אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ת' נ' ממונה על חדלות פירעון – מחוז ירושלים ואח'

ת' נ' ממונה על חדלות פירעון – מחוז ירושלים ואח'

תאריך פרסום : 21/06/2021 | גרסת הדפסה

חדל"פ
בית משפט השלום ירושלים
44599-02-20,58875-02-20
03/06/2021
בפני השופטת:
ג'ויה סקפה שפירא

- נגד -
היחידים:
1. ס.ת.
2. ח.ס.ת.

המשיבים:
1. ג'ואנה סאלם זוהר (להלן "הנאמנת")
2. ממונה על חדלות פירעון – מחוז ירושלים (להלן "הממונה")

פסק דין
 1. ביום 19.3.20 ניתנו צווים לפתיחת הליכים בעניינם של היחידים, שהם בני זוג הנשואים זה לזה, ועו"ד ג'ואנה סאלם זוהר מונתה כנאמנת לניהול הליכי חדלות הפירעון.

   

 2. במסגרת הצווים הוטל על כל אחד מהיחידים תשלום חודשי בסך 150 ₪ והם עמדו בתשלומים.

   

 3. הנאמנת אישרה בעניינה של היחידה ארבע תביעות חוב בסך כולל של 645,164 ₪ ובעניינו של היחיד אושרו שבע תביעות חוב בסך כולל של 825,446 ₪. מרבית חובותיה של היחידה, למעט חוב של 45,587 ₪ חופפים לחובות היחיד.

  אין התרשמות של הנאמנת כי איזה מהחובות נוצר בחוסר תום - לב.

   

 4. היחידה כבת 43, היחיד כבן 56, ולבני הזוג ארבעה ילדים, שניים מהם קטינים.

  היחידה מפעילה בביתה משפחתון מטעם משרד התעשייה והמסחר, היא עובדת וממצה את כושר השתכרותה. היחיד הוא תלמיד בכולל, אינו עובד והכנסתו היא ממלגת אברך וקצבה של המדינה, ועומדת על סך של כ- 1,760 ₪ לחודש. היחידים מתגוררים בבית בן שישה חדרים השייך להם, ולצדו יחידת דיור שהם משכירים. על הבית רובצת משכנתא ושוויו המוערך הוא כ- 2.3 מיליון ש"ח. בנוסף, ליחיד זכויות במגרש בעיר נתניה.

   

 5. הממונה על חדלות פירעון הציע תכנית פירעון הכוללת תשלום 100 אחוזים מהחובות המאושרים. הגם שהעיקרון של פירעון מלוא החובות נכתב בהצעות הממונה, נפלה בהצעות אלה טעות והממונה התייחס לחוב היחיד כאילו מדובר בחוב בגובה 645,164 ₪, הגם שסכום החובות המאושרים שלו גבוה במידה רבה. הטעות הובהרה בפתח הדיון.

   

 6. הנאמנת מסכימה לתכנית, ואיש מן הנושים לא התייצב לדיון ולא הביע עמדה המתנגדת לה.

   

 7. ב"כ היחידים קבל על שינוי המלצת הממונה בפתח הדיון, טען כי היחידים מתקשים לגייס סכום גדול יותר מזה שהומלץ עליו בדו"ח כדי לפדות את זכויותיהם בבית המגורים, וכי מימוש הבית תוך הכרח למכור אותו, יפגע בשיקומם הכלכלי של בני הזוג, שכן הבית, שבו מנהלת היחידה משפחתון, משמש לפרנסת המשפחה והושקעו בו כספים כדי להתאימו לדרישות משרד התעשייה והמסחר.

  לאחר הדיון הודיעו היחידים כי הם מסכימים להמלצת הממונה לפירעון מלוא חובותיהם המאושרים ללא תשלום הוצאות ההליך.

   

  דיון והכרעה

 8. כל חובותיהם של היחידים הם חובות לבנקים ולמוסדות פיננסיים בשל אשראי או הלוואות שניתנו ליחידים. מדובר בחובות בסכום גבוה מאד, וצודק ב"כ היחידים בטענתו, כי מדובר בהתנהלות מקוממת של הנושים, המציעים, משווקים בנמרצות ומעניקים אשראי והלוואות בסכומים גדולים מאד, מבלי לבדוק את כושר ההחזר של מקבלי האשראי.

  בסופו של יום, מי שנושא במחיר של התנהלות זו של מוסדות פיננסיים הוא הציבור כולו, ועל כך יש להצטער.

   

 9. מתוך הנתונים שהוצגו עולה, כי חדלות הפירעון של היחידים היא תזרימית בלבד, ולמעשה שווי סך נכסיהם עולה על סך חובותיהם המאושרים. בנסיבות אלה, ספק אם היה מקום ליתן מלכתחילה צו לפתיחת הליכים בעניינם, ולו היה מידע זה נגלה לפני טרם המועד שנקבע לדיון בצו לשיקום כלכלי- ספק אם היה מקום להותירם בהליך, בפרט את היחיד, אשר למרות היקף חובותיו העצומים, בוחר שלא לעבוד ולהתפרנס, התנהלות שמהווה חוסר תום - לב. עם זאת, משעה שבירור החובות ומצבת הנכסים כבר נעשה, לא אורה על ביטול ההליכים, אך מובן כי אין מקום ליתן צווים לשיקום כלכלי שבמסגרתם ישלמו היחידים סכום הנמוך מסך חובותיהם המאושרים.

   

 10. אך ורק מן הטעם שהמלצת הממונה והנאמן אינה כוללת את תשלום הוצאות ההליכים, לא אקבע תשלום העולה על סך החובות המאושרים, הגם שבמקרה דנן ראוי היה לעשות כן.

   

 11. היחידים ביקשו לפדות את זכויותיהם בנכס, ויינתן להם פרק זמן של שישה חודשים לעשות כן. לאחר מועד זה, וככל שלא יצליחו היחידים להוסיף לקופת הנשייה סכום המכסה את כלל החובות המאושרים (בניכוי תשלומי המשכנתא שיוסיפו להיות משולמים כסדרם), יהיה מקום להורות על מימוש הנכס.

  העובדה כי תכניות השיקום כוללות את כיסוי מלוא החובות המאושרים מצדיקה קביעת תקופת תשלומים קצרה מן התקופה הקבועה בחוק.

   

 12. לנוכח האמור לעיל, ניתנים בזה צווים לשיקום כלכלי בהתאםלסעיף 161לחוק בתנאים המפורטים להלן:

   

  • פירעון חוב המשכנתא- היחידים ימשיכו לשלם את תשלומי המשכנתא על בית המגורים כסדרם עד לפירעון מלוא חוב המשכנתא. אין בצווים לשיקום כלכלי כדי לפגוע בזכויות הנושה המובטח לפעול במקרה של אי עמידה בתשלומי המשכנתא.

    

  • תשלומים לקופת הנשייה- על היחידים להוסיף לקופות הנשייה סכום שיכסה את יתרת החובות המאושרים (כ- 557,053 ₪. תחשיב סופי ייערך על ידי הנאמנת לקראת תום תקופת התשלומים). הסכום ישולם עד ליום 5.12.21.

   כל סכום שישולם על ידי היחידים יחולק באופן שווה בין שתי קופות הנשייה.

    

  • נכסים הנכללים בקופת הנשייה ואופן מימושם – אם יעמדו היחידים בתשלומים שנקבעו, לא ימומש בית המגורים. אם לא יעמדו היחידים בתשלומים שנקבעו עד למועדים שנקבעו, תמומש דירת המגורים, לאחר שתוגש על ידי הנאמנת בקשה למתן הוראות ביחס לאופן ביצוע המימוש.

   בהתאם להצעת הממונה, מעבר לאמור, ליחידים אין נכסים נוספים למימוש. בעניין זה חלסעיף 164לחוק באופן שנכס שיוקנה ליחידים במהלך תקופת התשלומים ייכלל בנכסי קופת הנשייה, למעט נכסים על פי ההתניות הנקובות שם, והכל רק אם לא יעמדו היחידים בתשלומים שנקבעו בסעיפים א' וב' לעיל.

    

 13. תחולת ההגבלות – החובות וההגבלות אשר הוטלו על היחידים במסגרת הצווים לפתיחה בהליכים יוסיפו לחול עד לסיום מילוי הוראות הצווים לשיקום כלכלי ואולם בתקופת התשלומים על היחידים להגיש דו"חות על הכנסות והוצאות אחת לשישה חודשים בלבד. במידת הצורך, ניתן לפנות לממונה על חדלות פירעון לביטול הגבלות לפיסעיף 143לחוק או להתלייתן לפיסעיף 169לחוק.

   

 14. בכפוף למילוי ההוראות דלעיל, יהיו היחידים פטורים מחובות העבר שלא ניתן לפרוע מנכסי קופת הנשייה, בהתאםלסעיף 174לחוק.

  ההפטר לא יחול על חובות המנוייםבסעיף 175לחוק.

  ההפטר יינתן ליחידים לאחר קיום הוראות סעיף 12(ב) דלעיל, ויהיה מותנה בהמשך קיום הוראות סעיף 12(א) לעיל.

   

 15. הפרת תנאי תכנית הפירעון– במידה ומי מהיחידים יפר את הוראות הצו לשיקום כלכלי, יהיה חשופים לסנקציות על פי הוראות החוק כדלקמן:

   

  • הארכת תקופת התשלומים – בהתאם להמלצת הממונה והנאמנת, ניתן יהיה להאריך את תקופת התשלומים בכל אחד מן המקרים הבאים:

   1. היחיד לא קיים תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי, ובכלל זה אם אינו עומד בחובת התשלומים הקבועה בצו;

   2. היחיד נהג בחוסר תום לב, במטרה לנצל לרעה את ההליכים;

   3. היחיד לא שיתף פעולה עם הנאמן או הממונה;

   4. היחיד הפר את ההגבלות שהוטלו עליו באופן שהיה עלול לפגוע בהליך חדלות הפירעון;

   5. ליחיד חוב אשר נוצר באחת מן הנסיבות הבאות –

    • מהתחייבות או מהתקשרות בעסקה בהיקף משמעותי שביצע היחיד בעת שידע או שהיה עליו לדעת כי יש סיכוי גבוה שלא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו;

    • נוצר מהזנחה חמורה בניהול ענייניו הכלכליים של היחידים, שנעשתה בחוסר תום לב;

    • מקורו בחובת תשלום פיצויים לפיסעיף 77לחוק העונשין;

   6. היחיד ביצע פעולה כאמורבסעיפים 219עד221לחוק במטרה להעדיף נושה על פני נושים אחרים, לגרוע נכסים מקופת הנשייה או להבריח נכסים;

   7. ניתן לגבי היחיד צו לפתיחת הליכים אחר בשבע השנים שקדמו לתחילת הליכי חדלות הפירעון.

     

  • הטלת הגבלות – במקרה של הפרת הוראות צו זה, בית המשפט רשאי להטיל מחדש הגבלה שהוסרה על ידי הממונה בהתאם לסעיף169לחוק.

    

  • ביטול הליך – בית המשפט רשאי לבטל צווים אלה ו/או הפטרים שניתנו ליחידים, בהתקיים התנאים הקבועים בסעיף176לחוק; או לבטל את הצווים לפתיחת הליכים בהתקיים התנאים הקבועיםבסעיף 183לחוק. ביטול צו אינו פוגע בתוקפם של מכירה, העברה, תשלום או פעולה משפטית אחרת שנעשו כדין לפני הביטול.

    

  • הסתרת מידע מבית המשפט או מהממונה בנוגע לזכויות היחידים, עלולה להוביל לביטול צווים אלה וההפטרים שניתנו או לביטול ההליכים. כמו כן, הדבר עלול להוביל להגשת אישום פלילי בהתאםלסעיף 346לחוק.

    

  • הקניית נכסים לקופת הנשייה – כל נכס, כספים וזכויות שלהם זכאי מי מהיחידים מכל מקור שהוא ולא דווחו במהלך הליכי חדלות הפירעון, יועברו לקופת הנשייה מיד עם גילויים בין אם נתגלו לאחר אישור התכנית לשיקום כלכלי, לאחר סיום ביצועה או אף לאחר מתן הפטר חלוט.

    

 16. הנאמנת תפעל ליישום הצווים לשיקום כלכלי ותפקח על עמידתם של היחידים בתנאיו.

   

 17. הממונה יפנה לבית המשפט בכל בקשה נדרשת במקרה של הפרת הצו על ידי היחידים. לחילופין, הממונה יגיש דו"ח מסכם לבית המשפט לצורך מתן הפטר בתום תקופת התשלומים.

   

 18. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים על פי החוק.

   

 19. המזכירות תעביר העתק פסק הדין לצדדים.

   

   

   

  ניתן היום, כ"ג סיוון תשפ"א, 03 יוני 2021, בהעדר הצדדים.

   

  Picture 1


בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.


חזרה לתוצאות חיפוש >>
שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ