אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ת"צ 44079-04-13 עכבר הכפר מלאכת מחשב בע"מ נ' כרטיסי אשראי לישראל בע"מ ואח'

ת"צ 44079-04-13 עכבר הכפר מלאכת מחשב בע"מ נ' כרטיסי אשראי לישראל בע"מ ואח'

תאריך פרסום : 16/06/2015 | גרסת הדפסה
ת"צ
בית המשפט המחוזי תל אביב - יפו
44079-04-13
04/02/2015
בפני השופטת:
שושנה אלמגור

- נגד -
המבקשת (התובעת):
עכבר הכפר מלאכת מחשוב בע"מ
עו"ד רונן הורוביץ
עו"ד ירון אלון
(הנתבעות):
1. כרטיסי אשראי לישראל בע"מ
2. יציל פיננסים בע"מ (ניתן פסק־דין)

עו"ד עפר ארגוב
עו"ד אלכס גורליק
עו"ד רתם עשת
פסק-דין

 

לפניי בקשה, על-פי סעיף 18 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו–2006, לאשר הסדר פשרה.

המשיבה היא תאגיד עזר, כמשמעות המונח בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א–1981, ועיקר עיסוקיה במתן שירותי סליקה ובהנפקת כרטיסי אשראי. בתי עסק המתקשרים עמה כורתים אתה חוזה סליקה, ומכוחו הם מחויבים לשלם לה מדי חודש עמלה שאינה פוחתת מסכום מסוים. כאשר לקוחו של בית העסק בוחר לשלם לו לשיעורין, העסק יכול לקבל את מלוא תמורתה של העסקה בבת-אחת מתאגידים אחרים; זכויותיו בשובר האשראי מומחות אליהם, והם מעבירים את עמלת הסליקה למשיבה וגובים ממנו עמלה נוספת. לפי הבקשה לאישור התובענה הייצוגית, המשיבה אינה מביאה בחשבון עמלת המינימום את עמלת הסליקה שהיא מקבלת בעסקות התשלומים שהועברו לניכיון אצל החברות שזה תפקידן – ובכללן משיבה 2, שמִבּקשת האישור נגדה הסתלקה המבקשת זה מכבר (ראו פסק-הדין החלקי מיום 28.05.14). על-כן עתרה המבקשת להשבת הסכומים העודפים שלגישתה גבתה המשיבה (בתוספת ריבית והפרשי הצמדה), ובלשון אחר: ההפרש בין עמלת המינימום שנגבתה מכל לקוח לבין זו שהייתה המשיבה גובה לוּ התחשבה בעמלות הסליקה בעסקות ניכיון. נוסף על כך ביקשה המבקשת ליתן צו עשה שיחייב את המשיבה לגבות להבא את עמלת המינימום על-פי החישוב הנכון לשיטתה. עילות התביעה הן הפרת חוזה, לפי חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג–1973, וקיומו שלא בתום לב; רשלנות, לפי סעיף 35 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]; עשיית עושר ולא במשפט, לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט–1979.

 

עוד קודם להגשתה של תשובת המשיבה לבקשת האישור הגישו הצדדים את הבקשה המונחת לפניי. העתק הבקשה הועבר ליועץ המשפטי לממשלה, וזה לא התנגד לה אך ציין כי רצוי לשנות את המנגנון שנקבע בהסדר הפשרה לפיקוח על ביצועו, כפי שיבואר עוד בהמשך. המשיבה גורסת כי היא גובה את עמלת המינימום כמוסכם בחוזה עם הלקוח, ולפיו יש להביא בחשבון רק את העמלות החודשיות שנסלקו אצלה ולא עמלות בגין עסקות ניכיון. העברת עסקות לאחרים לשם ניכיון כרוכה בהוצאות גבוהות מאלה שבעסקת סליקה רגילה ועל-כן, לטענת המשיבה, הצדדים לחוזה לא התכוונו כי עסקות ניכוי התשלומים תיחשבנה בבואה לקבוע איזה סכום תגבה כדי להשלים את המינימום הנדרש. עם זאת הסכימה המשיבה, לצורך סיום ההליך בפשרה, להשיב ללקוחותיה 75% מכל סכום עודף שגבתה מהם. בקבוצה הסכימו הצדדים לכלול

 

[...] כל אדם או תאגיד אשר התקשר עם כאל [המשיבה – ש' א'] בהסכם סליקה ונגבו ממנו עמלות מינימום, כנזכר בהסכם הסליקה, בתקופה שתחילתה 7 שנים לפני מועד הגשת בקשת האישור והתובענה (להלן: ,,התקופה הרלוונטית'') במסגרתן לא חושבו עמלות סליקה שהתקבלו בכאל בגין עסקאות תשלומים שהועברו לניכיון בתקופה הרלוונטית.

 

(סעיף 2.11 להסכם) 

 

המשיבה הצהירה כי לפי בדיקות שערכה, אשר הוצגו לבא-הכוח המייצג, ההפרש בין עמלות המינימום שנגבו מהחברים בקבוצה בתקופה הנוגעת לתביעה ובין עמלות המינימום שהיו נגבות אילו שימשו עמלות הסליקה נתון בחישוב עולה כדי הסך של 986,024 ₪. פירוט הסכומים המגיעים לכל לקוח לפי חישוב זה צורף להסכם הפשרה (נספחים 3–4), והוא משמש יסוד מהותי להחלטת הצדדים להגיע להסדר זה. 75 האחוזים ייגזרו מהסכום שהתקבל לפי החישוב האמור (ויכונו להלן: סכום התשלום ללקוח). בהסכם חולקה קבוצת הזכאים (במקרה דנן קבוצה זו חופפת את הקבוצה שהגדירו הצדדים כמצוטט לעיל במלואה, מאחר שאיש לא ביקש לצאת מן הקבוצה) לשתיים: לקוחות פעילים, שהם כלל הלקוחות שבקבוצת הזכאים אשר נכון ליום 29.04.14 (להלן: המועד הקובע) קיבל מהמשיבה שירותי סליקה מכוח חוזה הסליקה; ולקוחות שאינם פעילים, ובהם כל לקוח אשר נכון לאותו תאריך הסתיים חוזה הסליקה שנכרת עמו. מנגנון התשלום פורט בהרחבה בסעיפים 7.5–7.7 להסכם, כדלקמן:

 

התשלום הכולל ללקוחות הפעילים עומד, לפי נספח 3 להסכם הפשרה, על סך של 462,742 ₪. המשיבה תזכה את חשבון הבנק של כל לקוח פעיל בסכום שלו הוא זכאי כמבואר לעיל כאשר יחלפו 45 יום מהיום (להלן: מועד הביצוע). הזיכויים יסתיימו בתוך 15 ימי עסקים ממועד הביצוע. בחשבונית החודשית שיקבל הלקוח אחרי שיזוכה חשבונו תציין המשיבה כי זיכתה אותו מכוח הסדר זה, אשר קיבל מבית המשפט תוקף של פסק-דין. מספר התיק ושמות הצדדים יצוינו אף הם בחשבונית.

 

הסכום הכולל ללקוחות שאינם פעילים עוד ושסכום התשלום ללקוח שלו כל אחד מהם זכאי עולה על 50 ₪ – עומד על סך 276,776 ₪. הלקוחות הללו יקבלו את הסכום באופן הזה: המשיבה תזכה את חשבון הבנק של הלקוח, לפי הפרטים המעודכנים במערכותיה, בסכום התשלום ללקוח בתוך 15 ימי עסקים ממועד הביצוע. אם לא ישיב לה הבנק בתוך שלושים ימי עסקים את סכום התשלום ללקוח (להלן: אישור הבנק), שוב לא יוכל הלקוח להעלות כל טענה בעניינו ויראו בו סכום שהתקבל אצלו. הלקוח לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף מהמשיבה. בתוך שבעה ימי עסקים מהיום שבו יינתן אישור הבנק תשגר המשיבה לכתובתו האחרונה של הלקוח הבלתי פעיל המעודכנת במערכותיה מכתב. במכתב יובא לידיעתו כי על-פי הסדר זה, זיכתה את חשבון הבנק שלו בסכום התשלום ללקוח, ויפורטו בו פרטי החשבון המזוכה, מספר התיק ושמות הצדדים. זהותו של כל לקוח בלתי פעיל אשר חשבונו זוכה באופן זה, וכן הסכום שקיבל, יתועדו במערך רישום שתנהל המשיבה לצורך העניין.

 

אם יושב סכום התשלום ללקוח למשיבה בתוך שלושים ימי עסקים מיום שזוכה החשבון, היא תשלח לכתובתו האחרונה המעודכנת במערכותיה בתוך 15 ימי עסקים מכתב בנוסח שונה (נספח 5 להסכם). שם תביא לידיעתו כי הוא זכאי לקבל ממנה כסף לפי הסדר זה, כי לא התאפשר לזכות את חשבון הבנק שלו לפי הפרטים המעודכנים אצלה וכי אם ברצונו לקבל את הסכום עליו לפנות בכתב לשירות הלקוחות שלה. לצורך הפנייה יוקצבו ללקוח תשעים יום – עד לתאריך שיצוין במכתב. אם ימסור הלקוח בזמן שהוקצב לו הודעה כתובה ובה פרטי החשבון שאליו הוא מבקש להעביר את הסכום, תזכה המשיבה את החשבון בתוך שלושים ימי עסקים ותיידע את הלקוח במכתב. אם חלף הזמן והלקוח לא פנה למשיבה, הוא לא יהיה זכאי לסכום התשלום ללקוח. לקוחות כאלה ייחשבו לקוחות שלא ניתן לאתר, והמשיבה תרכז את הסכום הכולל שהגיע להם בתוך עשרים ימי עסקים מרגע שיעבור הזמן שהוקצב להם לבקשת הכספים. בתוך ארבעים יום מחלוף הזמן תעביר המשיבה את הסכום ל,אשלים – העמותה לתכנון ולפיתוח שירותים לילדים ולבני נוער בסיכון ומשפחותיהם' (ע"ר).

 

בכל הנוגע ללקוחות שאינם פעילים ושסכום התשלום ללקוח המגיע לכל אחד מהם נמוך מ-50 ₪ – המשיבה תעביר את סך-כל הכספים המגיעים להם, 7,449 ₪, ל,אשלים' בתוך ארבעים ימי עסקים מרגע שיסתיים פרק הזמן שבו הלקוחות הבלתי פעילים רשאים לפנות אליה לקבלת הסכום שלו הם זכאים. כל סכום שיועבר ל,אשלים') מכוח הסדר זה ילווה בהודעה שלפיה הוא מועבר על-פיו, בציון פרטי התיק.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ