ז 1272/08 ֿ מדינת ישראל- משרד המסחר, התעשייה והתעסוקה נ' ברקין מיכל (11.4.12) ֿ בפני כב' הנשיאה ורד שפר.

עמלות ששולמו למוכרן מפדיון המכירות הינן רכיב בר   פיצויי פיטורים.

בית הדין האזורי לעבודה, קיבל את תביע של העובד כנגד מעסיקתו, לתשלום הפרשי שכר והפרשי פיצויי פיטורים. העובד הועסק בשיווק ומכירה של מיטות ושכרו הורכב משכר בסיס + עמלות בגין כל מכירה. בית הדין בחן האם יש לראות בתשלום העמלה חלק משכרו של העובד לצורך תשלום זכויות סוציאליות. נקבע, כי באשר לפיצויי הפיטורים- תקנה 9 לתקנות פיצויי פיטורים מתייחסת לתשלומים ששיעורם נגזר מהפדיון, בין אם מדובר במחזור ובין אם מדובר ברווחים. לעומת זאת, תשלום בונוס, פרמיה או שכר עידוד בסכום קבוע או מדורג, המשולם בגין עמידה ביעדי המכירות, אינו מהווה חלק מהשכר לצורך תשלום פיצויי פיטורים. במקרה דנן, תשלום העמלות לעובד נגזר במדויק מכמות המיטות שמכר. נוכח זאת, יש לראות את התשלומים ששולמו לעובד לפי תקנה 9 הנ"ל כחלק מהשכר הקובע לתשלום פיצויי פיטורים. בית הדין קיבל את תחשיב העובד בהתאם להיקף המכירות, לעמלות ופסק לזכותו הפרשי עמלות בסך של 49,484 ₪, ובנוסף 2,000 ₪ בגין הלנת שכר וכן זכויות נוספות והוצאות משפט. 

תע"א 10761/08ֿ טל משה אזרי נ' סרגם ישראל בע"מ (6.3.12) ֿ בפני כב' השופטת נטע רות, נ.צ מר גרשון עמל ומר דוד נסֿ טענה לתובע- עו"ד לב ענבר, טען למעסיקה עו"ד שניידר לב.

מעביד שהטעה עובדת בהמשך העסקתה אחרי פיטוריה חויב בפיצויים.

בית הדין האזורי לעבודה, דחה ברובה תביעה למתן סעד הצהרתי שיורה על ביטול פיטורי סייעת בגנים הפועלים תחת רשות ציבורית, לפיצויים בגין פיטורים שלא כדין, עוגמת נפש, דמי הודעה מוקדמת והפרשי שכר עבודה. בית-הדין קבע, כי במסגרת הפיטורים נערך לסייעת שימוע כדין וגמר חשבון כדין. נקבע, כי  מכתב ההתנגדות לפיטורים של יו"ר ועד העובדים אינו מהווה שינוי בנסיבות אשר מצדיק עריכת שימוע נוסף לסייעת. כמו כן, נקבע כי משבחרה הסייעת שלא להעיד מטעמה את יו"ר ועד העובדים שיחזק את מהימנות המכתב, יש בכך כדי לפעול לרעת גרסתה. עם זאת נקבע, כי עצם המשך העסקתה של הסייעת באופן רציף, לאחר כניסת פיטוריה לתוקף, ללא ניתוק יחסי עובד מעביד ומבלי שהובהר לסייעת בדבר שינוי העסקתה מסייעת קבועה לסייעת זמנית, יש משום טעם לפגם והטעייה בהתנהלות המעסיקה והתנהגות בחוסר תום לב. נפסק, בית-הדין דחה את התביעה למתן סעד הצהרתי להורות על ביטולי הפיטורים וזכויות סוציאליות נוספות  אך חייב את המעסיקה בתשלום פיצוי בסך 25,000 ₪, בגין התנהגות בחוסר תום לב, תוך הטעיית הסייעת בדבר ניתוק יחסי עובד מעביד ו/או באשר למעמדה ותנאי העסקתה, כן חויבה המעסיקה בתשלום הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ₪.

תעא 1214-08 ֿ נליה דור נ' מ.מ. קציר חריש(7.3.12) ֿ בפני כב' הסגנית נשיא איטה קציר, נ.מ מר אליהו דיין, נ.ע הגב' עדה וולקןֿ

בית המשפט המחוזי

עובד בכיר של פרמדיקו הפר התחייבותו שלא לגזול את ספקיה של החברה במשך 4 שנים

בית המשפט המחוזי, קיבל את תביעה שהגישה מעסיקה נגד עובד לשעבר, שכיהן בתפקיד מנכ"ל ודירקטור, ועם התפטרותו הקים העובד חברה מתחרה. בית המשפט חזר על ההלכה הרווחת, שתניה המגבילה את חופש העיסוק היא תניה הנוגדת את תקנת הציבור, ובכך דינה בטלות, אלא אם היא נועדה להגן על אינטרס לגיטימי של המעביד- כגון: הגנה על סודות מסחריים, השקעות המעביד בהכשרה מיוחדת של העובד ורשימת לקוחות. עם זאת, אין להסתפק בתיאור כללי על קיומו של סוד מסחרי הראוי להגנה על-ידי הגבלת חופש העיסוק, אלא יש להצביע על קיומו של סוד מסחרי מסוים, למשל: תוכנה, נוסחה או רשימת לקוחות מסוימת. כמו כן, קיימת הצדקה להגבלת העיסוק, כאשר המעביד השקיע משאבים בהכשרת העובד או כאשר ניתנה תמורה מיוחדת לעובדת עבור הגבלת העיסוק המצדיקה את ההגבלה. הלכה של הגבלת חופש העיסוק חלה גם ביחסי שותפות, שאינם יחסי עובד-מעביד. עם זאת נקבע, הגבלת העיסוק חייבת להיות מתוחמת בזמן. במקרה הנדון, בית המשפט קבע כי התחייבות העובד הינה לגיטימית אשר נועדה למנוע מהעובד, ששימש בתפקיד בכיר בחברה, לעשות שימוש בקשרים שקשר עם ספקים ולקוחות החברה במהלך תקופת עבודתו לצורך הקמת חברה מתחרה.   אם כי, אין התחייבות זו נועדה למנוע מהעובד להתקשר עם לקוחות וספקים אחרים, בתחום עיסוקה של החברה ולהתחרות בה. נקבע, כי העובד נקט בדרך פסולה, תוך הפרת התחייבותו שהוגבלה לתקופת של 4 שנים. למרות שבמשך שנה מעזיבתו לא עבד עם הספקים של פרומדיקו. נפסקו נגד העובד הוצאות משפט בסך 30,000 ש"ח.

ת"א 1485/06ֿ פרומדיקו בע"מ נ' ברוומן ואח' (21.2.12) ֿ בפני כב' השופטת ד"ר דפנה אבניאלי ֿ

עדכון חקיקה

חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון מ' 4), התשע"ב-2012

ביום 27.2.12 פורסם ברשומות תיקון לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשע"ב- 2012. מטרת התיקון היא לקבוע הוראות מיוחדות בדבר הגבלות עיסוק לאחר פרישה, שיחולו על פורשים משירות הציבור שמילאו תפקידים בעלי רגישות מיוחדת, בגופים הבאים: הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, משטרת ישראל, משרד הביטחון, פרקליטות המדינה, צה"ל ושירות בתי הסוהר. מטרת התיקון, היא להסדיר את ההיבטים הייחודים הקשורים בעבודת רשויות אכיפת חוק או איסוף מודיעין, באמצעות קביעת הגבלות על פורשים משירות הציבור שמילאו ברשויות תפקידים בעלי רגישות מיוחדת, האוסרות עליהם למשך תקופת הגבלה של שלוש שנים, לקבל זכות ממי שהופעלה לגביו סמכות על-פי דין בידי אותו גוף, אם לפורש היה קשר להפעלת הסמכות האמורה, וכן מאפשרות קביעת הגבלות נוספות לפי העניין. 

התקבל בכנסת ביום ד' באדר התשע"ב (27.2.12), הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 583, מיום י"ד באייר התשע"א (18.5.11), עמוד 654.

תיקון בשיטת העדכון של פנסיה תקציבית לעובדי וגמלאי חברת החשמל מהצמדה לשכר להצמדה למדד

ביום 27.2.12 פורסם ברשומות חוק לשינוי שיטת העדכון של פנסיה תקציבית, התשע"ב-2012. מטרת החוק לעגן בחקיקה את שהוסכם בין חברת החשמל לבין ההסתדרות בהסכם קיבוצי מיום 31.1.12. עיקרו של ההסכם הקיבוצי יוחד לשינוי שיטת עדכון המשכורת הקובעת לחישוב הקצבה של עובדי חברת החשמל, שהסדר הפנסיה החל לגביהם הוא תשלום קצבאות מקופת החברה וכן של שאיר של עובד שנפטר לפני שיצא לקצבה ושאיר של עובד שנפטר לאחר שיצא לקצבה. בטרם חתימת ההסכם עודכנה המשכורת הקובעת לחישוב הקצבה בהתאם לשינויים במשכורתו הקובעת של עובד פעיל באותה דרגה. לעומת זאת בהסכם נקבע, כי המשכורת הקובעת לחישוב הקצבה תעודכן אחת לשנה בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן כאשר היום הקובע לשינוי שיטת העדכון הוא 2.1.12.

התקבל בכנסת ביום ד' באדר התשע"ב (27.2.12), הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 642, מיום כ"ג בכסלו התשע"ב (19.12.11), עמוד 267.


לפסקי הדין המאוזכרים במאמר:

ע"ב 4106-05 אירנה שייקביץ נגד ממשלת ארצות הברית

הע"ז 1272-08 מדינת ישראל נגד ברקין מיכל

תע"א 1214-08 נליה דור נגד מ.מ. קציר חריש

ת"א 1485-06 פרומדיקו בע"מ נגד שרגא ברוורמן

* לאתר משרד עורכי דין חיים ברנזון  http://www.berenzon-law.co.il/

** המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

המידע המוצג במאמר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המחבר/ת ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

גולשים בסלולרי? לשירות מיידי מעורך דין הורידו את Get Lawyer
אתר המשפט הישראלי "פסקדין"

שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 


תגובות

הוסף תגובה
אין תגובות
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספותכתבות נוספות
יריקה ישירה בפרצוף הדרוזי
עו"ד עלי שקיב (שכיב)

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ