אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ת"א 6724-05-12 חברת רוזנברג רון בע"מ נ' עמותת קרן רש"י (ע"ר)

ת"א 6724-05-12 חברת רוזנברג רון בע"מ נ' עמותת קרן רש"י (ע"ר)

תאריך פרסום : 03/09/2015 | גרסת הדפסה
ת"א
בית משפט השלום תל אביב-יפו
6724-05-12
07/12/2014
בפני רש:
רחמים כהן

- נגד -
תובעת:
חברת רוזנברג רון בע"מ
עו"ד טל שפרנט
נתבעת:
עמותת קרן רש"י (ע"ר)
עו"ד אבי הרדון
עו"ד אורלי אלמקייס
פסק דין
 

בפני תובענה כספית על סך של 238,343 ₪ שעניינה תשלום שכר טרחה בגין תכנון הקמת תוספת למבנה של בית ספר בשדרות (להלן –הפרויקט).

חברת רוזנברג רון בע"מהיא חברה העוסקת במתן שירותי ניהול ופיקוח פרויקטים של בניין (להלן –התובעת או המנהל).

עמותת קרן רש"י היא עמותה המסייעת בקידום תחומי חינוך, בריאות ורווחה באזורי הפריפריה בישראל (להלן –המזמינהאוהקרן).

התובעת טוענת,בכתב התביעה, את הטענות הבאות: החל משנת 2004 היתה מעורבת בפרויקט. בשלב מסוים, הקרן קיבלה על עצמה את ניהול הפרויקט ושכרה את שירותי התובעת לניהול, להעסקת מתכננים ויועצים, לביצוע תכנון ופיקוח-עליון לרבות תיאום עבודות היועצים והמתכננים שיועסקו בפרויקט. הצדדים חתמו על הסכם ביום 4.12.2008 (להלן –ההסכם). לטענת התובעת, ההסכם נוסח על ידי המזמינה, בהסכם לא הוכנסו שינויים והוא הוצג לה לחתימה. התובעת טוענת, כי ברור או לפחות צריך היה להיות ברור שסך של 250,000 ₪ לא יכסה את כל העלויות הכרוכות בשלב תכנון הפרויקט, לרבות שכר טרחה של מנהל, אדריכל והוצאות לקבלת הרישיונות הדרושים. התנהגות הקרן במהלך קיום החוזה יצרה מצג שווא לפיו תקציב התכנון המוגדר בהסכם, מוגדל ביודעין וכך התקדמה התובעת בתכנון תוך נטילת התחייבויות. ביום 28.2.2011 הודיעה המזמינה לתובעת, שהיא מפסיקה את מעורבותה בפרויקט וכי תשלום יתרת הכספים המגיעים לה יעשה בהתאם לסעיף "תקציב מאושר לתכנון" שבהסכם. התובעת אף נדרשה לחתום על כתב ויתור על כל טענות ותביעות. ביום 16.8.2011 שילמה הקרן לתובעת סך של 63,634 ₪. בהמשך הודיעה הנתבעת לתובעת, כי הגיעה להסדר עם משרד החינוך ועיריית שדרות ולפיו, יתרת התשלום בגין תכנון הפרויקט תבוצע על ידי עיריית שדרות. התובעת נפגשה עם גזבר העירייה ומנהל הרכש אולם לא הגיעה עמם להסכמות בעניין.

לטענת התובעת, משהפסיקה המזמינה את הפרויקט היה עליה לשלם לתובעת את החלק היחסי של התמורה המגיעה לה בגין העבודה שבוצעה ולא רק את ההפרש בין מה ששולם לבין התקרה שנקבעה במועד חתימת ההסכם. העדר נכונות לערוך חשבון הגון מהווה הפרה של ההסכם. התנהלות הקרן לצד דבקות בהגדרות ההסכם המקורי, מהווים קיום חוזה שלא בתום לב. זאת ועוד, הקרן נהגה באופן רשלני ובלתי סביר, משום שהיה עליה לעצור את הליך התכנון משידעה, שאין בידה תקציב הולם, משלא עשתה כן, הסבה לתובעת נזקים בדמות התחייבויות שנטלה כלפי אחרים.

המזמינה טוענת,בכתב ההגנה, את הטענות הבאות: התובענה הוגשה בחוסר תום לב ובלא תימוכין. המזמינה אינה חייבת לתובעת דבר למעט סך של 10,878 ₪ כולל מע"מ. הקרן נאותה לסייע לעיריית שדרות בהובלת הפרויקט. לשם כך, התקשרה עם התובעת בהסכם למתן שירותי ניהול, תכנון, יעוץ ופיקוח. במועד חתימת ההסכם לא היה ידוע האם הפרויקט יצא לפועל ולכן ההסכם מסייג זאת בסעיפיו השונים. המזמינה הדגישה בפני התובעת, שהסכום הכספי המרבי העומד לרשותה הוא 250,000 ₪, כי אין בידה את מלוא הכספים הנדרשים לביצוע הפרויקט ושהיא תפעל להשיגם, ככל הניתן. הקרן ערכה מאמצים עילאיים לגרום לתובעת ולעיריית שדרות להתקשר בהסכם כדי שהפרויקט ימשיך ללא מעורבותה וכדי שעיריית שדרות תישא בשכר התובעת, ככל שמגיע לה. לטענת הקרן, דובר בשכר טרחה גבוהה מזה המעוגן בהסכם. אולם, התובעת סרבה להתקשר עם עיריית שדרות. באשר לדרישת התשלום, מציינת הקרן, שלא בוצעו כל העבודות בהתאם להסכם. לצד זאת מבהירה, כי במהלך ההתקשרות בין הצדדים מעולם לא ניתנה הוראה לתובעת להתקדם מעבר לתכנון המפורט של הפרויקט בהתאם להסכם.

דיון

גדר המחלוקת, כהגדרת התובעת, היא השאלה - האם הסכום של 250,000 ₪ הנקוב בהסכם מהווה "תקרה" להתחייבות הקרן או שהסכום האמור היווה "תקרה זמנית" לכלל הוצאות התובעת לשלב התכנון ולאו דווקא לשכרה של התובעת. וכן, האם תקרה זו הוסרה או בוטלה, ביודעין ובהסכמת הקרן.

הבסיס לבחינת גדר המחלוקת הוא ההסכם עליו חתמו הצדדים. סעיף 2 להסכם מגדיר "תקציב מאושר לתכנון" כך:

תקציב מאושר לתכנון – הסכום הכספי העומד לרשות המזמינהלטובת תכנון מפורט של הפרויקט והכולל את כל העלויות הכרוכות בשלב התכנון וביצוע כל העבודות המפורטות בסעיפים 2.6 – 1.1 לנספח א' להסכם המצ'ב, לרבות ומבלי לגרוע תשלום שכ'ט למנהל, לאדריכל וכל ההוצאות הנדרשות לקבלת כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים לצורך ביצוע הפרויקט (כולל היתר בניה) ומסתכם- נכון למועד חתימת ההסכם – כדי סך של 250,000 ₪ (כולל מע'מ) (הדגשה במקור).

סעיף 3.4 להסכם קובע כך:

המנהל מצהיר כי ידוע לו כי בשלב זה הוא מתבקש לבצע אך ורק את העבודות ו/או הפעולות הכרוכות בלימוד הפרוגראמה ובביצוע כל העבודות הנדרשות לשם הכנת תכנון מפורט לפרויקט, לרבות ומבלי לגרוע ביצוע כל העבודות המפורטות בסעיפים 2.6 – 1.1 לנספח א' להסכם וכי היה ויתבקש על ידי המזמינה בכתב להוסיף ולבצע שלבי עבודה נוספים כהגדרתם בסעיף 4 שלהלן ובנספח א' להסכם, יחולו הוראות הסכם זה גם על ביצוע שלבי העבודה הנוספים, לפי העניין (ההדגשה הוספה).

סעיף 4 להסכם מונה ארבעה שלבי עבודה ומפנה לפירוט שלבי העבודה והשירותים בנספח א' להסכם. ביחס לשלב העבודה אליו הגיע המנהל נשאל מר רון רוזנברג (להלן – רוזנברג) בעל השליטה בתובעת, כך: "האם באיזה שהוא שלב בכל הדרך עד שהיה נתק האם התקדמת מעבר לשלב הכנת חומר למכרז?" והשיב לקונית "לא" (עמ' 5 לפרוטוקול). כנשאל, "למעט אמירות כמו שאתה מציין בתצהירך שהורו לי להתקדם, להתקדם לאן? השיב, "לתכנון למכרז" (עמ' 4 לפרוטוקול). עולה אפוא, כי שלב הפצת המסמכים לקבלת הצעות מחיר לקבלנים לא בוצע וודאי לא חתימת הסכם בין המזמינה לבין קבלן נבחר.

סעיפי ההסכם שהוזכרו לעיל לצד שלב העבודה אליו הגיע המנהל מבהירים, כי קיימת תקרת תשלום בסך של 250,000 ₪ לתשלום עבור העבודות שבוצעו וכי כל שינוי בהיקף העבודות ובהתאמה בתמורתן מותנה במסמך בכתב.

לטענת התובעת, הסך של 250,000 ₪ אינו מהווה את תקרת שכרה, אלא הצהרת הקרן על הקצאה תקציבית לתכנון בשלב חתימת ההסכם. היה ברור, שסך זה לא יכסה את העלות הצפויה ולכן תקרה זו הוסרה בהמשך. בין היתר, התובעת מסתמכת על האמור בסעיף 2 המצוטט לעיל וכי מדובר בסכום שהוא "נכון למועד חתימת ההסכם". התובעת מציינת, כי הדרך לחישוב שכר טרחת המנהל נקבעה בסעיף 10 לחוזה ובנספח ב' ואין בהם התייחסות להגדרות של "תקציב מאושר לתכנון" או "תקציב קיים". עוד מפנה התובעת לסעיף 10.4 המסדיר את שכרו של מנהל במקרה של הפסקת עבודתו, כפי שהתרחש בפועל.

אכן, סעיף 10 להסכם מסדיר את תנאי שכר הטרחה של המנהל ואף מפנה "לנספח התמורה" – נספח ב' להסכם. אלא שעיון בנספח ב' קובע כך: "התשלום בגין ביצוע עבודות התכנון: עד לקביעת שכר טרחתו המפורט של המנהל (היינו לאחר חתימת הסכם בין המזמינה לקבלן) תשלם המזמינה למנהל, בתמורה להתקדמות ביצוע עבודתו ועל חשבון שכר טרחתו, תשלומי ביניים על פי האומדן בהפחתת המרכיבים השונים, כמפורט בסעיף 10.2 לחוזה..." (סעיף  2.1 לנספח ב', ההדגשה השניה הוספה). מכיוון שבפועל שלב חתימת הסכם בין הקרן לבין הקבלן לא התרחש, אין מקום לבחון את שכר הטרחה לאורו של נספח ב' להסכם.

התובעת לא השכילה להוכיח, שההסכם שונה והמסגרת התקציבית הורחבה כטענתה. בהתאם להוראות ההסכם שינוי כזה אמור לבוא לידי ביטוי בכתובים ולעניין זה לא הוצגה כל ראיה בכתב. רוזנברג אמנם מציין בעדותו, ש"לא הבנתי בשום שלב שאני הולך לקבל רק 250,000 ₪" (עמ' 3, 4 לפרוטוקול). אולם, אין די בכך כדי לבסס טענה לפיה מסגרת התקציב הורחבה מעבר לכתוב בהסכם. יוצא אפוא, שטענת "התקרה הזמנית" אינה עולה בקנה אחד עם לשון ההסכם.

זה המקום להדגיש, כי רוזנברג הצהיר, ש"ההסכם נוסח על ידי הנתבעת והוצג לתובעת לחתימתה, ולא הוכנסו בו שינויים מטעם התובעת"(ס' 10 לתצהירו). אך חקירתו הנגדית מלמדת על אפשרות לפיה, אין מדובר בהסכם שנוסח על ידי צד אחד "שהוצג לחתימה" ללא שינויים:

ש. אני חוזר להסכם, אתה מציין בתצהירך שההסכם הוצג לך וחתמת עליו ללא כל הערות, האם זכור לך שהעברת הערות והיתה התייחסות להערות בפרק זמן של חצי שנה?

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ