אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> מגזין >> תחום >> מהותה של השותפות והשלכותיה על מיסוי השותפות במקרה של העברת נכסים מתוך השותפות

מהותה של השותפות והשלכותיה על מיסוי השותפות במקרה של העברת נכסים מתוך השותפות

מאת: מערכת PsakDin.co.il | תאריך פרסום : 23/05/2001 12:00:00 | גרסת הדפסה
תקציר

לראות לצורך מיסוי את העברה של עסק השותפות מידי השותפים לידי החברה כהעברת זכותו של כל שותף בשותפות ולא כהעברת כל נכס ונכס בנפרד, בהתאם להוראת סעיף 104 ב' לפקודה

מהותה של השותפות והשלכותיה על מיסוי השותפות במקרה של העברת נכסים מתוך השותפות

מערכת "פסקדין"

השבוע ניתן פסק דין תקדימי, בנוגע למהותה של השותפות ולהשלכותיה על מיסוי השותפות במקרה של העברת נכסים מתוך השותפות.

הנושא נדון בבית המשפט העליון בפני הרכב של חמישה שופטים לאחר תשע שנות מאבק בין הצדדים.

המדובר בערעור על החלטת בית המשפט המחוזי, של פקיד שומה פתח תקוה כנגד שני שותפים בשותפות "שדות", כאשר לא ברור האם השותפות נרשמה או לא. שותפים אלו הקימו חברה בע"מ והעבירו אליה את כל זכויותיהם וחובותיהם בשותפות. החברה נרשמה והתאגדה. לשותפים הוקצו מניות של החברה כך, שהם בעלי מניות של החברה בשיעור החזקות זהה להחזקותיהם בשותפות המקורית ובנוסף הם משמשים גם כמנהליה של החברה.

המחלוקת בין בעלי הדין נוגעת לחיובם של השותפים ברווח הון שצמח להם מהעברת משאיות מן השותפות אל החברה. מכאן עולה למעשה השאלה האם אפשר להעביר חלק כולל בשותפות, או שמא אין להעביר אלא נכסים יחידים?, האם ימוסו כמי שמכרו זכות בשותפות )בדומה למניה( או כמי שמכרו את חלקם בכל נכס ונכס מנכסי השותפות )בדומה לעסק בבעלות יחיד(?

פסק הדין, אשר דחה את הערעור ניתן על ידי כב' השופט י' אנגלרד והתקבל ברוב של 3 כנגד שני שופטים שהיו בדעת מיעוט. לדבריו, אין חשיבות בסוגייה זו לשאלה, האם השותפות נחשבת באופן עקרוני כאישיות משפטית, אלא, השאלה היא אם מנקודת ראות נורמטיבית קיימות הוראות המתייחסות לשותפות כחטיבה נפרדת לצורכי מס הכנסה. כלומר, מהו דינה של השותפות לצורך מיסוי? האם עסק השותפות הוא עסק נפרד או שמא הוא נחשב לעסקו של כל שותף ושותף?. אנגלרד מציין כי הוראה מרכזית בעניין השותפות מצויה בסעיף 63 לפקודת מס הכנסה. מתוך הוראת סעיף 63 )א()1( עולה העיקרון כי לצורך מס הכנסה הנישום הוא השותף היחיד ולא השותפות בתור עסק נפרד. נמצא, כי לפנינו הוראה כללית של "הרמת מסך", המתעלמת מקיומה העצמאי של עסק השותפות. אולם, לעומת הוראה זו קיימת שורה של הוראות אחרות בפקודת מס הכנסה, התופסות את השותפות, במפורש או במשתמע, בתור יחידה עסקית נפרדת. אנגלרד מזכיר את ההלכה שנפסקה בפרשת עץ לבוד )פ"ד מו)738 )4(, לפיה בכל תחום התפרסותו של סעיף 63 לפקודה אין לראות את השותפות כעסק נפרד. אולם, בסוגיות אחרות הנוגעות למיסוי של חבר בני אדם, יש ונפסק כי דין השותפות כדין עסק נפרד. אנגלרד מציין, כי אין בפקודת מס הכנסה הוראה מפורשת אשר תוביל אותנו לפתרון הבעיה המיוחדת העומדת לפנינו. הוראת סעיף 63 לפקודה אינה מסדירה את הסוגיה משום שעניינה בקביעת הכנסותיה והוצאותיה של השותפות.

לטעמו, מן הראוי לאמץ את הגישה שפותחה בזמנו בפסיקה בארה"ב ואשר נתקבלה על דעתו של בית משפט קמא. בהעדר הוראת חוק מפורשת, בבואנו לקבוע את שיטת המיסוי על פי מדיניות משפטית ראויה, יש לבחון את מהותה האמיתית של העסקה, המקימה חבות מס ואת תוכנה הכלכלי. העברת חלק בשותפות היא במהותה העברת זכות ב"עסק פעיל" על מכלול נכסיו והתחייבויותיו. זכות ב"עסק פעיל" של שותפות, קרובה ביסודה, למושג המניה בחברה עסקית. פירוק מלאכותי של השותפות, המהווה ישות כלכלית אחת, והטלת מס סלקטיבית על נכסים מוחשיים בלבד מתוך ה"עסק הפעיל" של יישות זו, אינם מתיישבים עם המציאות הכלכלית. שהרי המציאות הכלכלית מתייחסת אל יישותה של השותפות כאל "עסק פעיל", על מכלול היבטיו, ויש להניח שגם אומדן השווי הכלכלי, המכתיב את התמורה בגין מכירת זכות בשותפות מתבצע בהתאם לגישה זו. לעומת זאת, הגישה המטילה מס רווח הון על הזכות הכוללת בשותפות, במקרה של העברת חלקו של שותף, נותנת נפקות מלאה ליישות הכלכלית של השותפות ובכך היא נותנת ביטוי למהותה האמיתית של העסקה. גישה זו מעניקה משמעות, לצורך דיני המס, ל"תופעת" השותפות, המוכרת בדין הכללי. גישה זו מתיישבת גם יפה עם העקרון, לפיו יש לשאוף לתאום בתפיסת מושגי היסוד במשפט האזרחי ובדיני המיסים.

אנגלרד מציין, כי הביקורת היוצאת מנקודת ראות שאין להחיל על נכסים שהם "פירותיים" במהותם, הסדר שהוא "הוני" במהותו, אינה מבוססת בעיניו, שכן אירוע מס נידון לפי משמעותו הכלכלית, שהיא הונית או פירותית. כך הוא המצב במקרה של חברת מניות וכך מן הראוי שיהיה לגבי שותפות עיסקית. מן הראוי, כי המחוקק יסדיר את עניין מיסוי השותפות הסדר כללי. העדר הסדר חקיקתי ברור ומגובש יוצר קשיים גם בתחום המיסוי הבינלאומי של פעילות במסגרת שותפות, כגון שאלת מקום המושב של השותפות.

במקרה שלנו, מציין אנגלרד, העבירו כל השותפים את כל חלקם בשותפות לחברה חדשה. התוצאה היא כי כעת הבעלים היחידים של נכסי השותפות היא החברה. בכך נתפרקה השותפות כליל. חיסול השותפות הוא אירוע מס. אולם, לא מדובר כאן בהעברת זכות בשותפות, אלא בהעברת הנכסים היחידים של השותפות מאחר שהנכסים שהחזיקה השותפות, נמצאים כעת בידי החברה. העברה זו נעשתה אגב פירוקה של השותפות. ואכן, נידרש מיסוי, כטענת פקיד השומה, על פי ההנחה שלחברה הועברו הנכסים היחידים של השותפות ולא זכות בשותפות.

אנגלרד מציין, כי העובדה שהשותפות בתור מושג משפטי נעלמה מן האופק הנורמטיבי, אינה גורעת מן המציאות הכלכלית, לפיה העסק ממשיך להתקיים במסגרת החברה שרכשה אותו. כלומר, השותפים העבירו את חלקם בעסק השותפות לחברה, ואין לראות בנסיבות אלה את פירוק השותפות, המתחייב מעצם העברה, כאירוע מס נוסף. בכך שונה עסק של שותפות מעסק של יחיד.

לסיכום, לדברי אנגלרד, יש לראות לצורך מיסוי את העברה הנדונה של עסק השותפות מידי השותפים לידי החברה כהעברת זכותו של כל שותף בשותפות ולא כהעברת כל נכס ונכס בנפרד, בהתאם להוראת סעיף 104 ב' לפקודה, הקובעת כי "שותפים בשותפות או בעלים משותפים הגורמים להעברת נכס שבבעלותם המשותפת, לפי העניין, לחברה שהוקמה במיוחד לצורך כך ולא היה לאותה חברה נכס אחר או פעילות אחרת באותו מועד או לפניו והכל תמורת הקצאת מניות בלבד באותה חברה, לא יחויבו במס לפי פקודה זו...".

ע"א 2026/92, פקיד שומה פתח תקוה נ' שדות חברה להובלה )1982( בע"מ ואח'

אתר המשפט הישראלי"פסקדין"

www.psakdin.co.il

המידע המוצג במאמר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המחבר/ת ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

גולשים בסלולרי? לשירות מיידי מעורך דין הורידו את Get Lawyer
אתר המשפט הישראלי "פסקדין"

שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 


תגובות

הוסף תגובה
אין תגובות
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספותכתבות נוספות

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ