אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ת"מ 305-08 חנוך כהן ואח' נ' המועצה המקומית מבשרת ציון

ת"מ 305-08 חנוך כהן ואח' נ' המועצה המקומית מבשרת ציון

תאריך פרסום : 11/06/2015 | גרסת הדפסה
ת"מ
בית המשפט המחוזי ירושלים כבית-משפט לעניינים מנהליים
305-08
07/06/2015
בפני השופט:
יורם נועם

- נגד -
התובעים:
1. חנוך כהן
2. שירה כהן

עו"ד י' מיוחס
עו"ד י' דיין
עו"ד ע' מיוחס
הנתבעת:
המועצה המקומית מבשרת ציון
עו"ד ע' ויינברגר
פסק-דין משלים

חלקי שבו אושר ההסדר, ונותר הצורך להכריע אך בשאלת הגמול לתובעים ושכר-הטרחה לבאי-כוחם. בעניין זה הגישו הצדדים סיכומים בכתב, ולאחר מכן אף ביקשה המשיבה להוסיף טיעון משלים, שעליו השיבו המבקשים. כעת, יש לפסוק בשאלות אלו.

 

תמצית התובענה וההליכים המשפטיים שקדמו להחלטה זו

2.המבקשים, חנוך ושירה כהן, הגישו תובענה מינהלית נגד המשיבה, מועצה מקומית מבשרת ציון (להלן גם – המועצה), בגין גביית ארנונה שלא כדין, על-יסוד שתי טענות. ראשית נטען, כי המשיבה העלתה שלא כדין את תעריפי הארנונה שבסמכותה לגבות, בכך שצירפה את תוספות הארנונה שאושרו לה בשנות הכספים 1994, 2004, 2005 ו-2007 – לבסיס המס הקובע בשנים הבאות; ובכך שבשנת 1998 העלתה את תעריף הארנונה ללא אישור כנדרש, תוך חריגה מסמכות, ואף את התוספת הזו – צירפה כחלק מבסיס המס לשנים העוקבות. שנית, טענו המבקשים, כי בעת קביעת תעריפי הארנונה שגבתה, תוך הצמדתם למדד המחירים לצרכן, התעלמה המשיבה ממדדים שליליים, אשר היו מביאים להפחתת תשלומי הארנונה. סכום התובענה הועמד על סך של 22 מיליון ₪.

 

המועצה טענה, בין-היתר, כי יש לדחות את התובענה מחמת שיהוי בהגשתה, הואיל והיא עוסקת בהחלטות שנתקבלו החל מ-14 שנים עובר להגשתה (בהתייחס להחלטות לשנים 1994 ו-1998), ובעניין זה היה, לדידה, ליתן משקל מכריע לעיקרון סופיות השומה. לגופו של עניין טענה המשיבה, בין-השאר, כי בעת שצורפו תוספות הארנונה כאמור קבעה הפסיקה הרלבנטית שאין בכך כל פסול; כי פסקי-הדין שעליהם נסמכים המבקשים בפרשנותם את הדין ניתנו מאוחר למועד חישובי המס כאמור, ועל-כן בעת הגבייה היא פעלה כשורה; כי ממילא הדבר נעשה בידיעת משרד הפנים ועל-פי פרקטיקה שנהגה באותה העת; וכי ניתן לה מאת הגורמים המוסמכים מעין "אשרור" בדיעבד של הליכי הגבייה.

 

3.בהחלטה מיום 27.1.13 נדחתה טענת השיהוי, ולגופו של עניין נקבע, כי למבקשים עומדות עילות תביעה טובות נגד המשיבה, ביחס לשתי הטענות שלעיל. בין-היתר צוין, כי האישור לגביית תוספות הארנונה לשנים 1994, 2001, 2004, 2005 ו-2007 – כנדרש לפי חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ג-1992 – ניתן למשיבה, לכאורה, אך ורק ביחס לשנת הכספים הרלבנטית, מבלי שקיבלה היתר לכלול את התוספות האמורות כחלק מבסיס המס לשנים הבאות; כי ממילא, לתוספת הארנונה שגבתה המשיבה החל משנת 1998 ואילך – היא לא קיבלה כל היתר כלל; וכי אין מחלוקת שהיה על המשיבה לחשב אף מדדים שליליים בעת הצמדת תשלומי הארנונה למדד המחירים לצרכן, אך היא נמנעה, לכאורה, מעשות כן – כפי שהציגו התובעים בטבלאות המפרטות את גביית היתר וכן בחוות דעתו של רו"ח אורי שמש. לפיכך, ומשנמצא כי מתקיימים יתר התנאים הנדרשים בחוק תובענות ייצוגיות – אושרה, כאמור, הבקשה לדון בתובענה המינהלית כתובענה ייצוגית.

 

4.במסגרת הסדר הפשרה שאליו הגיעו הצדדים ביום 1.7.14, כאמור, לאחר אישור התביעה כתובענה ייצוגית, הוסכם, כי המועצה תשפה את תושבי העיר בסכום של 13 מיליון ₪, בדרך של הרחבה והקמה של מבני ציבור שונים, כמפורט בהסדר הפשרה. ההסדר אושר לפרסום, לפי סעיפים 18 ו-25 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן – חוק תובענות ייצוגיות או החוק) בהחלטה מיום 3.7.14; ובהיעדר התנגדות מצד היועץ המשפטי לממשלה, כאמור בהודעה מטעמו מיום 30.10.14 – אושר הסדר הפשרה בפסק-דין חלקי ביום 30.10.14.

 

כמו-כן, בגדרו של הסדר הפשרה הסכימה הצדדים כי גמול לתובעים ושכר טרחה לבאי כוחם – ייקבע על-ידי בית-המשפט; ובעניין זה הגישו הצדדים סיכומים בכתב.

 

המסגרת הנורמטיבית – פסיקת גמול ושכר טרחה

5.סעיף 22 לחוק, הדן בפסיקת גמול לתובע מייצג, מורה בסעיף-משנה (א) כי בית-משפט שהכריע בתובענה ייצוגית, כולה או חלקה לטובת הקבוצה, לרבות בדרך של אישור הסדר פשרה, יורה על תשלום גמול לתובע המייצג, בהתחשב בשיקולים כאמור בסעיף-משנה (ב), אלא אם כן מצא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שבנסיבות העניין הדבר אינו מוצדק. סעיף 22(ב) לחוק מורה, כי בקביעת שיעור הגמול יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים אלה: "הטרחה שטרח התובע המייצג והסיכון שנטל על עצמו בהגשת התובענה הייצוגית ובניהולה, בפרט אם הסעד המבוקש בתובענה הוא סעד הצהרתי"; "התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה"; וכן "מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית".

 

סעיף 23 לחוק, הדן בשכר-טרחתו של בא-כוח התובע המייצג, קובע כי בעת קביעת שכר הטרחה על בית-המשפט להתחשב, בין-השאר, בשיקולי התועלת, הטרחה והחשיבות הציבורית, שעיקרם נמנה בסעיף 22(ב), ומוסיף שני שיקולים: "האופן שבו ניהל בא הכוח המייצג את ההליך", וכן "הפער שבין הסעדים הנתבעים בבקשה לאישור לבין הסעדים שפסק בית המשפט בתובענה הייצוגית".

 

6.כבר נפסק, כי הקריטריונים לקביעת שיעור הגמול ושיעורו של שכר הטרחה, המופיעים בסעיפים 22 ו-23 לחוק, דומים בעיקרם (ע"א 10085/85 תנובה – מרכז שיתופי נ' עיזבון המנוח תאופיק ראבי ואח' (1.12.11)), וכי ניתן לסווג אותם לשלושה סוגים של שיקולים (ע"א 9134/05 לויט נ' קו אופ, אגודה שיתופית לשירותים בע"מ (7.2.08); וכן ע"א 10085/08, בעניין תנובה, לעיל). הסוג האחד קשור בתמריצים הכרוכים בהגשת תובענה ייצוגית. בהקשר זה נקבע, כי יש להעניק משקל לצורך ביצירת תמריץ חיובי להגשת תובענות ייצוגיות ראויות, ולפיכך, בעת קביעת שכר טרחה הולם, יש להתחשב – בהיקף ההשקעה בהגשת התובענה, ניהולה ומידת הסיכון הכרוכה בה (סעיפים 22(ב)(1) ו-23(ב)(2) לחוק); באינטרס היחיד, קרי – בתועלת שצמחה לקבוצה התובעת (סעיפים 22(ב)(2) ו-23(ב)(1) לחוק); וכן באינטרס הציבורי, דהיינו – מידת החשיבות הציבורית הטמונה בתביעה (סעיפים 22(ב)(3) ו-23(ב)(3) לחוק). מאידך גיסא, בהקשר דנן, נקבע כי יש לאזן שיקולים אלו אל מול הצורך למנוע תביעות סרק או תביעות "מנופחות", אשר מוגשות מתוך ציפייה לגמול ולשכר הטרחה. לאור זאת, בעת קביעת שיעור שכר הטרחה, יש לתת את הדעת לפער שבין הסעדים שנתבעו בבקשה לאישור התובענה כייצוגית, לבין הסעדים שלבסוף נקבעו (סעיף 23(ב)(5) לחוק).

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ