אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ת"צ 35344-04-15 צצמסקי נ' אגד תעבורה בע"מ

ת"צ 35344-04-15 צצמסקי נ' אגד תעבורה בע"מ

תאריך פרסום : 20/11/2016 | גרסת הדפסה
ת"צ
בית המשפט המחוזי ירושלים
35344-04-15
14/11/2016
בפני השופטת:
1. גילה כנפי-שטייניץ
2. סגנית נשיא


- נגד -
המבקשת:
אביטל צצמסקי
עו"ד עמית שגב ואח'
המשיבה:
אגד תעבורה בע"מ
עו"ד ניר אמודאי ואח'
פסק דין

1.לפניי בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית, בקשה לפי ס' 18 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006.

התובענה והבקשה לאישורה 

2.המבקשת הגישה נגד המשיבה בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה בטענה שנוסעי התחבורה הציבורית בירושלים ובסביבתה, המחזיקים בכרטיס רב קו, חויבו במהלך נסיעותיהם בגין נסיעת המשך (נסיעת מעבר) שביצעו באוטובוסים בתוך 90 דקות מנסיעתם הראשונה, על אף שהיו זכאים לעשות זאת ללא תשלום נוסף. נטען כי חיוב יתר זה מקים לחברי הקבוצה עילות תביעה בגין הפרת חוזה, הפרת חובה חקוקה, דיני עשיית עושר, דיני הגנת הצרכן ועוד, מכוחן הם זכאים להשבת סכומי היתר שנגבו מהם.

3.המשיבה הגישה תשובתה לבקשת האישור. בתשובתה טענה כי חיוב חברי הקבוצה ביתר נעשה בשל תקלה. נטען כי החל מיום 9.2.15 ועד ליום 19.4.15 ארעה תקלה במערכת הכרטוס של המשיבה, אשר כתוצאה ממנה חויבו נוסעי התחבורה הציבורית בירושלים ובערים הסמוכות לה (אשכול עוטף ירושלים), אשר ביצעו את נסיעתם באמצעות כרטיס "רב קו", בגין נסיעת מעבר, אף שהיו זכאים לעשות זאת ללא כל תשלום נוסף. המשיבה ציינה כי לא התעשרה כתוצאה מחיובי היתר, שכן מכוח הסכם ההפעלה שבין המשיבה לבין המדינה, העבירה המשיבה את כל הכספים שגבתה, לרבות כספי גביית היתר, לידי המדינה. המשיבה הוסיפה וציינה כי עם גילוי האירועים האמורים, היא פעלה לתיקון התקלה ולאיתור הנוסעים שחויבו ביתר על מנת להשיב להם את סכומי היתר שנגבו, ואף העניקה זיכוי לחלק מהנוסעים שנפגעו מן התקלה, מיד לאחר גילויה וקודם להגשת בקשת האישור, בהתאם למתווה שאושר ע"י משרד התחבורה.

4.לאחר הגשת כתבי הטענות, פעלה המשיבה לאיתור הנתונים הסופיים באשר לחיובי היתר בהם חויבו מחזיקי כרטיס הרב קו, באמצעות מערכת המסלקה של משרד התחבורה ולעיבודם ע"י חברת מלם מערכות בע"מ המתחזקת את מערכת הכרטוס של המשיבה. לאחר עיבוד נתוני הגלם שהתקבלו, גובשה ע"י המשיבה רשימה של כרטיסי רב קו אשר חויבו ביתר בגין התקלה (כ-23,000 חיובים), ונמצא כי סכום חיובי היתר מגיע לסך כולל של 182,948 ₪. הודעה זו גובתה בתצהיר מנכ"ל המשיבה ואישור חברת מלם מערכות בע"מ.

הבקשה לאישור הסדר פשרה

5.בעקבות הנתונים שנאספו, באו הצדדים בדברים, והגישו לבית המשפט בקשה לאישור הסדר פשרה. במסגרת הסדר הפשרה הוסכם שהמשיבה תשלם סכום כולל השווה לסך חיובי היתר, לפי המתווה הבא: כל חבר קבוצה יהיה זכאי לטעון את כרטיס הרב קו שברשותו, ללא תשלום נוסף, במספר נסיעות באשכול עוטף ירושלים כמספר הנסיעות בהן חויב ביתר בגין נסיעת מעבר. לצורך כך תפרסם המשיבה את רשימת הכרטיסים הזכאים לכך באתר האינטרנט שלה ובשני עיתונים מקומיים באזור ירושלים, ואף ניתן יהיה לקבל פרטים בעניינם במוקד הטלפוני של המשיבה. במהלך 60 הימים שמיום פרסום רשימת הכרטיסים הזכאים, יהיו חברי הקבוצה רשאים לפנות לעמדות השירות של המשיבה ולטעון את כרטיסם בהתאם לזכאותם, וכן בטעינת פיצוי נוספת של שתי נסיעות. את הטעינה ניתן יהיה לבצע בעמדות שירות קבועות של המשיבה וכן בשתי עמדות שירות זמניות שיוקמו במיוחד לצורך כך בצירי הנסיעה של הנוסעים שנפגעו מן התקלה. צוין בבקשה כי בנוסף לכך תיערך ביוזמת המשיבה בדיקה לגבי כל נוסע שיגיע לטעון את כרטיסו בעמדות השירות במהלך תקופה זו, וככל שיימצא כי הוא זכאי להשבה, ייטען כרטיסו, לרבות בטעינת הפיצוי. בתום תקופה זו, ותוך 30 יום נוספים, תעביר המשיבה לעמותת "נגישות ישראל" סכום השווה להפרש שבין סך חיובי היתר שנגבו מחברי הקבוצה (182,948 ₪) לבין סך ההחזרים שנגבו בפועל ע"י חברי הקבוצה.

6.צוין בבקשה כי מאחר שחיובי היתר הועברו למשרד התחבורה, הסכים משרד התחבורה להשיב למשיבה סך השווה ל-182,948 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה, ובתוספת סכום השווה לפיצוי שיינתן לחברי הקבוצה (ור' גם אישור משרד התחבורה בסיפא להסכם הפשרה).

7.חברי הקבוצה הוגדרו כ"כל אדם אשר במהלך תקופת התקלה ביצע נסיעת מעבר בתחבורה ציבורית באשכול עוטף ירושלים, אשר חויב בגינה ביתר, ואשר טרם קיבל זיכוי בגין חיוב זה". "תקופת התקלה" הוגדרה כתקופה שמיום 9.2.15 ועד יום 19.4.15.

8.באשר למעשה בית-דין, הוסכם כי עם אישור הסכם הפשרה ע"י בית המשפט, ובכפוף למילוי התחייבויות המשיבה על פי ההסכם, יתגבש מעשה בית דין כלפי כל חברי הקבוצה, כך שלחברי הקבוצה לא תעמוד עוד כל טענה או זכות כלפי המשיבה בקשר לעילות התביעה מושא התובענה.

9.עוד הומלץ לקבוע כי ישולם למבקשת גמול בסך 10,000 ₪ ולבא כוחה שכ"ט עו"ד בסך 36,590 ש"ח בצירוף מע"מ.

10.בהחלטתי מיום 20.7.16 הוריתי על פרסום הודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר פשרה בעיתונות, ועל משלוח הבקשה ליועץ המשפטי לממשלה, למנהל בתי המשפט ולממונה על הגנת הצרכן. במסגרת ההודעות שפורסמו פורטו הגדרת הקבוצה ועיקרי הסכם הפשרה. צוין כנדרש כי כל מי שנמנה עם הקבוצה, כמו גם הגופים הזכאים לכך על פי החוק, רשאים להגיש התנגדות לבקשה. לאחר הפרסומים לא הוגשו התנגדויות מטעם חברי הקבוצה, ואף לא אחד מבין חברי הקבוצה ביקש שלא להימנות עמה לעניין הסדר הפשרה.

11.היועץ המשפטי לממשלה והממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן הודיעו לבית המשפט כי אינם מוצאים לנכון להתנגד לבקשה לאישור הסדר הפשרה, אולם העלו בעמדתם שתי הערות להסדר המוצע: האחת, ולפיה אין מקום להבחין, לעניין גובה הסכום שיועבר לעמותה, בין רכיב ההשבה ורכיב הפיצוי, ולפיכך יש להעביר לעמותה גם את סכום הפיצוי שלא ייגבה בפועל ע"י חברי הקבוצה. בהקשר זה צוין גם כי יש לפרט בהסדר את סכום ההטבה הכולל המוצע לחברי הקבוצה כולל סכום הפיצוי. השנייה, הוצע להתנות תשלומו של חלק משכר הטרחה בהשלמת ביצועו של הסדר הפשרה.

12.בתגובת הצדדים להערות האמורות הובהר, כי סכום הפיצוי נועד ליתן מענה לטרחה העלולה להיגרם לחבר קבוצה הבא לעמדת השירות על מנת לממש את זכותו להשבת חיוב היתר, ולכן פיצוי זה אינו רלוונטי לחברי קבוצה שלא הגיע לממש את זכותו ולא נגרמה לו טרחה כזו. עוד הובהר כי הסכום המצטבר של הפיצוי תלוי במספר חברי הקבוצה שיגיעו בפועל לעמדות השירות ולפיכך לא ניתן להעריכו בשלב זה. לאור הבהרה זו, לא עמדה נציגת היועץ המשפטי לממשלה על הערתה. באשר להערה השנייה צוין, כי לצדדים אין התנגדות להתניית חלק משכר הטרחה והגמול בהשלמת ביצועו של ההסדר.

13.בדיון שהתקיים בעניינו של הסדר הפשרה, הוסכם על הצדדים כי על מנת להרחיב את האפשרות למימוש הזכאות ע"י חברי הקבוצה, תוארך התקופה הראשונה - המיועדת לאפשר לחברי הקבוצה לממש את זכאותם - לארבעה חודשים, בכל המתייחס לתחנות השירות הקבועות, אשר רק בסיומם יועבר סכום היתרה לעמותה שנבחרה.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ