אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> מגזין >> תחום >> מיסוי תמורה בגין תנית אי תחרות

מיסוי תמורה בגין תנית אי תחרות

מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); עמית כהן, משפטן | תאריך פרסום : 08/02/2010 12:00:00 | גרסת הדפסה

מבוא

במאמר זה נדון בהיבטי המס המתעוררים אגב מתן פיצוי לעובד בשל הסכמתו להימנע מכל תחרות במישרין או בעקיפין עם עסקי החברה.

בדיני המס מקובל להבחין בין הכנסה פירותית להכנסה הונית. ההבחנה דנן נדונה לא אחת בפסיקה ובספרות. באופן כללי, מקובל לראות במכירת מקור ההכנסה או אמצעי הייצור עצמו (מכירת העץ) כמכירה הונית, בעוד שבמכירת הפירות המתקבלים ממקור ההכנסה או אמצעי הייצור (מכירת פרות העץ) מקובל לראות כמכירה פירותית. כמו כן, מקובל להבחין בין הוצאה הונית אשר יש בה משום "רכישת יתרון מתמיד" ו/או "השבחה" של נכס לבין הוצאה פירותית (עסקית שוטפת) אשר לא נועדה אלא "לשמור על הקיים".

הבחנה זו יפה אף לעניין סיווג הכנסה או הוצאה שנוצרה בגין הימנעות מתחרות.

סיווג התמורה בגין הימנעות מתחרות

מכיוון ששאלת הסיווג נבחנת, כאמור, על פי קנה מידה מהותי, אין מניעה, לגישתנו, שהוצאה (ובכלל זה אף פיצויי או שיפוי שניתן בעבור מניעת תחרות) תחשב לפירותית עבור מוציא ההוצאה, ואילו מקבלה יחשב כמי שזכה לתקבול הוני. היינו, שלא מן הנמנע, כי חרף כך שמוציא ההוצאה לא רכש נכס בר קיימא, מקבל התקבול ויתר, בתמורה לו, על נכס הוני, ומשכך התקבול יוגדר אצלו כהוני.

כך הדבר כאשר עניין לנו בנכסים שאינם מוחשיים, כדוגמת יכולתו וזכותו של פלוני להקים עסק מתחרה, המהווה "מקור" עצמאי ליצירת הכנסות. הוויתור עליו מצד בעליו, הוא בבחינת וויתור הוני, בעוד שמצדו של נותן הפיצוי לאו דווקא נרכש יתרון בר קיימא, שהרי יש ומניעת התחרות נעשית במסגרת פעולתו היום יומית של העסק במטרה לשמור על הקיים, דהיינו, לשמור על יכולתו להמשיך וליצר הכנסה שוטפת וזאת מבלי לרכוש כל יתרון מעבר לכך. מצד מקבל התקבול (תקבול בשל ויתור על הזכות להתחרות בעסקי משלם התקבול), נעשה הסיווג בהתאם להלכה לפיה "דין הפיצוי כדין הפרצה". היינו, יש לבחון את טיב הנכס המועבר.

התייחסות הפסיקה לנושא

במידה והוויתור על הזכות להתחרות על ידי יצירת מקור מתחרה, משמעותה, הלכה למעשה, אובדן של מקור הפרנסה או של היכולת ליצור מקור פרנסה, ניתן לומר כי הנישום ויתר כליל על זכותו להתחרות, זכות השקולה במקרים רבים לנכס הון. מאידך, בנסיבות בהן נותרת בידי מקבל הפיצוי היכולת להתחרות, מסווג הפיצוי כפירותי, שהרי נכס ההון נותר בידי המוותר כשהיה. כלומר, הקושי הוא בהבחנה שבין ויתור על המקור עצמו (וויתור הוני) לבין ויתור על ההכנסות הנובעות מהמקור (ויתור פירותי). בהקשר זה נפסק , בע"א 463/71, שטיין נ' פקיד השומה, כי היכולת ליצור ולבסס מקור מתחרה, מהווה נכס הוני, אשר הוויתור על כלל הפירות הנובעים ממנו מהווה וויתור הוני, שכן הפגיעה הישירה היא במנגנון עצמו בעוד שהפגיעה בפירות הינה בעלת אופי עקיף בלבד.

נציין, כי הפסיקה נוטה לראות בויתורו של אדם על זכות הקנויה לו, בעבור תשלום, כאילו הייתה זו מכירה של נכס הוני. בע"א 182/72 אברך צבי נ' פקיד שומה ת"א, דן בית המשפט בשאלה האם ויתורו של אדם על זכות לתבוע פירוק של חברה מהווה מכירת נכס הוני. בית המשפט העליון קבע, כי מדובר ב"זכות ראויה" הנכללת בהגדרתו של "נכס" בהתאם לסעיף 88 לפקודה, ועל כן את הרווח הנוצר ממכירת הזכות יש למסות כרווח הון.

חשיבותם של תנאי הויתור

נוכח האמור, ניתן לטעון, כי אף הזכות להקים עסק מתחרה הנה "נכס" כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, כך שויתור על זכות דנן עולה כדי מכירת נכס הוני. בהקשר זה נבהיר, כי לכל אדם ואף למנהל בחברה קיימת הזכות לפתוח עסק ולנהל עסקים, ובכלל זה להתחרות בחברה בה עבד בעבר. חשוב להבהיר שקיימת משמעות לאורך התקופה בה התחייב מקבל הפיצוי לוותר על יכולתו להתחרות- אין דין ויתור על היכולת להתחרות לתקופה קצרה כדין ויתור תמידי על היכולת להתחרות, אם כי מבחינת מקבל הפיצוי, יכול אף ויתור בהיקף של שנה להיחשב לאובדן של מקור ההכנסה, שכן מקץ תקופת הצינון מי יתקע כף לידנו שעוד תעמוד למקבל הפיצוי האפשרות להקים עסק מתחרה.

מצד משלם התקבול, כאמור, שאלה מעניינת נוספת, היא השאלה העוסקת באופן סיווג ההוצאה אצל משלם הפיצוי, ובצורך כי תהיה הקבלה בין אופן סיווג ההוצאה אצל משלם הפיצוי לבין אופן סיווג ההכנסה אצל מקבל הפיצוי.

סיכום

כאמור, הואיל ושאלת הסיווג נבחנת, כאמור, על פי קנה מידה מהותי, אין מניעה, לגישתנו, שהוצאה (ובכלל זה אף פיצויי או שיפוי שניתן בעבור מניעת תחרות) תחשב לפירותית עבור מוציא ההוצאה, ואילו מקבלה יחשב כמי שזכה לתקבול הוני. היינו, שלא מן הנמנע, כי חרף כך שמוציא ההוצאה לא רכש נכס בר קיימא, מקבל התקבול ויתר, בתמורה לו, על נכס הוני, ומשכך התקבול יוגדר אצלו כהוני.

כך הדבר כאשר עניין לנו בנכסים שאינם מוחשיים, כדוגמת יכולתו וזכותו של פלוני להקים עסק מתחרה המהווה "מקור" עצמאי ליצירת הכנסות, אשר הוויתור עליו מצד בעליו, הוא בבחינת וויתור הוני. מצד מוציא ההוצאה, נבחנת התרתה של ההוצאה בהתאם לטיב הנכס שנתקבל בתמורה, ובמידה ולא נרכש יתרון בר קיימא וכל שנתקבל בתמורה אינו אלא במסגרת ה"שמירה על הקיים", אזי ההוצאה תסווג כהוצאה פירותית, מה שיאפשר את ניכוייה כהוצאה שוטפת ע"פ סעיף 17 לפקודה.

בתי המשפט בפסיקתם בנושא זה קבעו, כי ככל שמדובר בצד המוציא את ההוצאה בגין אי התחרות, אזי סיווג ההוצאה תלוי בעיקר במשך ההתחייבות לאי תחרות, כמו גם, באופיו של העסק. לאור זאת, תשלום המבוצע על ידי עסקים רגילים לשם מניעת תחרות לתקופה של שנתיים אינו שקול לרכישת "יתרון מתמיד", שהרי, בדרך כלל, לאחר תקופה זו יוכל המוותר לשוב ולהתחרות, כך שעניין לנו בנסיבות אלה בהוצאה שוטפת. דוגמה טובה לכך הינו פסק הדין שניתן בע"א 762/00 יהונתן בן-שלום נ' פקיד שומה כפר סבא , נפסק על ידי בית המשפט העליון, כי יש לבחון את תכליתו של הפיצוי שניתן, וכאשר זה ניתן לזמן מוגבל (20 חודש), ונועד לשם שמירה על הלקוחות הקיימים ועל המוניטין הקיים, מפני החשש, שמא הגורם המתחרה יגזלם, מהווה הפיצוי הוצאה שנועדה לשמור על הקיים, ולכן מותר הוא בניכוי כהוצאה עסקית.

לפסק הדין המאוזכר במאמר:


* הכותבים הינם שותפים ועמיתים במשרד דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי - עורכי דין ונוטריון, המתמחה במשפט מסחרי ומיסויי.

דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי הוא משרד עורכי-דין דינמי ומשגשג המתמחה בדיני מיסוי וכן במשפט אזרחי, משפט מסחרי ונושאי נדל"ן. המשרד החל לפעול בחיפה, וכיום פועל בכל רחבי הארץ באמצעות משרדים ברמת גן ובטבריה. במשרד כ-30 משפטנים, הכוללים 7 שותפים, בנוסף לצוות העמיתים, צוות המומחים (רו"ח, יועץ פנסיוני ועוד) והצוות האדמיניסטרטיבי.

** המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

*** המאמר פורסם באדיבות אתר www.adviser.co.il

המידע המוצג במאמר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המחבר/ת ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

גולשים בסלולרי? לשירות מיידי מעורך דין הורידו את Get Lawyer
אתר המשפט הישראלי "פסקדין"

חוקים קשורים

שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 


תגובות

הוסף תגובה
אין תגובות
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספותכתבות נוספות

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ