אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ת"א 7444-03-15 ניצן ואח' נ' הראל חברה לביטוח בע"מ

ת"א 7444-03-15 ניצן ואח' נ' הראל חברה לביטוח בע"מ

תאריך פרסום : 04/09/2016 | גרסת הדפסה
ת"א
בית המשפט המחוזי תל אביב - יפו
7444-03-15
21/02/2016
בפני השופט:
מאיר יפרח

- נגד -
המבקשת:
הראל חברה לביטוח בע"מ
עו"ד אבי אלרום
עו"ד ליאור שמואלי
המשיבים:
1. גוני הנדסה בע"מ
2. יעקב ניצן

עו"ד שלמה המלי
עו"ד לירון בן נחום
החלטה


המשיבים הגישו תובענה נגד המבקשת, אשר בגדריה עתרו לשני סעדים אלה:
 

האחד – סעד הצהרתי שלפיו פוליסת ביטוח האחריות המקצועית שרכשו מן המבקשת, חלה על תביעה שהוגשה נגדם (על ידי צד ג'; להלן: "אופרה") ומכוחה, על המבקשת לשפות את המשיבים בכל סכום שבו יחויבו כלפי אופרה וכן סעד הצהרתי, לפיו על המבקשת לשאת בכל הוצאות הגנת המשיבים במסגרת תובענת אופרה;

השני – סעד כספי, קרי: חיוב המבקשת לשלם למשיבים את הסכום אותו הוציאו עד כה בגין ניהול הגנתם בתובענת אופרה.

כאן המקום לעמוד בקצרה על טענות המשיבים בתביעתם. בשנת 2000 נכרת חוזה בין המשיבים לבין אופרה, שלפיו מונו המשיבים לשמש מנהלי פרוייקט, מפקחים ומתאמים ביחס להקמת מגדלי מגורים על ידי אופרה בעיר נתניה. הקמת הפרוייקט תמה בשנת 2011 ובשנת 2012 פנתה אופרה אל המשיבים בטענות שונות ובכל הנוגע לענייננו – חרגו מסמכותם והתרשלו בתפקידם כמנהלי פרוייקט ומפקחים על עבודת הקבלן (להלן: "דניה סיבוס") ובמיוחד בנוגע לעניינים הבאים: אישור חשבונות חריגים שהגישה; אי-קיזוז סכומים שהיה על המשיבים לקזז מחיובי דניה סיבוס; אישורי תשלומים שלא הגיעו כדין לדניה סיבוס; גרימת חריגה רבתי בהיקף הכספי של הפרויקט. התביעה מתנהלת בהליכי בוררות, בהתאם לתנאי החוזה שבין המשיבים ובין אופרה. סכום התביעה הוא כ-16.5 מיליון ₪. למותר לומר כי המשיבים כופרים בחבותם הנטענת.

עמדת המשיבים בתביעתם שלפניי היא כי טענות אופרה כלפיהם, מהוות "מקרה ביטוח" כהגדרתו בסעיף 4.2 לפוליסה. סעיף זה קובע כי מקרה ביטוח הוא "אירוע שנגרם בשל היפר חובה מקצועית, אשר מקורו במעשה רשלנות, טעות או השמטה שנעשו בתום לב על ידי המבוטח ...". המשיבים טוענים כי על המבקשת לשפותם בכל סכום שבו יחויבו (אם בכלל) כלפי אופרה וכי כבר כעת על המבקשת לשפות המשיבים בגין הוצאות ניהול הליכי הבוררות שנגרמו למשיבים עד כה. בהגנתה, כופרת המבקשת בטענות המשיבים ואינה נכונה להכיר בחבותה (הנטענת) מטעמים שונים, שאין זה המקום לפרטם.

 

המבקשת הגישה כתב הגנה ולאחר שנערכו שתי ישיבות קדם משפט, עותרת היא להתיר לה לשלוח הודעה לצד שלישי, לפי תקנה 216 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "תקנות סד"א"), כלפי שני גורמים: האחד – אופרה; השני – דניה סיבוס. זאת, הואיל והסתבר למבקשת כי מנוהלים הליכי בוררות לא רק בין אופרה לבין המשיבים, כמבואר לעיל, אלא גם בין דניה סיבוס לבין אופרה (לרבות תביעה שכנגד של אופרה נגד דניה סיבוס). במסגרת הבוררות שבין דניה סיבוס לבין אופרה, תובעת דניה סיבוס מאופרה תשלום בגין עבודות חריגות שביצעה באישור המשיבים. כפי שניווכח להלן, עתירתה המעשית של המבקשת היא לייבא אל תוך כותלי בית המשפט את המחלוקות שבין אופרה לבין המשיבים, מחד גיסא, ואת המחלוקות שבין אופרה לבין דניה סיבוס מאידך גיסא.

המבקשת טוענת כי משנערכים הליכי בוררות "צולבים" במקביל להליכים דנן, וככל שהן אופרה והן דניה סיבוס לא יהיו צד להליך הנדון לפניי, עלול להיגרם מצב שבו אופרה ו/או דניה סיבוס יתעשרו על חשבון המבקשת:

אשר לדניה סיבוס – אם ייקבע בבוררות שבין דניה סיבוס לבין אופרה כי על האחרונה לשלם לראשונה סכום כסף בגין החריגים שאושרו על ידי המשיבים (בסכום של כ-3 מיליון ₪); ואם ייקבע בבוררות שבין המשיבים לבין אופרה כי על המשיבים לשלם לאופרה סכום זה; ואם בתביעה דנן ייקבע שהחבות המיוחסת למשיבים מכוסה בפוליסת הביטוח (כך שהמבקשת חייבת לשפות את המשיבים בסכום אותו יחוייבו לשלם לאופרה) – כי אז עומדת למבקשת זכות תביעה כלפי דניה סיבוס, באשר לא ייתכן מצב שבו המבקשת תשפה את אופרה בגין תשלומים ששילמה לדניה סיבוס ושלא היו מגיעים לדניה סיבוס אלמלא אישור המשיבים ואילו דניה סיבוס תיהנה מכספים ששולמו לה על ידי אופרה בגין אותם חריגים, שכן אז יווצר מצב שבו דניה סיבוס תקבל תשלום כפול בגין אותם חריגים (גם פיצוי מן המבקשת וגם תשלום מצד אופרה) ובכך תתעשר שלא כדין על חשבונה של המבקשת.

אשר לאופרה – אם ייקבע בבוררות שבין אופרה לבין דניה סיבוס כי על האחרונה להשיב לאופרה סכום של כ-1.4 מיליון ₪ בגין העבודות החריגות שאושרו שלא כדין ע"י המשיבים; ואם בבוררות שבין אופרה לבין המשיבים ייקבע כי על המשיבים לשלם לאופרה סכום זה; ואם בתביעה דנן ייקבע שהחבות המיוחסת למשיבים מכוסה בפוליסת הביטוח (כך שהמבקשת חייבת לשפות את המשיבים בסכום אותו יחוייבו לשלם לאופרה) – כי אז עומדת למבקשת זכות תביעה כלפי אופרה, באשר לא ייתכן מצב שבו המבקשת תשפה את אופרה בגין סכומים ששילמה לדניה סיבוס, ושלא היו מגיעים לדניה סיבוס, ובמקביל דניה סיבוס תשיב לאופרה את הכספים ששולמו לה ושלא היו מגיעים לה, שכן כך יווצר מצב שבו אופרה תקבל פיצוי כפול בגין אותם חריגים (גם פיצוי מן המבקשת וגם השבה מדניה סיבוס). יתרה מזאת – אם תידחה תביעת אופרה נגד המשיבים שכן האישור שנתנו האחרונים לעבודות החריגות שביצעה דניה סיבוס היה כדין, אך ייפסקו לחובת אופרה הוצאות משפט בסכום הנופל מן הסכום הריאלי שבו נשאו המשיבים, וככל שייקבע כי פוליסת הביטוח מכסה את הליכי הבוררות וכי על המבקשת לשפות את המשיבים בכל הוצאותיהם במסגרת הבוררות, כי אז זכאית המבקשת לתבוע את אופרה בגין כל סכום שתצטרך לשלם למשיבים.

 

המשיבים מתנגדים לבקשה, הן מטעמים דיוניים (איחור בהגשת הבקשה) והן מטעמים לגופם של דברים. לטענת המשיבים, בבוררות שבין אופרה לבין דניה סיבוס, לא נדון עניין 118 החריגים שהם בין הסוגיות הנדונות בבוררות שבין אופרה לבין המשיבים, וזאת – למעט 10 חריגים אשר נדונים בשני הליכי הבוררות. המשיבים סבורים כי מטעם זה, משלא נדונים אותם נושאים ומחלוקות בשתי הבוררויות, שוב "אין כל חשש שאופרה ו/או דניה סיבוס תקבלנה תשלום בעד חריגים כלשהם וממילא לא מתעורר חשש שמי מהן תקבלנה כפל פיצוי" ככל שבבוררות שבין אופרה לבין המשיבים יינתן פסק דין לזכות אופרה (סעיף 42 לתגובה לבקשה). בניגוד להנמקה האמורה, הנוגעת לבקשה להגשת הודעת צד ג' נגד דניה סיבוס, המשיבים לא נימקו מדוע אין להיעתר לבקשה להגשת הודעת צד ג' נגד אופרה. היפוכו של דבר, בכל הנוגע לעילה להגשת ההודעה נגד אופרה בשאלת הוצאות המשפט, טענו המשיבים כי מכוח תקנה 222 לתקנות סד"א, ראוי להפריד הדיון בהודעה בנושא זה מן הדיון בתביעתם נגד המבקשת, שכן מדובר בשני נושאים שאין קשר ביניהם.

 

לאחר העיון בכתבי הטענות, באתי לכלל מסקנה כי אין להיעתר לבקשה. מסקנתי זו מבוססת הן על טעם דיוני והן על טעם מהותי.

 

הטעם הדיוני

תקנה 216 לתקנות סד"א מתירה משלוח הודעה לצד ג' באחד משלושה מצבים אלה:

(1) "כשהנתבע טוען נגד הצד השלישי שהוא זכאי להשתתפות או לשיפוי ממנו בשל כל סעד שייפסק נגדו בתובענה";

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ