אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> לפינר נ' בנק הפועלים בע"מ

לפינר נ' בנק הפועלים בע"מ

תאריך פרסום : 28/09/2017 | גרסת הדפסה
ת"צ
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד
10752-02-16
14/09/2017
בפני השופט:
יחזקאל קינר

- נגד -
מבקשת:
נצחיה לפינר
עו"ד גיל רון
משיב:
בנק הפועלים בע"מ
עו"ד עופר פליישר
עו"ד טל סלע
פסק דין
 

 

רקע והבקשה לאישור הסדר פשרה

 

1.ב-4.2.16 הוגשה תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית (להלן: "בקשת האישור") לפי פרט 3 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "החוק").

 

2.עניינה של התובענה הוא בטענת המבקשת כי המשיב (להלן: "הבנק") גבה מחשבונות מסוימים המתנהלים אצלו, עמלה המוגדרת בתעריפון הבנק כ"עמלת שמירת דואר" מבלי שבעלי הזכויות בחשבונות אלו נתנו הוראה לשמור עבורם דברי דואר.

 

3.כאמור בבקשה לאישור הסדר פשרה, ערך הבנק בירור עוד קודם להגשת תשובתו לבקשת האישור ומצא כי במסגרת הטיפול בחשבונות לקוחות הבנק שנפטרו, נפסק אוטומטית משלוח דברי הדואר מאת הבנק לכתובות המעודכנות במערכות הבנק, כדי למנוע חשיפת הדיוור מפני גורמים לא רלבנטיים. בעקבות כך, עדכנו מערכות הבנק אוטומטית את הנחיות הדיוור ל"שמירת דואר בסניף", אך עקב תקלה טכנית, מחשבונות בקבוצה הנ"ל שסומנו על ידי הבנק כחשבון שיש בו סעיף אריכות ימים, נגבתה עמלת שמירת דואר מבלי שניתנה לכך הסכמת בעלי החשבונות. הבנק הוסיף וטען בבקשת האישור כי תקלה מעין זו לא אירעה בחשבונות של לקוחות שהינם בחיים למיטב ידיעת הבנק, אך חשבונותיהם מוגדרים כפקדונות ללא תנועה" כהגדרתם בסעיף 2 לפקודת הבנקאות 1941 או בחשבונות המגדרים כמשובשי כתובת. מאחר שהמבקשת אינה יכולה לקבל ולאשר גרסה זו, הסכימו הצדדים כי רואה חשבון שימונה על ידי בית המשפט לצורך ביצוע הסדר הפשרה יתבקש לאשר זאת.

 

4.הבנק מציין כי התקלה שהייתה תוקנה כבר, והוא עושה וימשיך לעשות על מנת שתקלה כאמור לא תישנה. עמדת הבנק היא, אפוא, כי יש לבצע השבה של הסכומים הנזכרים לעיל, כאשר הבנק מעריך על סמך המידע המצוי בידיו, שסכום ההחזר לחברי הקבוצה מסתכם בכ-800,000 ₪ נומינלי, אך זאת כפוף לשינויים ולהתאמות בהתאם לבדיקה שתיערך במועד ההשבה.

 

5.הצדדים הגישו, אפוא, בקשה לאישור הסדר פשרה, וביום 27.3.17 התקיים דיון בבקשה, ובעקבותיו, ולאחר שמיעת הערות בית המשפט, הוגשה בקשה מעודכנת לאישור הסדר פשרה.

ביום 22.5.17 ניתנו הוראות בדבר פרסום הודעה על הגשת הבקשה לאישור הסדר פשרה בהתאם להוראות סעיף 18(ג) לחוק ותקנה 12(ד) לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010 להלן: "התקנות"). הפרסום נעשה כנדרש.

 

6.לא הוגשו התנגדויות להסדר הפשרה או בקשות פרישה ממנו, והיועץ המשפטי לממשלה הודיע, גם על דעת גורמי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, כי אין בכוונתו להתנגד לאישור הסדר הפשרה, והוא מותיר את ההכרעה לשיקול דעת בית המשפט.

 

עיקרי הסדר הפשרה

 

7.הגדרת הקבוצה עליה יחול הסדר הפשרה – לקוחות הבנק שנפטרו, לקוחות הבנק שחשבונותיהם "משובשי כתובת" (קרי, חשבונות שהוגדרו במערכת הבנק ככאלה שהכתובת שניתנה על ידי בעליהם הסתברה לימים כמשובשת), וכן לקוחות הבנק שחשבונותיהם מוגדרים כ"פקדונות ללא תנועה" כהגדרתם בסעיף 2 לפקודת הבנקאות 1941, ושחשבונם חויב בעמלת שמירת דואר מבלי שהם נתנו הוראה לשמור עבורם דברי דואר, לרבות יורשיהם ו/או מי מטעמם, במהלך 7 השנים קודם להגשת התביעה.

 

8.עילות התביעה – הפרת חוזה, הפרת הוראות סעיף 9י' לחוק הבנקאות (שירות ללקוח),תשמ"א-1981, עוולת הפרת חובה חקוקה בגין הפרת הוראות הסעיף הנ"ל, עוולת הרשלנות, עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חובת אמון מוגברת המוטלת על תאגיד בנקאי.

 

9.התחייבויות הבנק – הבנק ישיב לכל אחד מקבוצת התובעים, באופן רטרואקטיבי, את מלוא סכום עמלת שמירת הדואר שנגבתה ממנו ללא הסכמתו במהלך 7 השנים קודם להגשת התביעה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א -1961, לרבות ריבית חובה שנגבתה בגין סכום העמלה הנ"ל (להלן: "ההחזר").

 

הבנק ישיב לאותם חברי קבוצה שחשבונם ממנו נגבתה העמלה מצוי בסטטוס פתוח ופעיל (קרי, חשבונות פתוחים למעט חשבונות בהם היתרות מאופסות ולא התבצעו בהם פעולות חצי שנה לפני מועד ביצוע ההשבה) אצל הבנק במועד ביצוע הסכם הפשרה, את מלוא סכום ההחזר, בדרך של זיכוי החשבון של כל אחד ואחד מהם בבנק. למען הסר ספק, הבנק לא יגבה מחברי הקבוצה עמלה בגין ביצוע ההחזר.

השבה זו תבוצע תוך 90 ימי עסקים מיום אישור הסדר הפשרה על ידי בית המשפט.

 

באשר לחברי הקבוצה שחשבונם אינו בסטטוס פתוח ופעיל במועד ביצוע הסכם הפשרה, לא יקבלו הם את ההחזר בפועל, וסכומי ההחזר שהיו אמורים לקבל חברי קבוצה אלה יועברו לתרומה, בהתאם לסעיף 20(א)(3) לחוק, תוך 90 יום מיום שבו פסק הדין המאשר את הפשרה הפך לחלוט.

 

על אף האמור לעיל, כל אחד מחברי הקבוצה הנ"ל יהיה זכאי לפנות אל באי כוח הקבוצה תוך 30 יום מיום שפסק הדין המאשר את הפשרה הפך לחלוט, ולהציג מסמך מתאים, כגון צו ירושה, המעיד על היותו הגורם הזכאי לקבל את התשלום. ב"כ הקבוצה ירכזו את שמות חברי הקבוצה שפנו אליהם כאמור, ויעבירו לב"כ הבנק, תוך 7 ימים מחלוף 30 הימים הנ"ל, רשימה הכוללת את שמותיהם ופרטי חשבונות הבנק שלהם. בהתאם לכך, הבנק יעביר את התשלום לחברי קבוצה אלה במועד הנזכר בפסקה הקודמת לעיל, ובמקרים כאלה לא יעבור לתרומה הסכום לו הם זכאים.

 

בתום ביצוע הליכי ההשבה והתרומה, יוגש לבית המשפט דו"ח של רו"ח חן לבון, בדבר אופן ביצוע ההסדר בפועל.

 

10.הערכת סכום הפיצוי – הבנק מעריך כי סך ההחזר לחברי הקבוצה מסתכם בכ-800,000 ₪, ומתוך זה, ההחזר לחברי הקבוצה שחשבונם נמצא בסטטוס פתוח ופעיל מסתכם בכ-500,000 ₪. סכומים אלה כפופים לשינויים ולהתאמות, בהתאם לבדיקה שתיערך במועד ההשבה.

 

11.ויתור וסילוק – סעיף 5 להסדר הפשרה קובע כי עם אישור הסדר הפשרה על ידי בית המשפט, המבקשת, באי כוחה, וחברי הקבוצה מוותרים כלפי הבנק ו/או עובדיו ו/או מנהליו באופן סופי, בלתי חוזר ומוחלט על עילות התביעה. סעיף 8 להסדר הפשרה קובע כי עם אישור הסדר הפשרה על ידי בית המשפט, יתגבש מעשה בית דין כלפי התובעת המייצגת וכל חברי הקבוצה שלא נתנו הודעת פרישה עד אותו מועד.

 

12.המלצה לגמול ולשכר טרחה – הצדדים המליצו לבית המשפט לקבוע כי הבנק ישלם למבקשת גמול בסך 4.5% משיעור ההחזר, ולב"כ המבקשת סך של 13.8% מסכום ההחזר בתוספת מע"מ. לצורך זה ייחשב ההחזר ככולל הן את הסכומים שיוחזרו בפועל והן את הסכומים שיועברו כתרומה.

 

אישור הסדר הפשרה

 

13.התובענה שהוגשה עומדת, לכאורה, בתנאים לאישור תובענה ייצוגית, וסיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בין הצדדים כמו כן, מצאתי כי הסדר הפשרה הוא הסדר ראוי, הוגן וסביר, בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה.

 

14.הטעמים לאמור לעיל הם כי כל חברי הקבוצה שחשבונם, ממנו נגבתה העמלה, מצוי בסטטוס פתוח ופעיל, זוכים למעשה להחזר מלא של כל העמלות שנגבו מהם ללא הסכמם.

באשר לחברי הקבוצה שחשבונם אינו מצוי בסטטוס האמור לעיל, ייתרמו מלוא הסכומים המגיעים להם לפי סעיף 20(א)(3) לחוק. בנסיבות בהן מדובר בחשבונות לקוחות הבנק שנפטרו, קושי באיתור היורשים, חוסר התועלת בהעברת הכספים לחשבון (ר' עמ' 3 לפרוטוקול), וכשמדובר השבת סכומים שאינם גבוהים יחסית, מצאתי פתרון זה כמספק.

בנסיבות אלה לא היה כל טעם בהמשך ניהול ההליך, וסיומו בהסדר פשרה הוא תוצאה הולמת ומתבקשת מאליה.

 

יש לזכור עוד כי היועץ המשפטי לממשלה והמפקחת על הבנקים לא התנגדו לאישור הסדר הפשרה, כי אף לא הוגשו התנגדויות להסדר, וכי התקלה תוקנה על ידי הבנק.

 

אשר על כן, יש לאשר את הסדר הפשרה וליתן לו תוקף של פסק דין.

 

15.הגדרת הקבוצה תהיה כמפורט בסעיף 8 לעיל, כשבסוף הסעיף יתווסף "ומאז ועד ליום מתן פסק דין זה".

 

16.הכספים שיועברו על ידי הבנק כתרומה לקרן שהוקמה לפי סעיף 27א לחוק, יוקצו על ידה למטרות של סיוע לעסקים קטנים, אשר תדיר נזקקים להסתייע בשירותי בנקים, ומבחינה זו מדובר בתחום הקרוב לנושא התובענה, כאמור בהוראות סעיף 20(א)(3) לחוק.

 

אי מינוי בודק

 

17.בענייננו, מדובר בהסדר פשוט, ההשבה המבוצעת על ידי הבנק היא השבה מלאה (בין אם לחברי הקבוצה שחשבונם בסטטוס פתוח ופעיל ובין אם כתרומה), ההסדר משקף יתרונות ברורים לחברי הקבוצה, וסכומי ההחזר המוערכים אינם גבוהים באופן יחסי. לכן מצאתי כי ניתן לאשר את הסכם הפשרה ללא מינוי בודק, שכן מינויו לא יועיל לבחינת ההסדר.

 

מינוי מפקח על ביצוע ההסדר

 

18.בהתאם להסכמת הצדדים אני ממנה את רו"ח חן לבון כמפקח על ביצוע הסדר הפשרה. שכרו ישולם על ידי הבנק.

המפקח יבדוק אם התופעה של גביית העמלות מושא בקשת האישור לא התקיימה בחשבונות ללא תנועה ו/או בחשבונות מעוכבי כתובת, ואם התקיימה תופעה כזו בחשבונות אלה, יפקח על ביצוע ההחזרים המגיעים בגין חשבונות אלה, כמו גם על ביצוע ההחזרים בגין חשבונות לקוחות שנפטרו.

 

19.רו"ח לבון יגיש לבית המשפט דו"ח מלא על אופן ביצוע הסדר הפשרה בצירוף אסמכתאות שיכלול את תוצאות בדיקותיו האמורות לעיל, תוצאות בדיקותיו לגבי החזר הסכומים בפועל, וכן פירוט של הסכומים שהושבו על ידי הבנק ו/או נתרמו על ידו בהתאם לתנאי ההסדר. הדו"ח יבחין בין הסכומים שהושבו לפי סעיף 3.4 להסדר הפשרה לבין הסכומים ששולמו על ידי הבנק לפי סעיף 3.5 להסדר הפשרה, תוך הפרדה בין שני סוגי הסכומים המשולמים לפיו.

בהתאם ללוחות הזמנים שפורטו על ידי הצדדים, יוגש הדו"ח על ידי רו"ח לבון עד 15.1.18.

 

גמול לתובעת המייצגת ולבאי הכוח המייצגים

 

20.הצדדים המליצו על גמול למבקשת ועל שכר טרחה לבאי הכוח המייצגים כאמור בסעיף 11 לפסק דין זה (4.5% ן-13.8% בתוספת מע"מ בהתאמה). מצאתי סכומים אלה הולמים ומתאימים לפסיקה הנוהגת בהתחשב בתועלת שהביאה התובענה לחברי הקבוצה, ובטרחה ובסיכון שנטלו על עצמם המבקשת ובאי הכוח, ולכן אני מאשר תשלום גמול ושכר טרחה אלה בגין כל הסכומים שיושבו בפועל לחברי הקבוצה.

באשר לסכומים שלא יושבו לחברי הקבוצה אלא ייתרמו על ידי הבנק, הרי בהתחשב בתועלת הפחותה כמובן לחברי הקבוצה לגבי סכומים אלה, ומנגד, בהתחשב בקשיים שבהשבתם, גם אם אינם בלתי פתירים, מצאתי מקום להפחית במידה מסויימת את הגמול ושכר הטרחה שישולמו בגינם, והם יועמדו על גמול בסך 3% ושכר טרחה בסך 10% בתוספת מע"מ מסכומים אלה [(ר' לעניין זה ת"צ (מרכז) 23465-05-15 כהן נ' רשות מקרקעי ישראל (9.4.17)].

 

21.בהתאם לסכומי ההחזר המוערכים, אני מאשר בשלב זה תשלום גמול בסך 16,000 ₪ למבקשת, ושכ"ט בסך 50,000 ₪ בתוספת מע"מ לב"כ המבקשת. סכומים אלה ישולמו תוך 14 יום.

יתרת הגמול ושכר הטרחה המגיעים למבקשת ולבאי כוחה, בהתאם למנגנון שלעיל, תשולם תוך 14 יום מיום שתינתן החלטה המאשרת את הסכומים המדויקים המגיעים להם, לאחר שיוגש הדו"ח של רו"ח לבון, שיפרט את סכומי ההחזר ששולמו בפועל.

 

סיכום

 

22.אני מאשר את הסדר הפשרה בהתאם למפורט בפסק דין זה.

 

23.הצדדים יפרסמו על חשבון המשיבה הודעה בדבר אישור הסדר הפשרה בהתאם לסעיף 25(א)(4) בחוק בשניים משלושת העיתונים היומיים הנפוצים ביותר בישראל. נוסח ההודעה יהא הנוסח שצורף לבקשת האישור בתיקונים הבאים:

א. ייכלל בו האמור בפיסקה הרביעית לסעיף 9 לעיל.

ד. תתוקן הגדרת הקבוצה כמפורט בסעיף 15 לעיל.

ג. בסעיף 4 להודעה יתווסף כי רו"ח לבון מונה כמפקח על ביצוע הסדר הפשרה.

ד. בסעיף 5 להודעה יימחקו המילים "וכל עילה אחרת העולה מהעובדות שבבקשת האישור".

הנוסח המתוקן של ההודעה יועבר לאישור בית המשפט תוך 7 ימים.

 

24.הצדדים ידאגו לבצע בדייקנות את כל הוראות הסכם הפשרה.

 

25.רו"ח לבון יגיש את הדו"ח המפורט בסעיף 19 לעיל עד 15.1.18.

 

 

26. המזכירות תעביר פסק דין זה למנהל בתי המשפט לשם רישומו בפנקס התובענות הייצוגיות.

 

27.תז"פ ליום 25.9.17 וליום 16.1.18.

 

ניתן היום, כ"ג אלול תשע"ז, 14 ספטמבר 2017, בהעדר הצדדים.

 

Picture 1

 

 


בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ