אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ת"צ 57534-02-14 זליכה נ' תנובה ואח', ת"צ 43206-10-14 זליכה נ' תנובה ואח'

ת"צ 57534-02-14 זליכה נ' תנובה ואח', ת"צ 43206-10-14 זליכה נ' תנובה ואח'

תאריך פרסום : 04/07/2016 | גרסת הדפסה
ת"צ
בית המשפט המחוזי ירושלים
57534-02-14,43206-10-14
26/06/2016
בפני השופטת:
תמר בזק רפפורט

- נגד -
מבקש:
ירון זליכה
עו"ד רנן גרשט ו מתן רינג
משיבות:
1. תנובה – מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ
2. תעשיות מזון תנובה אגודה שיתופית חקלאית בישראל בע"מ

עו"ד טל אייל בוגר ו נבו בן-שטרית
החלטה

1.בהחלטה מיום 1.11.15 הוריתי למשיבה 1 (להלן – תנובה) לגלות מידע ומסמכים מסויימים למבקש, לבא כוחו ולמומחה הכלכלי מטעמו, תחת התחייבות לשמירה על סודיות. בעקבות הנחיית בית המשפט העליון בהחלטה מיום 29.3.16 בתיק רע"א 8224/15, הגישה תנובה לעיניי בלבד את המידע והמסמכים שעל גילויים הוריתי, על מנת שאעיין בהם ואקבע איזה מהם יש לגלות כאמור, בכפוף להתחייבות, ומאילו מוצדק לפטור את תנובה מגילוי.

2.בהודעתה מיום 18.5.16 אודות מסירת המסמכים והמידע לעיון, ביקשה תנובה להפנות אל הודעת רשות ההגבלים העסקיים מיום 18.4.16, אשר על פיה בוחנת הרשות מחדש את מדיניותה בנושא מחיר מופרז של מונופולים, וכן אל מסמך שימוע ציבורי מטעם הרשות בנושא זה, ולשקול זאת בכל הנוגע לגילוי. לטענת המבקש, אין בהודעות אלו כדי לשנות דבר באשר להיקף זכותו לקבלת מידע ולעיון במסמכי תנובה. לטענתו, שאלת זכאותו לקבלת מידע ומסמכים, בשל הצורך לדון בבקשה לאישור התובענה כייצוגית, הוכרעה בהחלטה שניתנה בתיק זה כאמור ביום 1.11.15 ואושרה בהיבט זה בידי בית המשפט העליון בהחלטתו מיום 29.3.16, וכי אין בהודעת רשות ההגבלים העסקיים כדי לשנות ממה שנפסק.

3.עמדת המבקש בעניין זה מקובלת עליי.

אכן, רשות ההגבלים העסקיים יזמה לאחרונה שימוע ציבורי בנושא מחיר מופרז למונופולים. אולם, כעולה מהמסמכים שצירפה תנובה, אף שרשות ההגבלים העסקיים פתחה את הנושא לדיון ולעיון מחדש בגילוי דעת 1/14, לפי שעה עומד גילוי דעת זה בעינו. יתר על כן, בין מועד ההחלטה מיום 1.11.15 להחלטת בית המשפט העליון מיום 29.3.16, ניתנה החלטתו של בית המשפט המחוזי מרכז (כב' השופטת א' שטמר) בת"צ (מחוזי מרכז) 46010-07-11 נאור נ' תנובה – מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ (פורסם במאגרים; 5.4.16). בהחלטה מפורטת ומנומקת קיבל בית המשפט שם את עמדת המבקש בשאלת קיומה של עילת מחיר גבוה בלתי הוגן מצד מונופול במשפט הישראלי. נוכח זאת, ובהינתן השלב הראשוני בו מצויים אנו, לא נראה כי די בשימוע שבו פתחה רשות ההגבלים העסקיים כדי לשנות את המסגרת שהותוותה בהחלטתי מיום 1.11.15, ואשר אושרה ברע"א 8224/15. ודוק: בהחלטתי האמורה (ולהבנתי גם בהחלטת בית המשפט העליון ברע"א 8224/15) לא נחרצה עמדה בדבר קיומה של עילה כאמור. אלא נאמר שדי בעוצמת הטיעון הקיים – אף שטרם הוכרע בפסיקת בית המשפט העליון – כדי להצדיק את הגילוי. ההתפתחויות האחרונות בענין זה – השימוע הציבורי מחד גיסא, אך גם פסיקת בית המשפט המחוזי מרכז מנגד – אינן מצדיקות שינוי בדברים.

4.אבחן איפוא, כפי שנקבע ברע"א 8224/15, "האם ישנה דרך בה ניתן לגלות את המידע בהליך, מבלי לפגוע בזכויות ובאינטרסים שעליהם בא החיסיון להגן", ואערוך את איזון האינטרסים הנדרש בהקשר זה, תוך עיון במסמכים ובמידע לפרטיהם (שם, פסקה 17).

מסמכים ומידע באשר לרווחיות המוצרים שבמחלוקת

5.במסגרת הליכי הגילוי דרש המבקש לקבל מסמכים ומידע הנוגעים לרווחיות המוצרים שבמחלוקת. בהקשר זה ערכה תנובה גיליון מידע אלקטרוני ומסמך הערות המרכזים, לדבריה, את מלוא המידע המבוקש בנוגע לכך (נספחים 4א ו-4ב).

6.מדובר במידע הנחוץ ל "מבחן הפער" שנזכר ברע"א 8224/15. כפי שצויין שם, זהו מידע בעל חשיבות רבה להליך, ולא נראה כי ניתן להימנע מגילויו של מידע זה על אף רגישותו. תנובה תגלה, אפוא, את נספחים 4א ו-4ב למבקש בתנאים שנקבעו.

האם על המבקש להסתפק במידע האמור?

7.לעמדתה של תנובה, משתמסור מידע זה, יש לפטור אותה ממסירת כל מידע ומסמכים אחרים, שכן המידע החשוב למבקש יהיה בידיו ואין הצדקה לפתוח בפני המבקש מסמכים נוספים שנועדו, במידה רבה, להשיג את אותו מידע שנחשף בפניו במסגרת האמורה בצורה מסודרת ומעובדת.

8.עמדה זו איננה מקובלת עליי. מעיון במסמכים בכללותם לא נראה, כי במידע שבנספחים 4א' ו4ב' מצוי מלוא המידע הרלבנטי למבקש ויש בנספחים הנוספים כדי להוסיף לו מידע הנוגע לעניין, שעשוי לסייע לו בביסוס "מבחן הפער". בהקשר זה אף קיימת חשיבות למתודולוגיות תחשיביות שאימצה תנובה במהלך עסקיה הרגיל, בהציגה את עמדתה בכל הנוגע למידת הרווחיות של המוצרים, ולא רק לנתונים הכספיים הקונקרטיים. עניין זה חשוב הן לצורך בחינת ובניית טיעוני המבקש והן לצורך בחינת טיעוני תנובה וחוות הדעת מטעמה בהליך דנן. נראה אפוא כי ככלל, המבקש זכאי לעיין במסמכים הנוגעים לעניין ולא להסתפק בחלקם, בין היתר, על מנת לקבל נתונים אודות האופן בו הציגה תנובה את עמדתה באשר לרווחיות המוצרים שבמחלוקת בזמן אמת, ואף על מנת שיוכל להצליב בין האמור במסמכים השונים ולהשלים מן המקורות השונים, בכל הנוגע למוצרים שבמחלוקת ולתחשיב בדבר רווחיותם.

עתה ייבחנו המסמכים הנוספים שהובאו לעיוני.

תכתובת בין תנובה לבין ועדת המחירים

9.במסגרת הליכי הגילוי דרש המבקש העתקי תכתובות בין תנובה לבין ועדת המחירים באשר למוצרים שבמחלוקת (סעיף 2.5 לדרישת הנתונים מיום 3.9.15). בהקשר זה העמידה תנובה לעיוני דברים שנשלחו בידיה אל ועדת המחירים ושסומנו 5א(1-5), 5ב(1-2), 5ג, 5ד(1-2), 5ה, 5ו(1-5). עיינתי במסמכים אחד לאחד, ובהינתן האמור לעיל, נראה כי אין מנוס מגילויים במתכונת שנקבעה, למעט עמוד 16 לנספח 5ה. בטיעונה מיקדה תנובה פרטי מידע מסויימים שבמסמכים האמורים, שלהשקפתה עתה, אינם נוגעים לעניין. למעט בכל הנוגע לעמוד 16 האמור, לא נראה כי ניתן לקבל טענה זו. מדובר במידע שבזמן אמת סברה תנובה כי נחוץ לוועדת המחירים, על מנת ליתן הוראות בכל הנוגע למוצרים שבמחלוקת בהליכים דנן. אינני סבורה כי יש לשמוע מפיה של תנובה עתה טיעון הפוך, בלא שניתן כל הסבר כיצד מידע שבזמנו היה רלבנטי, נעשה עתה לא רלבנטי. מדובר במידע בעל זיקה ל"מבחן הפער", ובהתאם יש לגלותו במתכונת שנקבעה, תוך שמירת סודיות באופן זה.

דו"ח שיף

10.כפי שמציינת בצדק תנובה, מדובר בדו"ח שאיננו עוסק כלל ועיקר באופן ישיר במוצרים שבמחלוקת. בנסיבות אלו, ובהינתן המידע הנוסף שהוריתי על מסירתו, כמו גם ברגישות הרבה של הנתונים שבדו"ח שנחסו מפני ב"כ המבקש במסגרת עת"מ 44945-10-13, נראה כי אין להתיר גילויו של דו"ח זה לצורך ההליך שלפניי, מעבר למה שגולה במסגרת התיק האמור, אשר עומד לרשות ב"כ המבקש גם במסגרת התיק דנן.

לסיכום

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ